Wydział Inwestycji

Kierownik: Magdalena Tarnawska
  • Pok.  24

tel. 74 849 39 24

Pracownicy Wydziału: Artur Bełz, Wiesław Wyrwaszewski, Grzegorz Chałdaś
  • Pok.  25
    tel. 74 849 39 25
Alicja Kubik
  • Pok. 39
    tel. 74 849 39 39

Paula Piechaczyk

  • Pok.  33
    tel. 74 849 39 33
Wydział zajmuje się nadzorowaniem, organizowaniem i koordynacją realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ich planowania, przygotowania oraz realizacji.
⸻ Witamy