Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej

"Rodzina 500 plus" - dokumenty do pobrania (2016.04.01):

 

1 - wniosek o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus":

wersja PDF

wersja DOC

 

2 - oświadczenie o dochodzie innym niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

wersja PDF

wersja DOC

 

3 - oświadczenie o dochodach - zryczałtowany podatek

wersja PDF

wersja DOC

 

4 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

wersja PDF

wersja DOC

 

 

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Treningi kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia grupowe dla 15 osób
ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Specjalistyczne poradnictwo prawne/rodzinne/psychologiczne dla 15 osób
ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społeczno - zawodowych dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Asystent rodziny - przeprowadzenie usług wsparcia i aktywizacji rodzin beneficjenta projektu oraz jego otoczenia -
dla 15 osób (1 asystent dla 5 osób)
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

09.06.2015

Zasady przyznawania i opis poszczególnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej

09.06.2015

Zasady przyznawania i opis poszczególnych świadczeń rodzinnych.

15.05.2015

Poniżej podajemy wysokość aktualnych kryteriów dochodowych do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

W załączeniu również aktualne druki wniosków o przyznanie w/w świadczeń.

23.09.2014

Przemoc domowa


Czy wiesz, że:

23.09.2014

STOP PRZEMOCY !!

 

Jeśli bezpośrednio doświadczasz przemocy domowej,

Jeśli przemocy doświadczają Twoi bliscy,

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w Swoim otoczeniu,

1 2 3 4 5 »
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl