Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 95

17.11.2010

XXI Edycja Konkursu „Teraz Polska”

Szczawno-Zdrój na 38 miejscu wśród 100 najlepszych gmin miejskich  w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2010

Już po raz siódmy Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłosił Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.
Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking bazuje na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), a jego wynik odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych.
Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i oceny wszystkich 2479 polskich samorządów, w podziale na trzy grupy odzwierciedlające charakter administracyjny jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zestawienia jest ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich samorządów w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:
1.        Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
2.        Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
3.        Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
4.        Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
5.           Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
6.        Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano minus 1 punkt),
7.        Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 punkt),
8.        Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% przyznano 1 punkt),
9.        Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę przyznano 1 punkt),
10.     Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę przyznano minus 1 punkt),
11.     Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta przyznano 1 punkt),
12.      Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1  komputer przyznano 1 punkt),
13.      Udział radnych z wyższy wykształceniem ( za 1% przyznano 1 punkt),
14.      Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% przyznano 1 punkt),
15.      Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 punkt),
16.    Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 1 punkt).
05.11.2010
              Promocja Gminy poprzez organizację od wielu lat imprez kolarskich znalazła swoje odzwierciedlenie w fakcie, że Szczawno-Zdrój wpisane zostało w MIĘDZYNARODOWY KALENDARZ UCI MOUNTAIN BIKE 2011 jako organizator 4xFESTINA NIGHT RACE i znalazło się w gronie takich państw, jak m.in.: Austria, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Anglia, Belgia, Kolumbia, Rosja, Japonia, Brazylia, Kanada.
 
25.10.2010
                 Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/117/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD pn. „Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”
           
 
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej stanowiącej element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta PHU „BOGLER” z Wałbrzycha z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
25.10.2010
Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/116/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach Projektu RPO WD pn. „Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Szczawnie-Zdroju celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom”
           
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych stanowiących element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta API Studio Łukasz Apanel ze Świdnicy z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
25.10.2010
                 Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/115/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych” 
       
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej stanowiącej element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta PHU „BOGLER” z Wałbrzycha z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
23.10.2010

23.10.2010

11.10.2010
                W dniu 18 października 2010r. (poniedziałek) Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu będzie nieczynny ze względu na konieczność wymiany infrastruktury sprzętowej do obsługi systemu teleinformatycznego Pojazd i Kierowca. Za niedogodności przepraszamy.
 
 
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl