Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 9

11.05.2017
13:33

10 maja o godz. 12.00 miało miejsce piąte już w tym roku spotkanie autorskie, tym razem ze znanym polskim dziennikarzem i publicystą  Szymonem Hołownią.  Szymon Hołownia jest autorem 15 książek,  m. in. „Monopolu na zbawienie”, „Tabletek z krzyżykiem” oraz najnowszych: „36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć gorączki, czyli katechizm według Szymona Hołowni”, „Święci codziennego użytku”, „Ludzie w czasach Jezusa”. Autor w skrócie, bo jak sam powiedział, mógłby opowiadać o swojej działalności godzinami, opowiedział o swojej pasji, jaką jest pomoc dzieciom potrzebującym w Afryce oraz fundacji Kasisi, która zajmuje się prowadzeniem  domu dla osieroconych i chorych dzieci w Zambii. Zachęcał do pomocy innym, bo nawet niewielkie datki mogą pomóc przywrócić godność najbiedniejszym i najsłabszym.

Spotkanie obfitowało w ciekawe anegdoty oraz pytania ze strony licznej widowni, można było również zakupić jedną z książek autora oraz otrzymać autograf. 

11.05.2017
13:07

10 maja 2017 r. w Cafe Galerii Ogród Sztuki odbyło się spotkanie pt. Bezpieczna bankowość internetowa. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego pn. Organizacja Dni Seniora 2017. Celem spotkania było kształtowanie wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki. Prelekcję z pokazem multimedialnym przeprowadzili pracownicy banku. Współczesna bankowość jest skomplikowana. Przygotowane spotkanie przyczyniło się do ograniczenia zjawiska wykluczenia finansowego osób starszych w kontekście podejmowania decyzji finansowych. Uczestnicy spotkania 

09.05.2017
09:14

W dniu 04.05.2017 r. uroczyście rozpoczęto obchody  Dni Seniora w Szczawnie-Zdroju. Projekt współfinansowany jest przez Uzdrowiskową Gminę Szczawno-Zdrój, Fundację Wspierania Seniorów „Mela” i Stowarzyszenie Ogród Sztuki. Na spotkaniu obecna była pani Wiceburmistrz  Urszula Burek i liczna grupa seniorów. Tematem spotkania był „Język sztuki współczesnej”, wykład przeprowadził pan Ryszard Ratajczak.
Odrębność sztuk wizualnych drugiej połowy XXwieku i pierwszej połowy XXI wieku zrodziła się między 1910 a 1930 r. Wtedy to powstały nowe kierunki sztuki takie jak: dadaizm, surrealizm,malarstwo abstrakcyjne, K. Malewicz i Pieta Mondrian. W okresie międzywojennym zaczęto uprawiać prezentacje parateatralne, kontestacyjne dotychczasowe reguły obowiązujące w sztukach pięknych.Tuż po II wojnie coraz głośniej było o takich grupach artystycznych jak Fluxus, Wiedeńscy Akcjoniści, grupy te odwoływały się do mitów, rytuałów, starożytnych obrzędów, próbowały odreagować narzucone przez religię, kulturę czy cywilizację reguły, zasady obowiązujące 

08.05.2017
09:45

W konsekwencji ubiegania się gminy o środki pomocowe  i złożenia w dniu 9 stycznia br. wniosku na realizację zamierzenia pn. „Rewitalizacja zabytkowej wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym    w Szczawnie-Zdroju, 20. kwietnia 2017 r. doszło do podpisania umowy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z Województwem Dolnośląskim  na „Wsparcie na  wdrażanie operacji    w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020,  w ramach poddziałania 19.2 .
Na realizację powyższego przedsięwzięcia gmina otrzyma z budżetu województwa pomoc w wysokości 190.167,00 zł. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego programem Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczawna-Zdroju poprzez rewitalizację i udostępnienie 

02.05.2017
14:34

28.04.2017
11:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A to niespodzianka!
Tuż przed długim weekendem, niespodziewanie, w naszym mieście spadł śnieg! Nie pierwszy to raz, kiedy zima zaskakuje nas na przełomie kwietnia i maja. Tak było 6 lat temu. Uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja odbywały się w zimowej scenerii. Jeżeli zima dalej będzie nam płatać figle, życzmy sobie, żeby choć nie opuszczał nas dobry nastrój! Póki co na otarcie łez, za ciepłem, mamy kilka białych widoków. Uroda naszego szczawieńskiego krajobrazu warta jest podziwu w każdej szacie.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl