Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 51

01.07.2015
13:24

Dawno temu dowiedziono, że śmiech pomaga odreagować stresy i frustracje, bowiem wywiera pozytywny wpływ na kondycję nie tylko fizyczną, ale także psychiczną. Wprawia w pozytywny nastrój i pozwala się odprężyć i zrelaksować. 29 czerwca 2015r. seniorzy ze Szczawna-Zdroju rozpoczęli najweselszą terapię świata, czyli terapię śmiechem. Będą się spotykać systematycznie, bowiem terapia będzie trwała, aż do września. Terapię prowadzić będzie trenerka terapii śmiechem Janina Chochłakiewicz. Oprócz poprawy nastroju, który wpływa na zwiększenie wydajności systemu immunologicznego, śmiech działa także, jak masaż tętnicy szyjnej, serca, wątroby i śledziony. Przekonano się również, że osłabia wiele dolegliwości, ułatwia oddychanie i łagodzi ból. Zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje chroniczne syndromy stresowe, z których najpoważniejszym jest strach. Z psychologicznego punktu widzenia strach jest czynnikiem odpowiedzialnym za większość negatywnych emocji. To strach powoduje lęk, złość, żal i smutek. Trwające nieprzerwanie stany smutku, żalu i lęku prowadzą do depresji. Śmiech przyczynia się również do zwiększonej produkcji endorfin nazywanych hormonami szczęścia, naturalnych substancji przeciwbólowych, około dwieście razy silniejszych od morfiny. Substancje te mają też właściwości przeciwzapal¬ne i stymulują system immunologiczny. Człowiek lubi przebywać wśród osób, które chętnie się śmieją, są radosne i zadowolone, a to powoduje wzmocnienie i rozwijanie relacji międzyludzkich. W ramach terapii powstanie w Szczawnie-Zdroju Klub śmiechu. W klubie będą organizowane grupowe sesje terapii śmiechem. Śmiechoterapia jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2015.

 

26.06.2015
09:35

 

 

Gmina Szczawno-Zdrój zaprasza na półkolonie dzieci w wieku od 6 -12 lat.

I turnus od 13 - 24.07.2015 r.

II turnus od 17 - 28.08.2015 r.

Cena:  250 zł / rodzeństwo 225 zł od osoby

Miejsce: Szczawno-Zdrój, ul. Topolowa 5  (kompleks rekreacyjno-sportowy)

Informacje i zapisy:

Michał Foryś tel. 884 911 777

Janusz Kozłowicz tel. 600 644 372

 

 

Informacje szczegółowe.pdf

26.06.2015
09:18

Zapraszamy Seniorów na spotkania w ramach:

Zadania „Organizacja Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.      

Zadania pn. „ Dzień Seniora w Cafe Galeria Ogród Sztuki”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015. 

Harmonogram spotkań.docx

26.06.2015
09:03

 Zadanie pn.„ Dzień Seniora w Cafe Galeria Ogród Sztuki” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015

W ramach projektu realizowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, 24 czerwca 2015 r. dla seniorów po raz kolejny zostały zorganizowane warsztaty dotyczące kwestii antydyskryminacyjnych. Tym razem na warsztatach zostało poruszone zjawisko mikro-przekazów, czyli werbalnych (za pomocą słów) i niewerbalnych (gestów) sygnałów wysyłanych przez ludzi do siebie nawzajem w codziennej komunikacji. Same zachowania są drobne i subtelne, ale ich wpływ na funkcjonowanie człowieka może być już ogromny. Te drobne i nieuświadomione zachowania są formą wyrażania uprzedzeń między ludźmi i bardzo często mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. Nie można lekceważyć ich skutków, bowiem ich nadrzędna cechą jest to, że kumulując się prowadzą do: obniżenia poczucia własnej wartości, poczucia krzywdy i niepewności, spadku zaangażowania w wykonywaną pracę, podwyższenia poziomu stresu, powstania złości i frustracji. Reagowanie na mikronierówności są blokowane dużymi kosztami osobistymi jak: strach przed wykluczeniem z grupy, wrogość czy niepewność. Jednak brak reakcji z kolei przyczynia się do utrwalania i powielania nierównościowych zachowań, dając przyzwolenie na ich stosowanie. W drugiej części warsztatów odbyła się projekcja filmu pt. "Niebieskoocy”. Film przedstawia przebieg doświadczenia, jakie przeprowadziła w 1995 roku amerykańska nauczycielka Jane Elliott walcząca przeciwko rasizmowi w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie seniorów zakończyło się burzliwą dyskusją na tematy omawiane na warsztatach. Poruszona została również kwestia osobistych doświadczeń z sytuacjami dyskryminacyjnymi na różnych obszarach życia.

26.06.2015
08:56

Pod takim hasłem rozpoczęło się spotkanie dla seniorów 23 czerwca 2015r w Cafe Galerii Ogrodzie Sztuki. Pani Małgorzata Ratajczak psychoterapeutka opowiedziała seniorom o masażu dźwiękiem. Celem masażu dźwiękiem jest osiągnięcie harmonii oraz dobrego stanu zdrowia na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej.  W masażu stosuje się  różnej wielkości i kształtu misy i miseczki, a także dzwonki i gongi. Stosuje się również różną ich ilość. Masaż polega na przykładaniu jednej lub więcej mis w odpowiednich miejscach ciała i delikatnym uderzaniu w nie. Stosuje się również wydobywanie dźwięków z misy stojącej obok ciała oraz trzymanej nad osobą masowaną. Każdy masaż przebiega trochę inaczej, co wynika z aktualnych, określonych przed zabiegiem potrzeb masowanych osób, a także odczuć masażysty pojawiających się w trakcie zabiegu powiedziała pani Małgorzata. Odczucia te wiążą się ze słyszeniem różnicy w brzmieniu mis, w zależności od tego, czy położone one były w miejscach zdrowych, czy wymagających pomocy. W kulturze wschodniej już od ponad trzech tysięcy lat stosuje się uzdrawiającą terapię, która oparta jest na dźwiękach. Według tamtejszej nauki Wszechświat powstał z wibracji i w związku z tym zbudowany jest na zasadzie harmonii i rytmu. Misy wykonywane są ręcznie ze stopu różnych metali. Najlepszej, jakości misy wyrabia się obecnie w Nepalu, Kaszmirze i Indiach a czas wytworzenia jednej misy dochodzi do nawet pięćdziesięciu godzin. Wykonane są głównie ze stopu od siedmiu do dwunastu metali. Obecne odkrycia fizyki kwantowej wskazują na to, że wszystko jest wibracją.
Uczestnicy spotkania mogli dotknąć misy i poczuć ich drgania, a trzy panie zdecydowały się na krótki pokazowy masaż misami tybetańskimi. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po prezentacji masażu seniorzy jeszcze długo rozmawiali na temat kultury wschodu, jej odmienności i jej tajemnicach.

25.06.2015
14:22

Od pięciu lat Podwórkowa Liga Mistrzów, czyli turniej drużyn podwórkowych - organizowana była w Wałbrzychu, w dzielnicy Stary Zdrój. W te wakacje – to niezwykłe wydarzenie po raz pierwszy obejmie Region Wałbrzyski. Idea propagowania sportu i gry fair play, rozrasta się więc, zyskując coraz większą rangę.  
Turniej – tradycyjnie – rozpocznie się na boisku orlik przy ulicy 11 listopada 75 Zespółu Szkół Gminnych nr 2. Kolejne eliminacje odbywać  się będą co drugi dzień w miejscowościach: Mieroszów, Nowa Ruda, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice,
Boguszów-Gorce, Walim, Czarny Bór, Głuszyca.
Wielki finał, w którym mistrzowie swoich miejscowości spotkają się na boiskach centrum rekreacyjno-wypoczynkowego Aqua-Zdrój w Wałbrzychu, przypadnie na 20 lipca 2015r.  
Zespoły zagrają w dwóch kategoriach wiekowych: do 14 lat i  powyżej 15 lat. Powinny składać się z siedmiu zawodników  (bramkarz + 6 zawodników) bez rezerwowych.  
Turniejowe drużyny można zgłaszać wysyłając sms pod numer 794 729 273 o treści:
miejscowość – nazwa drużyny – kategoria wiekowa. Termin zgłaszania drużyn do dnia poprzedzającego eliminacje. Liczba drużyn zgłaszanych do eliminacji ograniczona.
Patronat honorowy sprawują: Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, Senator RP Wiesław Kilian i Poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, która jednocześnie zaangażowała się w realizację tej sportowej imprezy.
Organizatorami turnieju są: Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Anatol Szpur,
Fundacja „Z Całego Serca”, Aqua-Zdrój.
Partnerzy: Gmina Mieroszów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Walim, Gmina Czarny Bór, Gmina Głuszyca i Miasto Wałbrzych.
Mecenat nad turniejem objęli: Zamek Książ, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Plakat.jpg

Regulamin.doc
 

25.06.2015
11:21

środę 17 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali kameralnej Teatru Zdrojowego im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Młodzieżowa Rada została powołana uchwałą nr X/43/15 z dnia 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z którą Rada liczy 16 uczniów, wybranych w placówkach oświatowych:
  - 6 uczniów z Miejskiej Szkoły Podstawowej (Oliwier Mucha, Patrycja Kociumbas, Maksymilian Ginda, Jolanta Talerzowska, Radosław Procharski, Gabriela Meisser),
  - 5 uczniów Publicznego Gimnazjum (Mateusz Błażejak, Izabela Bomba, Sebastian Lewandrowski, Izabela Zaborowska, Nikola Woźniak),
  - 5 uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie (Michał Tytman, Paweł Kulesza, Mateusz Cyrybulka, Mateusz Jaskółowski, Katarzyna Jankowska).
W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano Izabelę Bombę, natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali: Oliwier Mucha, Sebastian Lewandrowski, Mateusz Cyrybulka, Gabriela Meisser
W sesji uczestniczył Burmistrz Szczawna-Zdroju – Marek Fedoruk, Zastępca Burmistrza – Urszula Burek, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Marzena Sobczyk, Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy jednostek oraz rodzice.
Radni złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zaświadczenia o wyborze i listy gratulacyjne.
Z uwagi na zbliżające się wakacje, kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędzie się we wrześniu br.
 

23.06.2015

Czym jest joga? Najprościej rzecz ujmując to relaks, oddech i ćwiczenie – mówi Ramona Mucha, zajmująca się jogą od lat. Tym razem okazją do spotkania Był Światowy Dzień Jogi, zorganizowany w szczawieńskim parku Szwedzkim przez Wałbrzyską Szkołę Jogi pod patronatem burmistrza Szczawna Zdroju - Marka Fedoruka.
Joga to sekwencja ruchów skoordynowany z oddechem. Każdy może ćwiczyć tak jak potrafi, bo nie efekt jest ważny ale samo ćwiczenie. Ma ono także efekt terapeutyczny. Ćwiczenia uspokajają, działają korzystnie na układ ruchu i co najważniejsze – można uprawiać ją wszędzie i o każdej porze. Joga – co w sanskrycie oznacza dyscyplinę duchową – to przede wszystkim zdrowy styl życia, który propaguje właśnie Wałbrzyska Szkoła Jogi.
W tym dniu łączymy się ze wszystkimi uprawiającymi jogę na świecie – mówi Ramona Mucha. Jednak święto to jeden dzień, ważny, ale nie najważniejszy. Istotą jogi jest systematyczność. Tylko ona daje skutki. Od kilku lat, w sierpniu, właśnie w Szczawnie odbywają bezpłatne zajęcia – ćwiczenia i tak będzie w tym roku, na co już teraz zapraszamy wszystkich chętnych.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl