Wykaz numerów

Stanowisko

Pracownik

Telefon

Punkt Obsługi Interesanta

74 849 39 16sekretariat@szczawno-zdroj.pl

Ewidencja Działalności GospodarczejKoncesje alkoholowe

Agnieszka Królikowska

74 849 39 05

Kadry

Anna Kowalczyk

74 849 39 19

Obiekty hotelarskieSprawy spadkowe

Agnieszka Mankiewicz

74 849 39 19

Oświata

Marta Mysiak

74 849 39 28

Biuro Rady Miejskiej

Maja Rutowska

74 849 39 28

Sekretarz Miasta

Sławomir Grochala

74 849 39 18

Czynsze, zadłużenia, opłata uzdrowiskowa

Magdalena Sobańska

74 849 39 11

Egzekucje należności sądowych

Bernadeta Kosior

74 849 39 11

Podatki

Magdalena Nowak

74 849 39 12

Opłaty lokalne

Sydonia Piotrowska

74 849 39 12

Księgowość budżetowa

Wioleta KisielDorota Długosz

74 849 39 13

Skarbnik Miasta

Bogumiła Wojtczuk

74 849 39 14

Cmentarz komunalny, ochrona zwierząt

Ewa Pietkiewicz

74 849 39 09

Odpady komunalne

Marlena Hołda

74 849 39 09

Zieleń miejska

Maciej Prętkowski

74 849 39 21

Katarzyna Dul

74 849 39 08

Pomoc administracyjna

Aldona Woźniak

74 849 39 22

Zajęcie pasa drogowegoUtrzymanie porządku

Artur Godziewski

74 849 39 22

Kierownik WGK

Marek Małecki

74 849 39 23

Przydział mieszkań

Edyta Szaniawska-Kukuryk

74 849 39 36

Lokale komunalne

Henryk Drozdowski

74 849 39 36

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Elżbieta Kramnik

74 849 39 36

Dzierżawa i ewidencja gruntów

Katarzyna Kalisz

74 849 39 37

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych, użytkowanie

Iwona Targosińska

74 849 39 37

Kierownik WIR

Andżelika Godyk-Kijewska

74 849 39 38

Inwestycje gminne

Wiesław WyrwaszewskiArtur BełzGrzegorz Chałdaś

74 849 39 25

Zamówienia publiczne

Alicja Kubik

74 849 39 39

Kierownik Wydziału Inwestycji

Magdalena Tarnawska

74 849 39 24

Promocja

promocjaurzad@szczawno-zdroj.pl

MOSiR

533 474 105mosir@szczawno-zdroj.pl

PO Komendanta SMZarządzanie kryzysoweObrona Cywilna

Tomasz Malik

504 295 878

Komendant SM

Ryszard Kąsek

74 843 84 74

Strażnicy Miejscy

606 743 008

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik

Anna Tumas

74 849 39 03

Pracownicy socjalni

Hanna DecBarbara LempartWiesława Wójcik

74 849 39 02

Świadczenia rodzinne i wychowawcze, dodatek osłonowy

Joanna ZielenieckaEdyta Sitko

74 849 39 04swiadczenia@ops-szczawnozdroj.pl

Centrum Usług Wspólnych

Kierownik

Jolanta Adamczak

74 849 39 31

Płace

Kornelia Gumułka

74 849 39 31

Księgowość

Barbara ŁapkaAnna Błaszczyk

74 849 39 32