Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności

21.11.2017
12:53

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Przypominamy, że w najbliższą sobotę 25 listopada 2017 r. przypada ostatni w tym roku termin odbioru odpadów zielonych
z terenu gminy Szczawno-Zdrój.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie wszystkich worków brązowych z odpadami zielonymi w piątek
24 listopada 2017 r.

Odpady zielone należy umieszczać wyłącznie w workach koloru brązowego z nadrukiem „ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZIELONE” z logo firmy ALBA DOLNY ŚLĄSK sp. z o.o.

16.11.2017
13:19

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Informujemy, że z uwagi na awarię instalacji przyjmującej odpady zielone

z terenu gminy Szczawno-Zdrój,w dniu 18.11. 2017r. (sobota) odpady

zielone z nieruchomości zamieszkałych  nie zostaną odebrane.


Ich odbiór nastąpi w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek).


W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawienie worków

brązowych z odpadami zielonymi w dniu 19.11.2017r. w godzinach

wieczornych.

14.11.2017
11:15

13.11.2017
12:16

10 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju odbył się wernisaż Henryka Janasa - artysty-rzemieślnika, brązownika, grawera, złotnika, budowlańca, autora m.in. laski marszałkowskiej oraz godła w Senacie RP. Oprócz poznania bogatej twórczości artysty, zebrani mieli okazję wysłuchać wierszy patriotycznych Grażyny Szymborskiej w wykonaniu samej autorki oraz kompozycji akordeonowych zaprezentowanych przez Huberta Janasa. Spotkanie było jedną z uroczystości towarzyszących obchodom 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przed rozpoczęciem wernisażu major Jacek Baran złożył podziękowania burmistrzowi Szczawna-Zdroju Markowi Fedorukowi w imieniu szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu za wsparcie w zorganizowaniu Piątego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Dolnośląskiego. Na spotkanie przybyło mnóstwo gości i mimo poważnych tematów atmosfera była ciepła i rodzinna, choć wielu słuchaczy uległo wzruszeniu.

13.11.2017
10:50
Do grona Honorowych Obywateli Szczawna-Zdroju za sprawą uchwały Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju z 11 października 2017 r. dołączyli kolejni zasłużeni mieszkańcy: Aleksandra Jenner, Maria Świerz oraz Bogusław Girin. To zaszczytne wyróżnienie z rąk burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Ramony Bukowskiej odebrali podczas miejskich obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujemy im raz jeszcze za krzewienie kultury i nauki w naszym mieście zachęcając Państwa tym samym do zapoznania się z ich dorobkiem.
 
Aleksandra Jenner to wieloletnia mieszkanka Szczawna-Zdroju. Znakomita malarka - portrecistka i pejzażystka, której prace zdobią ściany wielu instytucji, firm i przedsiębiorstw. Jest  współtwórczynią amatorskiej grupy twórczej, a także wieloletnią członkinią Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Jej staranne portrety i piękne pejzaże mają swój niepowtarzalny klimat. Solidne inżynierskie przygotowanie pozwoliło jej na podjęcie pracy w uzdrowisku, gdzie zajmowała się m.in. badaniem wód mineralnych do 1980 roku.
 
 
Maria Świerz to wieloletnia mieszkanka Szczawna-Zdroju. Była członkinią powstałego w uzdrowisku w latach 50-tych zespołu amatorskiego Związku Zawodowego Służby Zdrowia, który przeistoczył się w teatr amatorski. Zespół inicjował i organizował życie kulturalne i rozrywkowe dla pracowników i kuracjuszy.  Od 1960 r. była kierownikiem działu kulturalno-oświatowego i sprawowała tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę. Brała czynny udział w tworzeniu i rozwijaniu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego oraz Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, którego następcą jest Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. Pani Maria była nie tylko współorganizatorką życia kulturalnego lecz również społecznego. Przez kilka kadencji była radną Miejskiej Rady Narodowej, pracowała w Komisji Oświaty i Kultury.
 
 
Bogusław Girin od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Od 1981 r. był przewodniczącym Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania we Wrocławiu. 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, gdzie był przetrzymywany do 31 V 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „S”, a także rozpowszechniał nielegalne wówczas wydawnictwa. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Bogusław Girin od 2002 jest Prezesem Fundacji Wspierania Kultury „Ogrody”. Od lat prowadzi działalność kulturalną, organizował koncerty patriotyczne i wystawy prac malarskich.
 
 
13.11.2017
08:30

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r.

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia - już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie ochotnicy, którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia br. jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać !

Tak to nie omyłka pisarska, mamy wolne miejsca w służbie przygotowawczej do 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku oraz 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim.

Przeczytałeś powyższe akapity i nie jesteś jeszcze przekonany???

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP.

Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT), bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość.

Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie!

Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Osoba do kontaktu: Klaudia JAGODZIŃSKA tel. 261-647-430.

13.11.2017
08:08

Motto uroczystej akademii, która odbyła się 9 listopada w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju stanowiły słowa: "Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć". Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez uczniów klas I-VII oraz II i III oddziałów gimnazjalnych. Młode pokolenie pokazało, że dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Za lekcję patriotyzmu dziękujemy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl