Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 6

08.03.2018
14:10

Po tragicznym  w skutkach pożarze Zakladu Przyrodoleczniczego władze miasta wystąpiły do władz i instytucji państwowych i samorządowych o udzielenie pomocy finansowej na odbudowę obiektu.

Korespondencja wysłana oraz otrzymana

 

01.03.2018
11:07

Park Szwedzki ma wkrótce zyskać nowe oblicze. W planach są ule, punkt widokowy, wir wodny, leśne cymbały, obrotowy kamień i wiele innych ciekawostek. 
Projekt nosi nazwę "Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim  w Szczawnie-Zdroju". Uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 182 150 zł, co stanowi prawie połowę kosztów przedsięwzięcia.
Realizacja zadania obejmuje zagospodarowanie części parku o powierzchni 1020 m2, w tym utworzenie przystanków ścieżki ekologiczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy małej architektury, takie jak: siedziska, tablice informacyjne i inne elementy edukacyjne, mające zwracać uwagę odwiedzających na otaczającą ich naturę i jej walory. Projekt dotyczy utworzenia 15 przystanków edukacyjno-ekologicznych w Parku Szwedzkim, który objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt ten obejmuje: pielęgnację zieleni, budowę utwardzonych ścieżek, wykonanie 19 tablic informacyjnych, na których zostaną opisane między innymi historia parku, rodzaje drzew, ptactwo wodne czy zjawiska przyrody, takie jak zmurszałe drzewo. Przewidziano też drewniane cymbały, stację zmysłów, nasadzenia roślinne, wir wodny, obrotowy kamień, łąkę z gatunkami roślin miododajnych, gdzie pojawi się 5 uli, punkt widokowy z trzema siedziskami, pryzmat, leśny przystanek, czy tajemniczy punkt noszący nazwę "tablice złudzeń". Prace powinny się zakończyć do końca maja br.

 

30.01.2018
08:58

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Szczawno – Zdrój dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest Burmistrz Szczawna –Zdroju ogłasza nabór wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Nabór  wniosków odbędzie się do 16 lutego 2018 r. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z :  

- demontażem i zabezpieczeniem,

- transportem,

- unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych .

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, itp.

Dofinansowanie realizowane będzie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty zadania w wysokości 15% pokryte zostaną z budżetu Gminy.

Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie rzeczywistej ilości odpadów potwierdzona kartą przekazania odpadów.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tej usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z którym Gmina Szczawno-Zdrój, zawrze stosowną umowę po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW.

Prace będą wykonywane w terminie sierpień – wrzesień 2018 r.

Wzory  wniosku oraz bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczawnie – Zdroju w pokoju nr 9, a także pod numerem telefonu 74 849-39-09.

UWAGA!

Pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostanie udzielona tylko wówczas gdy Gmina Szczawno –Zdrój uzyska dotacje na dofinansowanie przedmiotowych zadań.       

Załącznik:   wniosek  o pomoc  na  realizację  zadania  związanego  z  usuwaniem wyrobów  zawierających  azbest

Informacja i wniosek w wersji edytowalnej do pobrania 

10.01.2018
09:07
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ znajduje się
w ZESPOLE SZKÓŁ im. M.Skłodowskiej - Curie, ul. Kolejowa 2, lok. Nr 27
 
14.10.2016
11:54

Nie minął rok od otwarcia nowej hali sportowej w Szczawnie-Zdroju, a już miasto wzbogaciło się o kolejny obiekt sportowy, tym razem lekkoatletyczny, wybudowany       w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście, zasłużeni dla lekkiej atletyki sportowcy, wśród nich: olimpijczyk Stanisław Grędziński, paraolimpijczyk Eugeniusz Skarupa, mieszkańcy oraz  uczniowie ze szczawieńskich placówek oświatowych.
Wszystkich zgromadzonych przywitał Burmistrz Szczawna-Zdroju, który przybliżył historię powstania obiektu oraz ludzi, którzy w procesie jego tworzenia uczestniczyli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał  Burmistrz Miasta – Marek Fedoruk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Ramona Bukowska-Mucha oraz Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz  uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej Oliwier Strawa. Obiekt został  poświęcony przez  Proboszcza szczawieńskiej Parafii Księdza Jarosława Żmudę. Otwarciu towarzyszyły zawody lekkoatletyczne uświetnione pokazami 

19.08.2016
07:41

Szczawieńskie skrzaty startowały w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w tenisie ziemnym w dniach 15-18.08.2016 r. we Wrocławiu, którego organizatorem był  Olimpijski Club. W turnieju dziewcząt wzięła udział Kornelia Ejsmont KT Szczawno-Zdrój, która przegrała z Ewą Czapulak z  ZTT Złotoryja. W turnieju chłopców  Szczawno reprezentowali Gabriel Wójcicki i Marcel Dzieł, który w turnieju singlowym doszedł do ćwierćfinału.  Natomiast w turnieju deblowym Gabriel grając w parze z Nikodemem Barcikiem z Tychów zajął trzecie miejsce a Marcel w parze z Dorianem Juszczakiem ze Szczecina zdobył drugie  miejsce. Gratulujemy!

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl