Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 57

15.11.2013
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU UPRZEJMIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW ULIC:
 
BOHATERÓW WARSZAWY, BUKOWA, CHOPINA, JESIONOWA, KOLONOWA, T.KOŚCIUSZKI, KWIATOWA, LIPOWA, ŁĄCZYŃSKIEGO, NARCIARSKA, OFIAR KATYNIA, OGRODOWA, OKRĘŻNA, PL. WOLNOŚCI, POTOCKIEGO, RÓWNOLEGŁA, SIENKIEWICZA, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, SŁOWIAŃSKA, SOLICKA, TOPOLOWA, WCZASOWA,  WITA STWOSZA, WOJSKA POLSKIEGO, ZACISZE, ŻE W DNIACH:
19 i 20 LISTOPADA 2013r.
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI,  ZUŻYTYCH OPON,  ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH OPAKOWAŃ ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI.
POWYŻSZE ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ 18 LISTOPADA 2013r. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH  I  UMIEŚCICIĆ  PRZY WŁASNYCH  POJEMNIKACH NA ODPADY W MIEJSCU WIDOCZNYM  DLA ICH ODBIORCY.
 RZECZY  WYSTAWIONE  PO TERMINIE ZAKOŃCZENIA AKCJI  NIE BĘDĄ ZABIERANE.
15.11.2013
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU UPRZEJMIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW ULIC:
 
3 MAJA,  AKACJOWA,  AL. SPACEROWA,  BACZYŃSKIEGO, BOCZNA, B.CHROBREGO, GÓRNA, GRANICZNA, JARZĘBINOWA,  JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KOLEJOWA,  M.KONOPNICKIEJ, KOPERNIKA,  KRÓTKA, MICKIEWICZA, OSIEDLE SOLICOWO, NIZINNA, OBR. WESTERPLATTE, OKÓLNA,  POCZTOWA,  PRUSA,  RATUSZOWA,  RÓŻANA, SAPERÓW, WAŃKOWICZA, UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH, ŻEROMSKIEGO, ŻE W DNIACH: 
15 i 16 LISTOPADA 2013r.
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI,  ZUŻYTYCH OPON,  ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH OPAKOWAŃ ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI.
POWYŻSZE ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ 14 LISTOPADA 2013r. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH  I  UMIEŚCICIĆ  PRZY WŁASNYCH  POJEMNIKACH NA ODPADY W MIEJSCU WIDOCZNYM  DLA ICH ODBIORCY.
 RZECZY  WYSTAWIONE  PO TERMINIE ZAKOŃCZENIA AKCJI  NIE BĘDĄ ZABIERANE.
14.11.2013
                    W ramach „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Szczawno-Zdrój na 2013 rok” rozpoczyna się akcja bezpłatnego, trwałego oznakowania zwierzęcia.
 
                   Każdy mieszkaniec Szczawna-Zdroju będący właścicielem czworonoga będzie miał możliwość przystąpienia do akcji. W tym celu można zgłaszać się do Gabinetu Weterynaryjnego s.c. Frankiewicz i Kalinowski zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34, gdzie należy wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu, okazać dowód tożsamości i książeczkę szczepień lub innym dokument, z którego wynika prawo do zwierzęcia.
 
                   Akcja będzie przeprowadzana w okresie od 18 listopada do  20 grudnia 2013 r. i w całości finansowana jest przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój.
 
                   W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu, nr tel. (74) 849-39-09.
14.11.2013
                   7 listopada br. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego w ramach kampanii informacyjnej pod nazwą „Gminne rady na odpady”, w którym uczestniczyli dzieci i młodzież ze szczawieńskich placówek oświatowych.
                    Komisja konkursowa oceniła 47 prac uczestników w pięciu grupach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum i młodzież z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie. W każdej kategorii wiekowej wybrane zostały i nagrodzone trzy najlepsze prace. W wyborze prac komisja kierowała się trafnością doboru tematu, jakością wykonania, oryginalnością i stopniem trudności.
                    Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe, a wszyscy uczestnicy książki i dyplomy. Ponadto każda z placówek oświatowych otrzymała nagrodę dla szkoły za uczestnictwo w konkursie. Były to radioodtwarzacze, drukarka, miniwieża i rzutniki multimedialne.
                    Projekt został dofinansowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój i miał na celu promowanie ekologicznych zachowań i wyłonienie hasła zachęcającego do segregacji odpadów.
 
 
05.11.2013
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Dzięki środkom z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej zmienia się oblicze terenu przed Zakładem Przyrodoleczniczym oraz wzdłuż obiektów sanatoryjnych od „Korony Piastowskiej” do sanatorium „Zuch”. Skwery parkowe zostały efektywnie zagospodarowane poprzez dokonanie licznych nasadzeń krzewów ozdobnych i drzew, w tym m.in. rododendronów, azalii, bonsai.
Przestrzeń publiczna w okolicy Zakładu Przyrodoleczniczego wyposażona jest w obiekty małej architektury – nowe ławki, kosze na śmieci oraz gazony kwiatowe. Ponadto wzdłuż ulicy Zdrojowej powstała terenowa siłownia wyposażona w 9 ogólnodostępnych urządzeń fitness do ćwiczeń siłowych. Serdecznie zapraszamy do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Całość prac stanowi uzupełnienie dokonanych już inwestycji w centrum Szczawna-Zdroju, aby przestrzeń miejska była jak najbardziej przyjazna dla turystów i kuracjuszy. Bardzo nas cieszy, że dzięki pozyskiwanym środkom Szczawno-Zdrój pięknieje z roku na rok, poprawia się wizerunek uzdrowiskowego miasta, powstają kolejne miejsca rekreacji i wypoczynku służące mieszkańcom oraz przyjezdnym.

29.10.2013
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020. Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,  ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.
29.10.2013
W dniu 19.10.2013 r. odbył się we Wleniu Festival Tańca Nowoczesnego „Wleń - Open 2013''. W turnieju udział wzięło ponad 150 zawodników między innymi z Wrocławia, Opola, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, Kowar, Jawora, Bolesławca, Pruszkowa i Szczawna-Zdroju. Komisja sędziowska to przedstawiciele: Opola, Jawora, Jeleniej Góry, Szczawna-Zdroju oraz jurorka z Ukrainy. Tancerze MKS-u z sekcji tańca sportowego „Carmen" aż 29 razy stawali na podium. Wygrali trzynaście konkurencji.

Wyniki tancerzy "CARMEN".doc 

 

25.10.2013

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl