Menu szczawno-zdroj.pl
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 7

23.12.2015
07:29

O G Ł O S Z E N I E

       Uprzejmie informuję, że 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju

(na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

 

                                                                                                           Burmistrz Szczawna-Zdroju

                                                                                                                   Marek Fedoruk

 

18.12.2015
12:02

15 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Słonecznej 1a. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście i licznie mieszkańcy. Wszystkich zgromadzonych przywitał Burmistrz Marek Fedoruk, który przybliżył historię powstania hali oraz ludzi, którzy w procesie jej tworzenia uczestniczyli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał obecny Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Marzena Sobczyk wspólnie z Burmistrzem poprzedniej kadencji Tadeuszem Wlaźlakiem  oraz Prezesem Zarządu Spółki „Fewaterm” Waldemarem Czubą. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz szczawieńskiej Parafii Ks. Jarosław Żmuda. Po przemówieniach gości miały miejsce prezentacje artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Po prezentacjach artystycznych szczawieńscy działacze sportowi działający w Miejskim Klubie Sportowym opowiedzieli o sukcesach poszczególnych sekcji, a także zaprezentowali umiejętności sportowe zawodników.

18.12.2015
08:38

We wtorek 15 grudnia 2015 roku odbyła się w Domu Zdrojowym zapowiadana przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju impreza, w ramach której można było obejrzeć dwie wystawy i posłuchać dwóch prelekcji. O godzinie 16.00 prezes TMSZ Iwona Czech rozpoczęła spotkanie od powitania licznie przybyłych gości (wśród których był Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, Przewodnicząca Rady Miasta Marzena Sobczyk, proboszcz szczawieńskiej parafii ksiądz Jarosław Żmuda) i przedstawienia kolejności poszczególnych punktów programu. W pierwszej kolejności zapowiedziane były prelekcje: historię górnictwa wałbrzyskiego przedstawił członek zarządu TMSZ, długoletni dyrektor jednej z wałbrzyskich kopalń Jerzy Kosmaty, a historię uzdrowiska w pierwszej połowie XIX wieku oraz sylwetkę twórcy naszego kurortu - Augusta Zemplina przybliżyła Iwona Czech. Następny punkt programu poprowadził członek zarządu TMSZ Stefan Okoniewski, który  rozdał nagrody i wyróżnienia w ogłoszonym w styczniu 2015 roku przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju konkursie fotograficznym pod nazwą „Cztery pory roku w Szczawnie-Zdroju”.

18.12.2015
08:19

14 grudnia 2015 r. w Cafe Galerii w Szczawnie-Zdroju odbyło się ostatnie spotkanie  w ramach projektu pn. „Organizacja Dni Seniora” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Gminy Szczawno-Zdrój i Fundacji Wspierania Seniorów MELA. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Szczawna - Zdroju Marek Fedoruk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Marzena Sobczyk, Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ewa Woźniak, Seniorzy, Wolontariusze oraz zaproszeni goście.
W świątecznej atmosferze znalazł się czas na podziękowania,  przede wszystkim Seniorom – za ich aktywny udział w projekcie. Dużym sukcesem jest to, że uczestnicy zadania byli nie tylko odbiorcami, ale również angażowali się jako wykładowcy, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.  W ramach realizacji zadania prelekcje wygłosiły: Z. Dembna, F. Stępień, D. Starzyńska, K. Jeruzalska, K. Dermiacha, H. Mandziak, E. Piotrowska, U. Stefanow i G.Lelito-Dąbrowa.

18.12.2015
07:57

Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju od lat uczestniczy w różnego rodzaju konkursach, projektach  czy przedsięwzięciach o charakterze ekologicznym. Ostatnia inicjatywa pod tytułem „SOS dla ginącej przyrody” została  zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląski Eko Kalejdoskop” realizowanego przez Forum Aktywności Lokalnej.
W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Działania z tym związane obejmują m.in.  zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt oraz przyrodą nieożywioną, a także nauczanie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz obcowania z nią. Z taką ideą przewodnią Przedszkole Miejskie przystąpiło kolejny raz do projektu ekologicznego.

17.12.2015
15:14


W dniu 15.12.2015 r. na terenie Szczawna-Zdroju w

okolicy ulicy Klonowej znaleziono bezdomnego,

niewidomego czarnego kota.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem

telefonu 74 849-39-09 lub w przychodni

weterynaryjnej nr telefonu  74 842-31-66

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl