Spółki Prawa Handlowego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. +48 74 648 04 00, e-mail: darr@darr.pl
www.darr.pl