Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 76

29.03.2013
We wtorek poznaliśmy wyniki III Konkursu „Na najsmaczniejszą wielkanocną babę” zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju w Restauracji „Bohema”. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 10 babek wielkanocnych Rozstrzygnięcie poprzedziła prezentacja tradycyjnych polskich bab wielkanocnych biorących udział w konkursie, do podziwiania, których, w imieniu organizatora, zachęcała przewodnicząca TMSZ Janina Malinowska przypominając, że każdy
z uczestników ma prawo do wyrażenia swojej oceny w głosowaniu publiczności. – Dziękuję za kontynuowanie pięknej tradycji - powiedział burmistrz Tadeusz Wlaźlak, dodając jak duże znaczenie mają Święta Wielkanocne w życiu nas Polaków. Zaznaczył, że konkurs na „Najsmaczniejszą wielkanocną babę” to jedna z nielicznych okazji do spotkań mieszkańców na szerszym forum, w tak ważnym czasie, gdy wszyscy przekazujemy sobie życzenia świąteczne i życzył przybyłym-by nadchodzące Święta Wielkanoce były radosne, i udane i przywiodły wiosnę, która jest nam bardzo potrzebna. Przy okazji podziękował też tym wszystkim, którzy go wspierali, w ostatnim czasie i, co dodawało mu  dużo sił.

28.03.2013

25.03.2013
22 marca br. w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu odbyła się uroczystość wręczania statuetek dla najlepszych sportowców roku 2012. Wśród finalistów znalazł się utytułowany zawodnik MKS-u Szczawno-Zdrój Jakub Maleszka, który zajął 2 miejsce w kategorii najlepszy debiut 2012 roku (konkurs obejmował cały region wałbrzyski). Jego najlepszymi wynikami osiągniętymi w 2012 roku było Mistrzostwo Polski w Karate Shinkyokushin oraz tytuł Mistrza Czech w Karate Shinkyokushin.

 

Jakub Maleszka z trenerem Jackiem Baranowskim
25.03.2013
Tancerz i tancerki MKS-U Szczawno-Zdrój sekcji tańca nowoczesnego Carmen podczas Otwartych Mistrzostw Jeleniej Góry w Tańcu Nowoczesnym
20.03.2013
Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 14.03.2013 r. znak: ZI.042.15.20.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dwóch studium wykonalności dla projektów w ramach działania 6.1 RPO WD „Turystyka uzdrowiskowa”
20.03.2013
    Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca umieszczono zaktualizowane portrety terytorium: województw, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin a także wkładkę prezentującą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na poziomie województw. Elementem komplementarnym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.
 
    Ponadto  na  stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/wroc/67_2131_PLK_HTML.htm, ukazał się kolejny numer miesięcznika Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego za styczeń 2013.
 
                      Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do lektury  nowych publikacji w celu zapoznania się z podstawowymi tendencjami oraz najnowszymi danymi dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
14.03.2013
Szczawno-Zdrój, 14 marca 2013 r.
ZI.042.15.20.2013     
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 Opracowanie dwóch studium wykonalności dla projektów
w ramach działania 6.1 RPO WD „Turystyka uzdrowiskowa”
 
          Projekty realizowane w ramach działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn:
1. „Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”
2. „Wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”.
Zamawiający:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886-25-72-767
REGON: 890718219
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch studium wykonalności dla wyżej wymienionych projektów zgodnie z aktualną „Metodologią opracowania studium wykonalności – analizą ekonomiczno-finansową na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” niezbędnego do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD.
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl