Rada Miejska

Rada Miejska Szczawna-Zdrój

LogowanieSesje RadyRadni
⸻ Witamy

Rada Miejska kadencji 2018 - 2023

 1. Michał Broda
 2. Zenon Dec
 3. Adam Jennings - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Józef Kaczanowski
 5. Janusz Kozłowicz
 6. Tomasz Krupa
 7. Violeta Mołda
 8. Adam Motyka - Przewodniczący Rady Miejskiej
 9. Edyta Pantol
 10. Agnieszka Pisarska
 11. Stanisława Tobis-Pańczyszyn - Druga Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 12. Agnieszka Wilk
 13. Dorota Wołoszyn-Pusłowska
 14. Urszula Wójcik
 15. Małgorzata Zbirek

Sesje Rady Miejskiej

Mogą wystąpić przerwy w transmisji online z Sesji Rady Miejskiej. Sytuacja spowodowana jest przerwą zarządzoną przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Po wznowieniu Sesji przez przewodniczącego, transmisja online zostanie przywrócona.

Informacja dotycząca przetwarzania danych.

Obrady Rady Gminy Szczawno-Zdrój są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Rejestracja i transmisja obrad jest niezbędna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji.