Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 36

30.01.2019
09:47

29.01.2019
08:04

Wystartowały "Ferie w mieście".

Zimowy wypoczynek szczawieńskie dzieci rozpoczęły wspólną zabawę prowadzoną przez DJ - Komendant Straży Miejskiej, przejażdżkami na kucykach i dorożką, kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem.
Inicjatorką spotkania była Danuta Wild, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na jego organizację pochodzą z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Szczawnie-Zdroju na 2019 r.

 

28.01.2019
08:59

W programie m.in.:

 Przybieżeli do Betlejem
 Mizerna Cicha
 Pastuszkowie bracia mili
 Wśród nocnej ciszy
 Zaśnij dziecino
 Skrzypi Wóz
 Mario czy już wiesz
 Pójdźmy wszyscy do stajenki
 Cicha noc
 Pierwsza Gwiazda

05.01.2019
11:58

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

 • Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 • Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie Burmistrza Szczawna – Zdroju  potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel otrzyma taki dokument do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku.
 • Na wniosek właściciela zaświadczenie zostanie wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek jest uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.
 • W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta jest informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Opłata w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia tj. 1 stycznia 2019 r., wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
 • Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju pok. 37 tel. 74 849 39 37 

Więcej informacji:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

Do pobrania - Wniosek o przeksztalcenie uzytkowania wieczystego 

04.01.2019
08:40

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zaprasza dzieci w wieku od 7 do 13 lat do udziału w zimowisku (półkolonii zimowej), które odbędzie się w dniach 28 stycznia-8 lutego 2019 r. w Szczawnie-Zdroju, w Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1A.

PROGRAM ZIMOWISKA m.in.:

 • Zajęcia artystyczno-plastyczne
 • Współzawodnictwo sportowe
 • Gry i zabawy zręcznościowe
 • Wyjścia do kina w Galerii VICTORIA
 • Zajęcia na krytej pływalni w AQUA ZDROJU
 • Inne, w zależności od pogody (lepienie bałwana, zjazdy saneczkowe itp.)

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę opiekunów
 • Pyszne posiłki (śniadania i obiady)
 • Liczne atrakcje
 • Miłą atmosferę

Liczba uczestników – maksymalnie 25 osób

Koszt – 370,00 złotych

Zajęcia odbywać się będą w cyklu: poniedziałek – piątek od godz. 7.45 do 16.00

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA NA PÓŁKOLONIĘ (należy spełnić przynajmniej jedno):

 • Miejsce zamieszkania w Szczawnie-Zdroju
 • Uczęszczanie do szkoły w Szczawnie-Zdroju
 • Jedno z rodziców jest zatrudnione na terenie Szczawna-Zdroju
 • Dziecko jest czynnym członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego na Szczawnie-Zdroju

W przypadku większej ilości kandydatów niż 25 osób, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienie karty uczestnika) oraz data wpłaty

Wszelkie informacje pod nr telefonu 533 474 105 (Janusz Kozłowicz).

Wypełnione karty kwalifikacyjne można składać w pok. 28 Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju lub przekazać pracownikom obiektu przy ul. Topolowej 5.

Wpłat należy dokonać na konto Gminy (55 1020 5095 0000 5402 0011 2458) najpóźniej w terminie do 21 stycznia 2019 r.

 

UWAGA: TURNUS TRWA 2 TYGODNIE – EWENTULANE ZGŁOSZENIA NA JEDEN TYDZIEŃ TYLKO W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ZGŁOSZENIA INNEGO UCZESTNIKA NA DRUGI TYDZIEŃ

KARTA KWALIFIKACYJNA ZIMOWISKO 2019 - do pobrania

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X