Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Instytucje wspierające

Instytucje wspierające przedsiębiorczość
Znalezione obrazy dla zapytania Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A) logo Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. +48 74 648 04 00, e-mail: darr@darr.pl
Otworzy się w nowym okniewww.darr.pl

W ramach Agencji funkcjonuje:

 • Lokalny Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Punkt Informacyjno - Kontaktowy ds. RPO
 • Ośrodek Enterprise Europe Network, w ramach których świadczone są profesjonalne usługi informacyjne, szkoleniowe oraz doradcze - ogólne i proinnowacyjne
 • DARR jest instytucją zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym. Oferuje usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Dolnośląskiego Parku Technologicznego

Usługi:

 • Informacyjne, doradcze, szkoleniowe, promocyjne
 • Wynajem powierzchni biurowej, nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych o różnej powierzchni z profesjonalnym zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie prezentacji i szkoleń na najwyższym poziomie, hali warsztatowo-produkcyjnej umożliwiającej użytkowanie suwnicy, a także sprzedaż w pełni uzbrojonych, dobrze skomunikowanych działek inwestycyjnych.

 

 Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 648 04 50, e-mail: Otworzy się w nowym oknieinfo@t-park.pl
www.t-park.pl

 • W Module B budynku Parku funkcjonuje Inkubator Technologiczny, który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy realizujący swoje pomysły w Inkubatorze otrzymują pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą. Inkubator T-Parku oferuje pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, szkoli, doradza i wspiera współpracę firm z placówkami naukowymi oraz ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych.
 • W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. preferencyjne warunki wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej dla nowopowstałych, innowacyjnych firm (wszystkie biura wyposażone w dostęp do internetu, część biur wyposażona w sprzęt komputerowy i meble biurowe), preinkubacja firm, wsparcie przy uruchamianiu działalności, tworzeniu strategii i biznes planów, wsparcie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii poprzez doradztwo, pomoc techniczną i finansową, pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE.
   

 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG)

ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
tel. +48 71 344 02 86, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@dawg.plOtworzy się w nowym oknie
www.dawg.pl

Agencja powołana na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa. Celem działania DAWG jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz:

 • wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego
 • promocji exportu
 • aktywności międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw
 • rozwoju społeczno – gospodarczego regionu dolnośląskiego
 • pozyskania zagranicznych inwestorów
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • kształtowania wizerunku naszego regionu za granicą

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoFundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 44 810, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@frw.pl
Otworzy się w nowym okniewww.frw.pl

 • usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne
 • wsparcie w formie dofinansowania na usługi doradcze
 • pożyczki, bony na innowacje i inne

dolnośląscy pracodawcy bon na innowacje Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 64 80 533, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl
www.dolnoslascy-pracodawcy.pl

Biuro Dolnośląskich Pracodawców we Wrocławiu
ul. Plac Kościelny 1, 50-328 Wrocław, e-mail: wroclaw@dolnoslascy-pracodawcy.pl

 • uczestnictwo w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie bezrobocia
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia regionalnym przedsiębiorstwom korzystnych warunków do konkurowania na rynku europejskim
 • wspomaganie firm do wykorzystania funduszy strukturalnych,
 • usługi doradcze, szkolenia, bony na innowacje i inne

PictureCech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

pl. Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 84 23 957, 74 84 29 491, e-mail: Otworzy się w nowym oknieinfo@cech.walbrzych.pl
www.cech.walbrzych.pl

 • Usługi informacyjne
 • Usługi doradcze

 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław
tel.+48 71 343 79 64, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@dfg.pl
Otworzy się w nowym okniewww.dfg.pl

 • Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - we współpracy z bankami udziela poręczeń kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom
 • Fundusz realizuje cele statutowe we współpracy z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego. Udziałowcami Funduszu są: Województwo Dolnośląskie, Gmina Wrocław, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Gmina Polkowice, Gmina Legnica, Miasto Oleśnica, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy, Gmina Wałbrzych

 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. +48 71 725 40 41, e-mail: Otworzy się w nowym okniesekretariat@dpin.pl
Otworzy się w nowym okniewww.dpin.pl

 • Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług
 • Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu)
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska
 • W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy
 • W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania
 • Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska
 • Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć

Dolnośląska Izba Gospodarcza

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. +48 71 34 47 825, 37 24 491, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@dig.wroc.pl
Otworzy się w nowym okniewww.dig.wroc.pl

 • organizacja i koordynacja szkoleń
 • kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych, informacji gospodarczej
 • informowanie o funduszach unijnych i krajowych
 • prowadzenie spotkań w ramach KLUBU BIZNESU
 • organizacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych
 • usługi Sądu Arbitrażowego działającego przy DIG


 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Rynek 1A, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 35 009, 85 69 388, e-mailOtworzy się w nowym oknie: siph@siph.pl
Otworzy się w nowym okniewww.siph.pl

 • Organizacja misji gospodarczych
 • Informacja dotycząca działalności gospodarczej w Czechach
 • Szkolenia dla przedsiębiorców
 • Organizacja seminariów i spotkań
 • Promocja firm w kraju i za granicą

 Fundacja Wałbrzych 2000

ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych
tel. +48 74 843 45 62, e-mail: Otworzy się w nowym okniebiuro@walbrzych2000.pl
Otworzy się w nowym okniewww.walbrzych2000.pl

 • Wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego
 • Wdrażanie umiejętności demokratycznego współdziałania w regionie

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X