Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 31

25.10.2018
23:14

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz 
ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju.

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz 
ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju jest projektem partnerskim Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Szczawno-Zdrój. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace budowlane: 
-docieplenie ścian zewnętrznych,
-docieplenie stropodachów oraz dachów,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii w ww. budynkach mieszkalnych, a tym samym nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń generowanych przez te obiekty. Zdecydowanie poprawi się także estetyka budynków.

Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Równoległej 12 i 16 oraz ul. Kolejowej 15 - termin realizacji do połowy m-ca lutego 2019 r. - procedura przetargowa trwa.
Budynki pozostałe - termin zakończenia prac do końca 2018 r. - prace w toku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”-
Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW".
Umowa o dofinansowanie 
Nr RPDS.03.03.04-02-0066/16-00 z dnia 06.12.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 1 096 111,56 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
774 022,91 zł.

Okres realizacji: 2016-18/02/2019

Foto - budynki w trakcie prac termomodernizacyjnych 
oraz budynki oczekujące na rozpoczęcie robót.

25.10.2018
22:51

Rewitalizacja zabytkowej Wieży widokowej "Anna" w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju objęła kompleksowe prace budowlane, w tym:
-wykonanie nowych schodów żelbetowych,
-wykonanie nowego tarasu dachu wieży,
-wykonanie nowych tynków zarówno wewnątrz obiektu, jak i na elewacjach,
-instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna,
-instalacja odgromowa,
-odtworzona została stolarka okienna i drzwiowa,
-remont posadzki tarasu wokół wieży,
-remont nawierzchni schodów na ścieżce prowadzącej do wieży i tarasu,
-wykonanie podświetlenia obiektu.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zabytek odzyskał swój dawny blask i znów cieszy mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy. Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich była możliwa dzięki przystąpieniu Gminy Szczawno-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce i podjęciu wspólnych działań celem realizacji Strategii LGD.

Całkowita wartość Projektu: 409 593,37 zł. 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 190 167,00 zł.
Kwota dotacji z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego: 100 000,00 zł.
Okres realizacji: 2017

Film

 

25.10.2018
22:42

DOLNOŚLĄSKI DELFINEK
w Szczawnie - Zdroju

Ruszyła budowa krytej pływalni która powstanie w ramach tworzonego nowoczesnego kompleksu przy ul.Słonecznej.
Po oddanych do użytkowania w roku 2015 hali sportowej, stadionu lekkoatletycznego w roku 2017, czas na kolejny obiekt - krytą pływalnię, przyszły rok to rozpoczęcie budowy szkoły w ramach tego samego kompleksu.

Podstawowymi użytkownikami basenu będą przedszkolaki i uczniowie w ramach zajęć szkolnych. Niecka basenowa została zaprojektowana tak, by w jednym czasie mogła 
z niej korzystać cała klasa, a więc grupa do 30 osób. Po godzinach lekcyjnych, w czasie weekendów, ferii i wakacji pływalnia będzie dostępna także dla wszystkich mieszkańców oraz dla kuracjuszy.
Koncepcja "Delfinków" powstała po wnikliwych analizach i konsultacjach ze specjalistami od budowy basenów, trenerami pływania i ekonomistami. W efekcie powstała koncepcja modelowego obiektu, który z jednej strony pozwala na swobodną naukę pływania i podstawowe treningi pływackie, a z drugiej łączył niskie koszty inwestycyjne z minimalnymi wydatkami na utrzymanie.
Obiekt posiada 4-torową niecką basenową o szerokości 8,5m, długości 16,67m oraz głębokości wynoszącej od 0,9m do 1,35m.
Szczawieński Delfinek będzie posiadał także brodzik dla dzieci, saunę, jakuzzi oraz niezbędną infrastrukturę sanitarno-szatniową. W planach także połączenie pływalni za pomocą łącznika z istniejącą halą sportową i przyszłym budynkiem szkolnym.
Zaproponowane wymiary "delfinków" pozwalają nie tylko na pływanie rekreacyjne, ale również na prowadzenie szeregu innych zorganizowanych zajęć rekreacyjno- sportowych: koszykówkę wodną, siatkówkę wodną, aquaaerobik, i aquastep.
Dodatkowo basen będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a to otwiera możliwość prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych takich jak np. hydroterapia metodami Bad Ragaza i Halliwicka.

Planowane zakończenie budowy to rok 2020, a łączny koszt ok. 9 mln zł, pozyskane środki zewnętrzne to
ponad 3 mln zł.

25.10.2018
22:19

Pracownicy samorządowi i radni, dzięki którym
właściwy kierunek zarządzania finansami gminy sprawił, iż w przeprowadzonym przez niezależne podmioty, m.in. przez : Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rankingu finansowym Samorządu Terytorialnego 2016, nasza gmina, spośród 237 gmin znalazła się na zaszczytnym 9. miejscu w kraju w kategorii gmin miejskich.

Wyniki zarządzania budżetem Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój:

Dochody bieżące; 
obecna kadencja 
- 96.128.799,58 zł.
kadencja 2010-2014 
- 77.978.863,47 zł.

Środki zewnętrzne na inwestycje;
obecna kadencja 
- 11.125.731,29 zł.
kadencja 2010-2014 
- 1.393.855,14 zł.

Wydatki na inwestycje: 
obecna kadencja 
- 25.225.594,29 zł.
kadencja 2010-2014 
- 13.213.418,77 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi;
obecna kadencja 
-7.724.427,93 zł
kadencja 2010-2014 
- 207.322,85 zł.

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl