Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 27

10.10.2016

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:

  • wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
  • dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości: 

10.10.2016
12:51

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla najmłodszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata).
Prawie 10 mln zł przeznaczono na wsparcie innowacyjności produktowej i/lub procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

Mikro firmy działające do 2 lat będą mogły zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:

  • wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
  • dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. zł

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych do 60%. 

10.10.2016
07:31

Dnia 6 października 2016 roku miała miejsce w sali balowej Zamku Topacz uroczystość rozdania Dolnośląskich Kluczy Sukcesu w ośmiu kategoriach, m.in. „Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa”. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła DKS wyłoniła trzy najlepsze organizacje pozarządowe Dolnego Śląska. Jedną z nich jest Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. Gratulacje i dyplom Nominata odebrała prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Iwona Czech.
Laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 2015/2016 zostało Towarzystwo Miłośników Wrocławia, świętujące w tym roku 60. lat swojego istnienia.

 

05.10.2016
15:15

Szanowni Państwo,

w związku z pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie od 5 do 16 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji ulega przedłużeniu do dnia 21 października 2016 r. 
 

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w  GPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 

05.10.2016
14:59

Burmistrz Szczawna-Zdroju i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju proszą o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne lub bezdomne.
W związku ze zbliżającą  się zimą są one narażone na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zwracają się o pomoc. Prosimy o wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich   służb     (POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999, POLICJA TEL. 997, STRAŻ MIEJSKA TEL. 606743008, 74 8438474, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 74 8493903, 74 8400592).

05.10.2016
07:30

04.10.2016
09:55

W dniu 1 października br. Klub im. Dywizjonów Polskich Publicznego Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju  uczestniczył w Festiwalu Latawcowym w Jeżowie Sudeckim k/Jeleniej Góry na Górze Szybowcowej. Zawody zorganizowano w ramach realizacji Programu Partnerstwa Gmin pod hasłem Lotniczej Edukacji Dzieci i Młodzieży. 
Podopieczni trenera i instruktora Jerzego Siatkowskiego wywalczyli dwa złote i dwa srebrne medale w kat. latawców skrzynkowych  w grupie wiekowej  powyżej 13 lat. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Piotrowski - złoty medal za loty oraz złoty medal za ciekawą konstrukcję i zdobienie latawca, drugie miejsce zajął Kacper Sadowski - srebrny medal za loty oraz srebrny medal za ciekawą konstrukcję i zdobienie latawca skrzynkowego. W konkurencji latawców płaskich ekipa ze Szczawna wywalczyła miejsca w pierwszej dziesiątce.  Jest to udany debiut pierwszych klas gimnazjalnych, który dobrze rokuje na przyszłość oraz stanowi motywację dla Klubu do budowy coraz 

28.09.2016
10:22

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Po sprawozdaniu prezes Iwony Czech z działalności stowarzyszenia za okres 2013-2016 nastąpiło udzielenie absolutorium Zarządowi TMSZ. Następnie zgłoszone i przegłosowane zostały kandydatury do nowego Zarządu. Wybrani w wyniku głosowania jego Członkowie: Iwona Czech, Bogumiła Miciuk, Łucja Śmigielska, Eugeniusz Leć, Stefan Okoniewski, Kazimierz Kajrowicz, Zenon Dec, Tadeusz Rupociński wyłonili spośród siebie Prezesa. Została nim po raz kolejny Iwona Czech, która wygłosiła przemówienie programowe i zapowiedziała, że w okresie dwóch tygodni od Walnego Zebrania ogłoszony zostanie skład osób, będących sprawować funkcję wiceprezesa, skarbnika, sekretarza Zarządu oraz Członków Prezydium Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju kadencji 2016-2019.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl