Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 48

10.11.2015
09:17

Zapraszamy Seniorów na spotkania w ramach zadania pn. „Organizacja Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz zadania pn. „Dzień Seniora w Cafe Galeria Ogród Sztuki”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015. 

Lp.

Temat wykładu

Data spotkania

Godz.

Nazwisko wykładowcy

1.

Nicolo Paganini – czarodziej skrzypiec.
Wykład

04.11.2015

16.00

K. Swoboda

2.

Marc Chagall światowiec z Witebska.
Życie i twórczość.

06.11.2015

16.00

G. Lelito-Dąbrowa

3.

O naturze człowieka
Spotkanie z dr hab. M. Kostyszak

17.11.2015

16.00

dr hab.

M. Kostyszak

4.

Spotkanie w ramach Szczawieńskiego Klubu Śmiechu. Warsztaty

20.11.2015

16.00

M. Mazurek

5.

Jak pokonać stres? Warsztaty

23.11.2015

16.00

M. Balwierz

6.

Islam codzienny.
Spotkanie z dr M. Babińską

24.11.2015

16.00

dr M. Babińska

7.

Dary natury, jak je wykorzystywać w życiu codziennym: zioła i przyprawy. Wykład

25.11.2015

16.00

K. Dermiacha

8.

Ćwiczenia tybetańskie - 18 Ćwiczeń

  5.11.2015
12.11.2015
19.11.2015
26.11.2015

16.00

Sala gimnastyczna
przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

 

10.11.2015
09:12

05.11.2015
14:10

W dniu 4 listopada 2015 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju.  Część artystyczną przygotowali wychowawcy klas I – Pani Ewa Myszkowska, Pani Jolanta Sikora oraz Pani Monika Szmyt-Nowak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Marek Fedoruk – Burmistrz Szczawna-Zdroju, Pani Urszula Burek – Zastępca Burmistrza Szczawna-Zdroju, Pani Marzena Sobczyk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, Ks. Jarosław Żmuda - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju, Pani Dorota Pietrucik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju, Pani Urszula Drozdowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów z całymi rodzinami.

02.11.2015
13:49

W związku planowanym na dzień 30 listopada 2015r. rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2010 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

10 listopada 2015r. w Biurowcu T-park- Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska , w godzinach 12:00 – 15:00; rejestracja uczestników od 11:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres k.mika@ipaw.walbrzych.eu w terminie do dnia 5 listopada 2015r.

Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 164, fax. (74) 84 74 151.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 10 listopada 2015r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Wiadomości”.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Agenda spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców 10 listopada 2015

30.10.2015
12:26

Warto było przyjść na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, aby dowiedzieć się, o budżetowych planach władz miasta na przyszły rok, tych zrealizowanych i realizowanych w tym roku. Możliwość taką mieli seniorzy ze Szczawna-Zdroju, którzy 28 października 2015 r. w Cafe Galerii spotkali się z Panią Marzeną Sobczyk. Półtoragodzinne spotkanie przebiegło szybko i w wyjątkowo miłej atmosferze. Okazało się, że seniorzy mają wiele pytań, na które Pani Przewodnicząca odpowiadała jak najrzetelniej i z wielką cierpliwością. Emocji nie brakowało. Pojawiły się między innymi pytania dotyczące remontu dróg, zachodniej obwodnicy, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów oświatowych. Seniorzy poruszyli, także temat zanieczyszczenia środowiska spowodowanego ogrzewaniem mieszkań za pomocą pieców węglowych. Zgłosili również problem dotyczący zanieczyszczonych stawów retencyjnych na Wzgórzu Gedymina oraz zaniedbanego wzniesienia Chełmiec. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Marzena Sobczyk przedstawiła program KAWKA, dzięki któremu można wnioskować o refundację na wymianę kotła węglowego na ekologiczne ogrzewanie gazowe.

28.10.2015
08:34

Dnia 24.10.2015 roku Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie – Zdroju obchodziła Jubileusz 70 - lecia. Inauguracją obchodów była msza św. dziękczynna w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dalsze obchody Jubileuszu odbyły się w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta  Burmistrz Szczawna – Zdroju Pan Marek Fedoruk , Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Marzena Sobczyk wraz z Radnymi. Na zaproszenie szkoły odpowiedzieli i przybyli proboszcz szczawieńskiej parafii ks. Jarosław Żmuda oraz ksiądz rezydent Infułat Józef Strugarek, dyrektorzy szczawieńskich placówek oświatowych Pani Urszula Drozdowska i Pani Dorota Pietrucik, dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani Magdalena Klimczak, dyrektor Teatru Zdrojowego Pani Jowita Karczewska - Kozak, byli dyrektorzy szkoły Pani Grażyna Szymborska, Pan Stanisław Abramczyk oraz wieloletni Burmistrz Pan Tadeusz Wlaźlak.
Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie Pani Dyrektor Sylwia Kotarba przypomniała historię szkoły.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl