Aktualne dofinansowania

Dotacje do wymiany pieców C.O. - program gminny

5 tys. zł dotacji do wymiany ogrzewania.

Z 2 do 5 tys. zł podwyższona została kwota dotacji gminnej w Szczawnie-Zdroju na zmianę ogrzewania – z tradycyjnego na ekologiczne. Uchwałę w tej sprawie burmistrz Marek Fedoruk przedłożył Radzie na sesji w dniu 18 października.

Nowe zapisy zwiększyły znacząco kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, aby je otrzymać należy spełnić jeden, podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo stałe.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do formularza.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo tytuł prawny do władania nieruchomością wraz ze zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy on nie jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

– Jest to kolejny element działań, mających na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w naszym mieście – komentuje Marek Fedoruk burmistrz Szczawna-Zdroju. – A przypomnę tylko, że jest ich sporo: to monitoring jakości powietrza poprzez zakup 6 mobilnych sensorów,
prowadzona jest kampania informacyjna Straży Miejskiej dla mieszkańców „Nie pal śmieci, bo trujesz siebie i innych” – w tym sezonie nałożono już kilka mandatów na palących „byle czym”; systematycznie prowadzone są kontrole.
Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych do wymiany kotłów pn. „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej”. Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie konkursu, planuje się dopłaty dla ponad 100 systemów ogrzewania – wysokość dotacji to 70 % kosztów.
Urząd Miejski wspólnie z PGNiG i PSG działa w zakresie udzielania wsparcia i pomocy merytorycznej mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą systemu ogrzewania – tel. 693781536 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w 1 i 3 piątek miesiąca, zaś szczawieńska Straż Miejska uczestniczy właśnie w cyklu szkoleń dotyczących kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.

Apelujemy także do wszystkich mieszkańców: jeśli ktoś w Waszej okolicy zatruwa powietrz – warto zadzwonić i zgłosić strażnikom miejskim – tel. 606 743 008.

UCHWAŁA NR VII/21/15

Uchwała XIV/49/19  –  Zmiana zasad dotacji do zmiany ogrzewania

Uchwała nr XXXV/48/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Załącznik nr 2 – rozliczenie udzielonej dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Małgorzata Smolan, tel. 74 849 39 21.