Menu szczawno-zdroj.pl
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 67

14.03.2013
Szczawno-Zdrój, 14 marca 2013 r.
ZI.042.15.20.2013     
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 Opracowanie dwóch studium wykonalności dla projektów
w ramach działania 6.1 RPO WD „Turystyka uzdrowiskowa”
 
          Projekty realizowane w ramach działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn:
1. „Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”
2. „Wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”.
Zamawiający:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886-25-72-767
REGON: 890718219
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch studium wykonalności dla wyżej wymienionych projektów zgodnie z aktualną „Metodologią opracowania studium wykonalności – analizą ekonomiczno-finansową na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” niezbędnego do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD.
13.03.2013
Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.03.2013 r. znak: ZI.042.11.16.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie studium wykonalności w ramach działania 6.1 RPO WD „Turystyka uzdrowiskowa”

             
13.03.2013

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach wspólnie z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu oraz ASG Enigma Boguszów-Gorce zapraszają w dniu 23 marca br. na Inaugurację Sezonu Turystycznego pn. "Powitanie Wiosny 2013" .

Program Powitania wiosny.pdf

07.03.2013
Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 w Wałbrzychu bardzo prosi o oddawanie głosów w konkursie „Pomóż nam Doświadczać Świata” organizowanym przez Fundację Rosa.
Dzięki Państwa głosom szkoła ma szanse na pozyskanie sprzętu terapeutycznego do nowej Sali Integracji Sensorycznej dla niepełnosprawnych dzieci.
Głosować można poprzez kliknięcie na bezpośredni link: http://www.fundacjarosa.pl/konkurs lub poprzez wejście na stronę internetową szkoły: www.10spec.neostrada.pl
Głosy można oddawać codziennie. Każdego dnia można oddać jeden głos.
05.03.2013

Szczawno-Zdrój, 4 marca 2013 r.
ZI.042.11.16.2013     
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 Opracowanie studium wykonalności dla projektu
w ramach działania 6.1 RPO WD „Turystyka uzdrowiskowa”

 
Projekt pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 
01.03.2013
         W 2013 roku przypada 48. edycja Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego, którą zaplanowano w dniach od 24 do 26 maja. Od lat jest on nie tylko wielkim wydarzeniem kulturalno-artystycznym, ale także bogatą tradycją  Szczawna-Zdroju. Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – organizator tego przedsięwzięcia przy wsparciu samorządowej jednostki kultury tj. Teatru Zdrojowego, przez ostatnie lata współpracowała przy organizacji z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W 2013 roku zmieniony został nie tylko termin inauguracji Festiwalu, który przypadał tradycyjnie w Święto Bożego Ciała, ale również partner tego przedsięwzięcia.
         W 2012 roku zaproponowano udział w przedsięwzięciu Filharmonii Sudeckiej, z którą trwa wieloletnia współpraca przy organizacji znaczących imprez kulturalnych.
         Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego to nie tylko wielkie wydarzenie kulturalne naszego regionu, lecz również znaczące przedsięwzięcie finansowe, którego ciężar ponoszą współorganizatorzy. W budżecie gminy na 2013 rok zarezerwowano odpowiednią kwotę, a teraz Filharmonia Sudecka otrzymała dofinansowanie do organizacji Festiwalu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
         Organizatorzy już dziś zapowiadają niezapomniane wrażenia, bogactwo repertuaru muzycznego i plejadę znanych gwiazd. Przypomnijmy, że wstęp jest bezpłatny, a niepowtarzalne spotkania z muzyką klasyczną, tradycyjnie odbywać się będą w pięknym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
         Zapraszamy już dziś do tej pięknej podróży muzycznej…
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl