Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
System informacji przestrzennej
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 73

15.10.2012
          Zakończyła się procedura kwalifikacyjna w ogłoszonym przez Burmistrza Szczawna-Zdroju konkursie dla wspólnot z terenu Gminy pt. „REMONTUJESZ – ZYSKUJESZ”.
          W konkursie mogły wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości budynkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju, które w latach 2007-2011 przeprowadziły remont części wspólnych nieruchomości za kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
          Celem konkursu było aktywizowanie wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań mających na celu poprawę wyglądu i stanu technicznego budynków, a także kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta i promowanie dobrych praktyk.
          Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu dokonała weryfikacji złożonych wniosków w dwóch etapach – pierwszym poprzez ocenę formalną wniosków i drugim poprzez ocenę prac w  nieruchomości budynkowej.
         W części pierwszej Komisja dokonała oceny formalnej 20 zgłoszonych wniosków, 18 zakwalifikowano do dalszej weryfikacji. W drugim etapie prac, Komisja dokonała sprawdzenia złożonej dokumentacji. Oferty zostały ocenione w oparciu o ustalone kryteria, tj. klasyfikacja za nakłady finansowe uzależniona od wysokości udziału wydatków przypadających na jeden lokal mieszkalny; zakres wykonanych prac; indywidualna ocena, jak wykonane prace wpłynęły na poprawę wizerunku miasta; zaangażowanie własne wspólnot.
          Zwycięską wspólnotą okazała się nieruchomość z ul. WITA STWOSZA 2, której przyznano w oparciu o uzyskaną punktację nagrodę w wysokości 19.000 zł. Równą ilość punktów i nagrody w wysokości 17.000 zł przyznano wspólnotom z ul. KOLEJOWEJ 30 oraz ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3, 13 i 15.
        Kolejnym zdobywcą nagrody jest: wspólnota z ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 12A, która otrzymała nagrodę w wysokości 15.000 zł.

ul. Wita Stwosza 2
14.09.2012
Nadesłane z Izby Celnej w Katowicach materiały dotyczące ujawnień w Republice Czeskiej podrabianych wyrobów alkoholowych zawierających metanol.

Materiały do pobrania:
 
14.09.2012

 

 PROGRAM
 
28 września 2012r.
 
14.00 plenerowy koncert orkiestr dętych w Parku Zdrojowym 
         Ceramik Band oraz Orkiestra Dęta ze Strzegomia
 
16.00 Teatr Zdrojowy – koncert Policyjnej Orkiestry Dętej z Wrocławia 
          (wstęp wolny)
 
29 września 2012r.
 
14.00   Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym
           Koncert: Big Band Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu  
           Milosz Band – Orkiestra Dęta z Hranowa
 
19.00   Teatr Zdrojowy
            Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej pod Dyrekcją 
            Marzeny Diakun
            Program:
      Grieg : Suita z czasów Holberga.
      Henryk Mikołaj Górecki : Trzy utwory w dawnym stylu.
      Gustav Holst: St. Paul Suite
      Wojciech Kilar: Orawa
 
         Bilety w cenie 20,00 zł do nabycia w Biurze Teatru, od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 14.00           
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl