Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Wydział Inicjatyw i Rozwoju

Wydział Inicjatyw i Rozwoju

Kierownik - Andżelika Godyk-Kijewska
Pracownicy Wydziału: Artur Bełz, Lesław Janiszewski, Alina Kowalska, Elżbieta Kramnik, Paula Piechaczyk, Karolina Tomza
Wydział zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym gminy. Obsługuje Interesantów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przyjmuje wnioski o: zmianę sposobu użytkowania, zmianę przeznaczenia nieruchomości. Do zadań Wydziału należy także gospodarka nieruchomościami gminnymi w tym: sprzedaż, zamiana, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa. Wydział prowadzi sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych, promocją gminy oraz pozyskiwaniem środków finansowych z programów Unii Europejskiej.
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl