Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 54

10.02.2014

06.02.2014

Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu
zaprasza do bezpłatnego udziału
w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:
 
„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego”.
 
 
Szkolenia są skierowane do 210 osób, pracujących jak i osób niezatrudnionych,
w wieku 25-64l., zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
 
Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):
1.    Moduł I  Podstawy technik informatycznych
– podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.
2.    Moduł II   Użytkowanie komputerów
– praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.
3.    Moduł III Przetwarzanie tekstów
– praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.
4.    Moduł IV Usługi w sieciach informatycznych
– Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
•   osoby 50+
•   osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
•   osoby niepełnosprawne
•   osoby pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy
przed przystąpieniem do projektu
•   osoby powracające oraz wchodzące na rynek pracy
•   osoby po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 
Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
ul. Lotnicza 60
88-100 Inowrocław
Tel: 733-749-240
 
 
Szczegółowe informacje na stronie:
www.persona.edu.pl
06.02.2014
          Pan Bolesław Maculewicz od lat  wieloletni mieszkaniec Szczawna-Zdroju, 2 lutego obchodził swoje 108 urodziny.
Niezmiennie od stuletnich urodzin, co roku, Szacownego Jubilata odwiedzają władze miasta - Burmistrz Tadeusz Wlaźlak i Zastępca Urszula Burek. Przekazując życzenia, kwiaty i praktyczny upominek, wyrazili szacunek dla drogi życiowej Dostojnego Jubilata.
          W tym roku piękne gratulacje Panu Bolesławowi przekazały  również władze naszego państwa - Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk oraz Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. W przesłanych listach czytamy m.in. o wyrazach szczególnego szacunku  i podziękowaniu za lekcję życiowej wytrwałości.
          Pan Bolesław urodził się na Wileńszczyźnie, służył w IV Pułku Ułanów i został deportowany po II wojnie światowej.  Jego los był  podobny jak innych Kresowiaków,    z zesłania powrócił do Polski dopiero w 1956 r. i zamieszkał w Szczawnie-Zdroju.
Obecnie mieszka z córką Stanisławą, otoczony troskliwą opieką i wsparciem.
Według dostępnych informacji, Pan Bolesław jest prawdopodobnie najstarszym mężczyzną w Polsce.

04.02.2014
          W Szczawnie-Zdroju wolontariusze z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali 13.155,09 zł oraz walutę obcą i złoty pierścionek. To największa kwota, jaką zebrano w uzdrowisku   od czasu kiedy WOŚP rozpoczęła swoje „granie” dla potrzebujących. Młodzież z Zespołu Szkół zawsze chętnie uczestniczy i angażuje się w tę ogólnopolską akcję charytatywną. Warto też wspomnieć o osiągnięciu dwóch uczennic szkoły, które zebrały ponad 1.000 zł każda. Wolontariuszom, jak co roku, gmina zapewniła ciepłe posiłki. 
 
          Szczawno-Zdrój dla WOŚP zebrało łącznie od 2002 roku ponad 122.000 zł.
           
          Wszystkim uczestniczącym w zbiórce WOŚP należą się podziękowania za zaangażowanie i gratulacje za znaczący wynik finansowy tegorocznej akcji.
27.01.2014

23.01.2014
22.01.2014
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wałbrzychu rozpoczęło rekrutację do Projektu Systemowego PO KL EFS "Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (edycja maj - grudzień 2014).
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl