Menu szczawno-zdroj.pl
Senior Wigor

Aktualności - Strona 59

12.12.2014

 

Uchwała 2/XX/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Zwiążku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.

Uchwała  2/XX/2014.pdf

10.12.2014

08.12.2014

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.11.2014 r. znak: ZI.042.76.120.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju”
           

Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej  stanowiącej element promocji i informacji dla Projektu pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta FLESZ STUDIO z Olsztynka z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl