Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 67

30.05.2014

27.05.2014

Wnioski o stypendium należy wypełnić  on-line w terminie od 1 lipca do 18 sierpnia br. do godziny 16:00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.
O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych, są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Nabór stypendystów będzie prowadzony ściśle wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych” (wraz zalacznikami).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

 

26.05.2014

 
INFORMACJA
o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. „Ekologia i ochrona zwierząt” w roku 2014
 
  
W związku z ogłoszonym w dniu 25 kwietnia 2014 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ekologia i ochrona zwierząt” w 2014 roku (zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.), informuję, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 maja 2014 r., nie złożona została żadna oferta na realizację ww. zadania publicznego.
  
Sekretarz Miasta
 Teresa Bebel
25.05.2014

25.05.2014

W czwartkowe południe 15 maja 2014 roku odbyła się uroczystość, która co roku skupia pod Pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej przedstawicieli różnych środowisk Szczawna-Zdroju i powiatu wałbrzyskiego i która jest znakiem podtrzymywania pamięci o chlubnej historii polskiego heroizmu w dążeniu do odzyskania utraconej w ostatniej dekadzie XVIII wieku niepodległości.

22.05.2014

21.05.2014

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl