WALORY UZDROWISKOWE REGIONU

Szczawno-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Do jego największych walorów należą wody lecznicze: Mieszko, Dąbrówka, Młynarz i Marta. Położenie u podnóża Góry Chełmiec – drugiego po Górze Borowa najwyższego szczytu Gór Wałbrzyskich, piękny krajobraz, zabytki dziewiętnastowiecznej architektury oraz Park Zdrojowy i Szwedzki o unikatowej roślinności, stanowiące dopełnienie usług uzdrowiskowych, decydują o potencjale turystycznym gminy. Do szczególnych zasobów na terenie Szczawna-Zdroju należy zaliczyć złoża wód leczniczych i mineralnych. Występują tu wody mineralne określane jako szczawy − alkaliczne i alkaliczno-ziemne, zawierające przede wszystkim sód, potas, wapń, magnez i żelazo. Wykazują one niedużą mineralizację, ale posiadają znaczne zróżnicowanie składu, mające wpływ na szerokie właściwości leczniczo-zdrowotne.

BOGACTWO NATURY

Na terenie gminy wyznaczone zostały obszary ochrony przyrody w postaci: Obszaru Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca, Otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz Masyw Chełmca – obszar prawnie chroniony Natura 2000. Zieleń na terenie gminy stanowią głównie lasy oraz parki szczawieńskie, znaczne obszary zajmują również zieleńce i ogródki działkowe2 . Lasy w Szczawnie-Zdroju zajmują 47% ogólnej powierzchni gminy i pełnią rolę izolatorów przed hałasem i zanieczyszczeniami. Niezwykle bogatą szatę roślinną miasta tworzą wyjątkowe okazy rzadko spotykanych w Polsce gatunków flory na terenie parków szczawieńskich − Parku Zdrojowego i Parku Szwedzkiego. Występuje tu ponad 130 gatunków i odmian aklimatyzowanych, ponad 170 taksonów, w tym kilkadziesiąt iglastych, a także kilkadziesiąt drzew pomnikowych. Liczny starodrzew rosnący w różnych częściach miasta reprezentowany jest przez 105 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej, w tym osobnikami gatunków będących rzadkością w skali kraju.

PERŁY ARCHITEKTURY

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój w 1977 roku została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa wałbrzyskiego, co stanowi potwierdzenie bogatej historii urbanistycznej miasta, do której należy zaliczyć wszystkie budynki powstałe w okresie do II wojny światowej. Na terenie miasta Szczawno-Zdrój znajduje się 25 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, natomiast do Gminnej Ewidencji Zabytków Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wpisanych zostało 280 obiektów nieruchomych. Wśród obiektów rejestrowych najliczniejszą reprezentację mają obiekty uzdrowiskowe, objęte wspólnym wpisem jako zespół zabudowań zdrojowych (pijalnia wód mineralnych, hala spacerowa, teatr, pierwotny dom zdrojowy, muszla koncertowa), po nich dawne wille i pensjonaty, z dominującą nad centrum zdrojowiska, monumentalną bryłą hotelu zdrojowego oraz Park Szwedzki.

BOGATA OFERTA KULTURALNA

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego jest ważnym miejscem kultury, które skupia miłośników sztuki, uczy i integruje odbiorców i twórców Kultury. Teatr Zdrojowy, ze względu na swą unikalną wartość architektoniczną jest dowodem wielokulturowości Szczawna-Zdroju i dziedzictwa kulturowego miasta. Wśród szerokiej rzeszy publiczności Teatr Zdrojowy propaguje m.in. muzykę klasyczną i uzdrowiskową. Wydarzenia organizowane w Teatrze dają możliwość kontaktu ze sztuką wysoką i spotkania z artystami o międzynarodowej renomie. Teatr w ramach różnego rodzaju konkursów, warsztatów, spektakli teatralnych, przeglądów piosenki dziecięcej, spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży aktywnie współpracuje z instytucjami edukacyjnymi w Szczawnie-Zdroju i Gminami ościennymi. Mając do dyspozycji piękny obiekt i muszlę koncertową organizuje także koncerty w plenerze. Największym wydarzeniem kulturalnym w mieście jest Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego, który odbywa się zawsze w czerwcu (w tym roku był 55). Inne ważne wydarzenia: Dni Szczawna-Zdroju, rocznice upamiętniające bitwę, która odbyła się 15 maja 1807 r. pod Strugą na Czerwonych Polach – corocznie odbywają się uroczystości przy pomniku Ułanów Nadwiślańskich, znajdującym się na Szlaku Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju dysponuje atrakcyjnym księgozbiorem, liczącym ponad 32,3 tysiąca woluminów, którego podstawę stanowi literatura piękna polska i obca oraz opracowania popularnonaukowe. W czytelni czasopism prenumeruje ponad 20 tytułów najpoczytniejszych periodyków (dzienników, tygodników, miesięczników), z których skorzystać można na miejscu. Wyposażona jest również w punkt biblioteczny dla osób niewidomych i udostępnia tzw. książki mówione (audiobooki). W Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane są raz w tygodniu zajęcia plastyczne dla dzieci. Zajęcia prowadzone są w roku szkolnym. Przy bibliotece działa również Stowarzyszenie Nowoczesny Senior – odbiorca wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę oraz uczestnik projektów kulturalno-edukacyjnych oraz turystycznych. Biblioteka organizuje ponadto bezpłatne kursy z podstaw obsługi komputera oraz zasad korzystania z Internetu.