Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW C.O - program gminny
5 tys. zł dotacji do wymiany ogrzewania.


Z 2 do 5 tys. zł podwyższona została kwota dotacji gminnej w Szczawnie-Zdroju na zmianę ogrzewania – z tradycyjnego na ekologiczne. Uchwałę w tej sprawie burmistrz Marek Fedoruk przedłożył Radzie na sesji w dniu 18 października.

Nowe zapisy zwiększyły znacząco kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, aby je otrzymać należy spełnić jeden, podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo stałe.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do formularza.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo tytuł prawny do władania nieruchomością wraz ze zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy on nie jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

- Jest to kolejny element działań, mających na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w naszym mieście – komentuje Marek Fedoruk burmistrz Szczawna-Zdroju. – A przypomnę tylko, że jest ich sporo: to monitoring jakości powietrza poprzez zakup 6 mobilnych sensorów,
prowadzona jest kampania informacyjna Straży Miejskiej dla mieszkańców "Nie pal śmieci, bo trujesz siebie i innych" - w tym sezonie nałożono już kilka mandatów na palących "byle czym"; systematycznie prowadzone są kontrole.
Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych do wymiany kotłów pn. "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej". Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie konkursu, planuje się dopłaty dla ponad 100 systemów ogrzewania – wysokość dotacji to 70 % kosztów.
Urząd Miejski wspólnie z PGNiG i PSG działa w zakresie udzielania wsparcia i pomocy merytorycznej mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą systemu ogrzewania - tel. 693781536 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w 1 i 3 piątek miesiąca, zaś szczawieńska Straż Miejska uczestniczy właśnie w cyklu szkoleń dotyczących kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.

Apelujemy także do wszystkich mieszkańców: jeśli ktoś w Waszej okolicy zatruwa powietrz - warto zadzwonić i zgłosić strażnikom miejskim - tel. 606 743 008.

UCHWAŁA NR VII/21/15

Uchwała XIV/49/19  -  Zmiana zasad dotacji do zmiany ogrzewania

Uchwała nr XXXV/48/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Załącznik nr 2 - rozliczenie udzielonej dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Małgorzata Smolan, tel. 74 849 39 21.

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl