Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 3

03.11.2017
09:27

28 października 2017 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Szczawna-Zdroju pamięci Mariana Pyrzyńskiego w szachach szybkich pod patronatem burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka. Wzięło w nich udział 22 zawodników i zawodniczek.

Oto wyniki klasyfikacji generalnej:

1 miejsce: Paweł Kowalczyk (Wieża Pęgów)

2 miejsce: Damian Daniel (Goniec Żarów)

3 miejsce: Przemysław Borowski (Goniec Żarów)

Tuż za podium uplasował się syn śp. Mariana - Michał Pyrzyński.

Najlepszą zawodniczką okazałą się Wiktoria Kwiatkowska (Gambit Świdnica).

Najlepszym zawodnikiem zamieszkującym Szczawno-Zdrój był Jacek Mołczan.

Najlepszym zawodnikiem do rankingu 1500 okazał się wałbrzyski junior Dawid Janus (Wieża Pęgów).

 

03.11.2017
07:34

02.11.2017
19:45

W sobotę 28 października 2017 roku Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, członek zbiorowy Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, świętował swoje 70. urodziny. Do tego pięknego jubileuszu szkoła przygotowywała się ponad rok. Uroczystości trwały cały dzień i odbywały się w kilku miejscach, konieczna była zatem sprawna organizacja, „dopięcie” terminów, przewidywanie czasu trwania poszczególnych punktów programu, przejścia z jednego obiektu do drugiego, transportu. Przedsięwzięcie wymagało efektywnej współpracy wielu osób, dobrej komunikacji, wzajemnej pomocy, czasem nawet poświęcenia. Opłaciło się jednak - uroczystość odebrana została bardzo pozytywnie przez wszystkich Gości, Absolwentów, uczniów, rodziców, media. Wypowiedziana została nawet opinia, że szkoła podniosła bardzo wysoko poprzeczkę i jako organizator tej pięknej uroczystości stanowi wzór do naśladowania.

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  W SZCZAWNIE-ZDROJU

Uroczystości 70-lecia rozpoczęły się w sobotę o godzinie 9.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju. Mszę w intencji Szkoły prowadzili: ksiądz infułat Józef Strugarek, ks. Zbigniew Kulesza z parafii w Miłkowie - uczący w Zespole Szkół religii w latach 90., ks. Adam Makiel z parafii w Głuszycy - absolwent Zespołu Szkół z roku 2007 oraz wikariusze posługujący aktualnie w szczawieńskiej parafii. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar ufundowany przez Starostwo Powiatu Wałbrzyskiego na okoliczność Jubileuszu. Piękną oprawą muzyczną nabożeństwa był występ orkiestry dętej złożonej z byłych i obecnych uczniów „Ceramika”.  Orkiestrę prowadził długoletni jej kapelmistrz i opiekun, Eugeniusz Leć.

OFICJALNA I ARTYSTYCZNA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI W TEATRZE ZDROJOWYM

W sali głównej Teatru Zdrojowego odbyła się część oficjalna i część artystyczna uroczystości, którą poprowadziła Iwona Czech. Program oficjalny rozpoczęty został przez wprowadzenie pocztów sztandarowych gospodarzy oraz szkół zaprzyjaźnionych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Po odegraniu przez orkiestrę dętą hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, która w krótkim zarysie przedstawiła historię placówki oraz przywitała gości, absolwentów, nauczycieli, rodziców, uczniów, sponsorów a także media. Minutą ciszy upamiętniono nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły, których już nie ma wśród nas. Swoje przemówienie wygłosił Wicestarosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski. Na uroczystości obecni byli: przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej pan Grzegorz Macko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan Julian Golak, Radny Powiatu Wałbrzyskiego, pan Józef Piksa, Burmistrz Szczawna-Zdroju, pan Marek Fedoruk, Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju, pani Urszula Burek, Prezes Zarządu Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., pan Paweł Skrzywanek, Radni Powiatu Wałbrzyskiego, dyrektorzy wałbrzyskich szkół, szczawieńskich placówek oświatowych, Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa polskiego w Wałbrzychu, Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Dyrektor Jolanta Ozimek szczególnie serdecznie powitała absolwentów, a wśród nich światowej sławy tenora Wiesława Ochmana oraz tenora młodego pokolenia Wojciecha Sokolnickiego wraz z małżonką, sopranistką Agnieszką Sokolnicką.

ODZNAKA HONOROWA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ważną i doniosłą chwilą podczas uroczystości było nadanie odznak czterem emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Prowadząca ogłosiła, że Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 roku przyznano Odznaki Honorowe Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego następującym osobom: Tadeuszowi Wlaźlakowi –  Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Janinie Malinowskiej Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Eugeniuszowi Leciowi Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Zenonowi Mielczarkowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sylwetki wyróżnionych przestawione zostały w formie laudacji, a Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po okolicznościowym wystąpieniu dokonał aktu odznaczenia.

Po odznaczeniu nastąpił dalszy ciąg przemówień – o głos poprosił przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pan Piotr Krzywda, a w imieniu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wystąpił pan Łukasz Żabski. Ładne przemówienie, podsumowujące dziesięciolecia współpracy Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju ze szczawieńskim Ratuszem, miał burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk. Należy tutaj dodać, że oprócz listu gratulacyjnego i miłych, budujących słów pod adresem „Ceramika”, Burmistrz przekazał szkole prezent w postaci urządzenia wielofunkcyjnego o dużej wartości. Następnie głos zabrał Tadeusz Wlaźlak w imieniu odznaczonych Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i w imieniu osób zarządzających w minionych latach Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Do życzeń dołączyło się także Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. W imieniu Zarządu list gratulacyjny odczytał wiceprezes Stefan Okoniewski. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na długoletnią i owocną współpracę TMSZ ze szkołą, która jest od wielu lat członkiem zbiorowym tego najstarszego w mieście stowarzyszenia.

Część artystyczną stanowiła m.in. prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i dokonania szkoły. Wielką niespodzianką dla gości zjazdu był występ Wojciecha Sokolnickiego z okazji 70-lecia szkoły. To prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich, którzy mieli przyjemność słuchać pięknego mini koncertu. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez młodego tenora był duet Wojciecha z jego małżonką, Agnieszką Sokolnicką – sopranistką. Razem zaśpiewali m.in. piosenkę pt. Hallelujah, koncertowo wykonali utwór Ave Maria Michała Lorenca. Jako komentarz do wydarzenia wystarczy powiedzieć, że publiczność przyjęła występ śpiewaków owacją na stojąco.

SZKOŁA. ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ, SPOTKANIA KLASOWE, WYSTAWY, PREZENTACJE, KAWIARENKI

Po wspólnym obiedzie w Domu Zdrojowym, dalsza część Zjazdu przeniosła się do szkoły, gdzie przed wejściem głównym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70 lat  Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.

W odsłonięciu tablicy uczestniczyła Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Po krótkim przemówieniu Anny Zalewskiej, prowadząca ceremonię Iwona Czech poprosiła o uroczyste odsłonięcie tablicy panią Minister, przedstawiciela organu prowadzącego - Wicestarostę Wałbrzyskiego, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego; byłego dyrektora szkoły, pana Zenona Mielczarka; obecną dyrektor, panią Jolantę Ozimek oraz najstarszego absolwenta. Po odsłonięciu tablicy nastąpiło jej poświęcenie. Warto tu nadmienić, że planowana wizyta pani Minister zaowocowała też cennym prezentem dla szkoły, w postaci tablicy multimedialnej. Minister Anna Zalewska zwiedziła szkołę w towarzystwie dyrektor Jolanty Ozimek, Wicestarosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz młodzieży. Każde pomieszczenie w szkole miało tego dnia swoje specjalne przeznaczenie. W czterech salach odbyło się spotkanie z wychowawcami poszczególnych roczników, od najstarszych do najmłodszych. W czterech innych salach zorganizowano kawiarenki z cateringiem, ciastem, kawą, herbatą, napojami, aby goście mogli w komfortowych warunkach cieszyć się spotkaniem po latach. Kolejne sale lekcyjne służyły jako przestrzeń wystawowa, gdzie można było podziwiać m.in. malarstwo byłego ucznia Zespołu Szkół, Krystiana Leńczuka, dyplomowe prace ceramiczne, zdjęcia przedstawiające historię szkolnej orkiestry. Wystawione były także stare i nowe kroniki dokumentujące historię szkoły począwszy od 1947 roku. Szkoła tętniła życiem do późnych godzin wieczornych. Aż żal było się rozstawać…

Relacja: Iwona Czech

Zdjęcia: Grzegorz Jaroni, Ryszard Wyszyński

26.10.2017
11:40

25 października był ważnym dniem dla naszych najmłodszych mieszkańców i ich dumnych rodziców. Tegoroczne PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju przechodzi więc do historii rozpoczynając tym samym nowy etap w życiu kilkudziesięciu szczawieńskich dzieci.

26.10.2017
10:45

W poniedziałkowe południe 23 października 2017 roku miała miejsce w Szczawnie-Zdroju kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Sadzone podczas akcji żonkile są znakiem solidarności z pacjentami hospicjum. Na skwerze przy ulicy Kościuszki 20 obecni byli mieszkańcy miasta, przedstawiciele Ratusza z Burmistrzem Markiem Fedorukiem, Przewodniczącą Rady Miejskiej Ramoną Bukowską, Wiceburmistrz Urszulą Burek, Radnymi Rady Miejskiej, stawiła się młodzież szkolna szczawieńskich placówek: szkoły podstawowej, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecni byli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, członkowie Seniora-Wigora, przedstawiciele Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przygotowali skwer, na którym sadzono cebulki żonkili. Z ustawionego w centralnym miejscu nagłośnienia płynęła łagodna muzyka. Punktualnie o godzinie 12.00 prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju Iwona Czech, będąca wraz z Zarządem Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i Zespołem Szkół w Szczawnie-Zdroju koordynatorem przedsięwzięcia w naszym mieście od roku 2011, rozpoczęła akcję, następnie głos zabrała przedstawicielka wałbrzyskiego hospicjum Grażyna Muszyńska-Szmaj a przybyłych serdecznie przywitał Marek Fedoruk – burmistrz Szczawna-Zdroju. Dla dzieci przygotowane było stanowisko z ciepłym napojem malinowym oraz słodkie bułeczki. Najmłodsi otrzymali też baloniki w żółtym kolorze symbolizującym szlachetną akcję. Po przemówieniach młodzież i mieszkańcy miasta przystąpili do sadzenia cebulek kwiatowych. Wraz z nadejściem wiosny będziemy oczekiwać żonkili, które przypomną o 23 października 2017 roku. Akcja osiągnęła swój cel w wieloraki sposób: zwrócono uwagę na potrzeby chorych, którzy są wokół nas; zaangażowano młodych ludzi, by szlachetna idea znalazła naśladowców i kontynuatorów i wreszcie realizuje się potrzeby Poradni Hospicyjnej, dokładając choć małą cegiełkę pochodzącą z odruchu serc.

 

zdjęcia: Iwona Czech, Stefan Okoniewski

23.10.2017
14:08

Za nami kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Skwer przy ul. Kościuszki 20 wzbogacił się więc o kilkadziesiąt nowych sadzonek żonkili - symbolu hospicjum niosącego nadzieję. Dzieci oraz młodzież ze szczawieńskich przedszkoli i szkół, a także przedstawiciele władz miasta oraz szczawieńskich instytucji dali tym samym wyraz jedności z chorymi podopiecznymi hospicjum. Inicjatorom oraz organizatorom dziękujemy!

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl