INFORMACJE

Szczawno-Zdrój położone jest około 5 km na północny-zachód od centrum Wałbrzycha i sąsiaduje bezpośrednio z jego trzema dzielnicami1 . Szczawno-Zdrój położone jest również w pobliżu takich miast jak: Świebodzice (10 km) i Kamienna Góra (20 km), a od stolicy regionu − miasta Wrocław dzieli je odległość 84 km. Miasto posiada dogodne połączenia drogowe z najważniejszymi ośrodkami miejskimi Dolnego Śląska − Wrocławiem przez Wałbrzych, z Jelenią Górą przez Kamienną Górę oraz z Legnicą przez Świebodzice. Zewnętrzne połączenia komunikacyjne miasta zapewnia doga krajowa nr 35 relacji: Wrocław − Golińsk oraz drogi wojewódzkie nr: 376 relacji: Świebodzice − Kamienna Góra i nr 375 relacji: Dobromierz − Wałbrzych. Szczawno-Zdrój znajduje się w zasięgu obsługi lotnisk cywilnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz Republiki Czeskiej. W promieniu około 120 km i maksymalnym czasie dojazdu do 2 h znajdują się dwa porty lotnicze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: Wrocław-Strachowice oraz Airport-Pardubice.

RYNEK PRACY

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój stanowi miejsce pracy dla około 1,5 tys. osób. W 2017 roku na 1000 mieszkańców przypadało aż 268 pracujących, podobnie jak w regionie, podczas gdy przeciętnie w powiecie wałbrzyskim liczba ta wynosiła tylko 102 osoby. Kobiety stanowią aż 72,7% ww. ogółu pracujących, co jest bardzo wysokim udziałem, wynikającym z charakteru rynku pracy, gdzie znaczący udział ma sektor medyczny.

GOSPODARKA

Do rejestru REGON w gminie wpisanych jest ponad 1,1 tys. podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na 10 tys. ludności działalność prowadzi tu więc aż 2 018 podmiotów gospodarczych, co daje gminie niemal dwukrotność średniej w regionie (1 271) i kraju (1 121), pozwalając zająć drugie po Karpaczu (8 196 podmiotów) miejsce wśród wszystkich gmin na Dolnym Śląsku. Pozytywną tendencją jest także rosnąca liczba nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności, która w 2020 roku wyniosła 146 podmiotów. Wartość wskaźnika w każdym z analizowanych lat była także znacząco wyższa niż przeciętnie w powiecie i regionie. Indywidualną działalność gospodarczą na terenie miasta prowadziło w 2017 roku 761 osób, co stanowiło 19,4% osób fizycznych prowadzących działalność na terenie powiatu wałbrzyskiego. Tę najbardziej popularną w kraju i najprostszą formę działalności gospodarczej w Szczawnie-Zdrój prowadziło średnio 135 osób na 1000 ludności, co także było wynikiem znacznie przekraczającym średnie wartości w powiecie wałbrzyskim (69) i kraju (78) oraz na Dolnym Śląsku (82).

Najwięcej (1 062) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników. 0,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (197) podmiotów, a 81,4% (891) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczawnie-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12.5%).
Szczawieńscy przedsiębiorcy mogą korzystać z usług Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), prowadzących działalność na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz całego regionu. Należy do nich m.in: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczawnie-Zdroju, prowadząca działalność w zakresie współpracy z instytucjami z UE, wrażania na Dolnym Śląsku europejskich programów regionalnych, prowadzenia Euro Info Centre, promocji Dolnego Śląska i jego gospodarki w ramach Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej w Wałbrzychu, consultingu gospodarczego, szkoleń i doradztwa biznesowego. Ponadto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest członkiem Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego , który stanowi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami badawczo-naukowymi, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi rozwój odnawialnych źródeł energii, propagującymi idee ochrony środowiska.

TURYSTYKA W REGIONIE

Na terenie miasta mieszkańcy mogą korzystać z takich obiektów sportowo-rekreacyjnych jak: Hala Sportowa z obiektem lekkoatletycznym, kryta pływalnia ”Dolnośląski Delfinek” Sala gimnastyczna, Kompleks sportowo-rekreacyjny (ORLIK – boiska wielofunkcyjne), Kompleks sportowo – rekreacyjny „Słoneczna Polana” z siłownią zewnętrzną, placem zabaw, pawilonem ze ściankami wspinaczkowymi, korty tenisowe oraz z pozostałych placów zabaw i siłowni. Ponadto w gminie zlokalizowany jest tor Four Cross − bardzo wymagający tor rowerowy z ostrymi zakrętami, muldami, hopkami, skoczniami i stromymi zjazdami, sztucznie doświetlany, co umożliwia przeprowadzanie zawodów w godzinach późno wieczornych i nocnych. Odbywa się na nim jedna z europejskich edycji w randze Pucharu Świata Pro Tour, Mistrzostwa Polski i Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju oraz Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Atrakcyjność turystyczna. Wśród ważniejszych atrakcji turystycznych na obszarze gminy wymienić należy przede wszystkim: Dom Zdrojowy, Pijalnię wód mineralnych z ujęciem źródła „Mieszko” wewnątrz, Park Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Teatr Zdrojowy, Dworek Marii, Halę spacerową, Wieżę Anny z 1818 roku oraz Górę Chełmiec z wieżą widokową i krzyżem upamiętniającym 2000 lat chrześcijaństwa. Do miejsc wartych zwiedzenia w mieście należy również kompleks „Dworzysko” – obiekt historyczny z 1845 roku i pomnik Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Ponadto przez obszar Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Na terenie gminy funkcjonuje 17 całorocznych obiektów noclegowych, które dysponują 967 miejscami noclegowymi. W 5 z 17 obiektów noclegowych dostępne są sale konferencyjne (6 sal − 210 miejsc ogółem). Nadmienić należy, że na przestrzeni ostatnich lat odnotowano wzrost o ponad 200% liczby turystów zagranicznych odwiedzających gminę i udzielonych im noclegów.