Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 5

22.04.2020
13:07
Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) informujemy i przypominamy, że Urząd Miejski w Szczawnie – Zdroju funkcjonuje i załatwiane są wszystkie sprawy w tym wymienione w cyt. Rozporządzeniu, z zastrzeżeniem, że wyłączona jest bezpośrednia obsługa interesantów.

Burmistrz Szczawna - Zdroju

Marek Fedoruk

--------------------
 • Obsługa interesanta odbywa się drogą elektroniczną poprzez Elektroniczne Biuro Interesanta https://www.e.szczawno-zdroj.pl/euslugi-web/#/moduly lub telefonicznie.
 • Punkt Przyjęć Interesanta pod nr tel. 74 849 39 05 - udziela wszelkich informacji na temat funkcjonowania tut. Urzędu i sposobu załatwiania spraw.
 • Wnioski i pisma można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: edicta@szczawno-zdroj.pl lub wrzucając list do urny wystawionej przed budynkiem Urzędu.
 • Wykaz najważniejszych telefonów znajdą Państwo na stronie http://www.szczawno-zdroj.pl/urzad-miejski/4
 • Wszystkie sprawy, które były do tej pory załatwiane, będą obsługiwane w niezmieniony sposób do odwołania.
--------------------
Prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tut. Urzędzie a jeżeli zaistnieje taka konieczność należy przestrzegać:
 • obowiązku zakrywania ust i nosa
 • zachowania dystansu społecznego 2 m
Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

22.04.2020
09:40

21 kwietnia 2020 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił Pakiet Gospodarczy dla mikro, małych i średnich firm. To pomoc w wysokości 1 mld zł. Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia, uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne doradztwo – to niektóre z elementów wsparcia jakie przygotował samorząd województwa.
------------------
Do kogo kierowane jest wsparcie?

Wsparcie kierowane jest do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa.
------------------
Wsparcie realizowane będzie w trzech etapach:
I ETAP – pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii
- 338 milionów złotych w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dopłaty do wynagrodzeń dla prowadzących własne firmy.
- 220 milionów złotych w dyspozycji Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju na pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia.
WSPARCIE POŚREDNIE - system uproszczeń procedur w rozliczaniu będących już w toku projektów i tzw. „wakacje” od spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń.
II i III ETAP – łagodzenie skutków kryzysu i pobudzanie rozwoju.
Na tych etapach dla przedsiębiorców również oferowane będzie wsparcie zwrotne i bezzwrotne, profesjonalne doradztwo zarówno dla pracodawców, jak i osób szukających pracy oraz dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących.
-----------------

Czym jest Dolnośląski Pakiet Gospodarczy?

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Pomoc oparta będzie na dwóch filarach: FINANSOWYM oraz KOORDYNACYJNO - DORADCZYM. Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej.
Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm.


Więcej informacji oraz infolinie dla przedsiębiorców dostępne są na stronie https://dolnoslaskipakiet.pl/
Źródło: Dolnośląski Urząd Marszałkowski

 

20.04.2020
13:43

Szanowni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szczawna - Zdroju!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Burmistrza:

 1. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 2. Istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i maj 2020 roku dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis.
 3. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 (np.: utrata pracy itp.) istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub odpracowanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój.

-----------------
Celem rozpatrzenia sprawy należy złożyć stosowny wniosek napisany odręcznie wg wzoru. Wzory wniosków można pobrać klikając na link http://www.szczawno-zdroj.pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 748493912.

20.04.2020
09:10

Szanowni Państwo,
publikujemy odpowiedź Burmistrza Szczawna - Zdroju na wniosek z dnia 31 marca 2020 r. Pana Michała Brody - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju, który dotyczył prośby radnego o sprostowanie wpisu na fanpage’u Gminy.
W załączeniu przedstawiamy prt sc, dokumentujące publiczne wypowiedzi/posty radnych Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju, których przedmiotowa sprawa dotyczy.

15.04.2020
15:55

Szybka decyzja władz gminy i skuteczne działanie pozwoliło na wsparcie szkoły i uczniów w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Miło nam poinformować, że Gmina Szczawno – Zdrój pozyskała w ramach projektu „Zdalna Szkoła” środki na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.

Po dokonaniu analizy informacji uzyskanej od dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju w sprawie dostępu uczniów do komputerów, w dniu 2 br. Gmina Szczawno – Zdrój złożyła wniosek o środki na zakup sprzętu dla jak najbardziej potrzebujących uczniów.

W dniu wczorajszym na stronie Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłoszono listę wniosków, które otrzymały Grant. Gmina Szczawno – Zdrój spełniła wszystkie kryteria formalno – merytoryczne i otrzymała dofinansowanie w kwocie 44.935,00 zł.

Wniosek przygotowała Pani Marta Mysiak Inspektor ds. oświaty tut. Urzędu.

Pragniemy jednocześnie podziękować całej kadrze pedagogicznej, Pani Dyrektor, nauczycielom za zaangażowanie jakiego wymaga obecna sytuacja. Dziękujemy za wsparcie jakie okazujecie, nie tylko teraz ale i zawsze swoim uczniom oraz rodzicom. Dziękujemy!

15.04.2020
15:43


Decyzją Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do każdego mieszkańca Szczawna – Zdroju będą dostarczane maseczki wielokrotnego użytku. Zostały one zakupione w trosce o zdrowie mieszkańców ze środków własnych gminy.
----------------------
Akcja roznoszenia maseczek rozpoczęła się dziś. W ich kolportaż zaangażowali się Strażnicy Miejscy, którzy zgodnie z zachowaniem obowiązujących zasad będą umieszczali maseczki w skrzynkach listowych bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Maseczki zostaną dostarczone DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, bez względu na wiek, w liczbie zgodnej z liczbą osób zamieszkujących nieruchomości - zadeklarowaną we wniosku dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje już od jutra (16.04) i ma na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ważne jest aby każdy z Nas dostosował się solidarnie do obowiązujących zasad. Świadomie dbajmy o swoje zdrowie, bo teraz jest to rzecz nadrzędna. Chrońmy siebie i innych przed potencjalnym zakażeniem nosząc maseczki na co dzień.

Bardzo prosimy aby zapoznać się z zasadami prawidłowego noszenia maseczek publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób -2m.

Prosimy o cierpliwość aby Straż Miejska mogła spokojnie rozdysponować maseczki, które zapewniamy trafią do każdego.
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.

10.04.2020
12:26

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na organizację emisji obligacji. Poniżej szczegóły i uchwała RM dotycząca obligacji.

Uchwała RM dotycząca obligacji

09.04.2020
08:35

XX sesja Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju - Kadencja 2018 - 2023.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym od godz. 11.00 przeprowadzana będzie sesja zdalna (on-line) Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju. Na dzisiejszej sesji omawiane będą m.in. dwa projekty uchwał przekazane do szybkiego procedowania, dotyczące zastosowania ulg dla przedsiębiorców z terenu Szczawna – Zdroju w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju.
---------------
Transmisję na żywo mogą Państwo zobaczyć klikając w poniższe linki:
Transmisja i zapis na żywo - https://www.e.szczawno-zdroj.pl/erada/…
Program sesji na żywo łącznie z głosowaniem - https://www.youtube.com/channel/UC372PfenFu3D3eNFdHEkoUg

08.04.2020
10:43

Informujemy, że z uwagi na okres Świąteczny zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

 • odpady komunalne zmieszane  oraz ulegające biodegradacji (zielone) przeznaczone do wywozu w dniu 13.04.2020r. (poniedziałek)- zostaną odebrane we wtorek 14.04.2020r.,
 • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 14.04.2020r. (wtorek) zostaną odebrane w środę 15.04.2020r.
 • metale i tworzywa sztuczne przeznaczone do odbioru  16.04.2020r. (czwartek)  będą odebrane zgodnie z harmonogramem.
 • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 17.04.2020r ( piątek) zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl