Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 25

04.12.2015
10:08

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji  przedłużył  czas obowiązywania dotychczasowej  taryfy dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres  12 miesięcy  od dnia

1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

01.12.2015
14:02
01.12.2015
11:21

Zadania „Organizacja Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.
Zadania pn.  „Dzień Seniora w Cafe Galeria Ogród Sztuki”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015. 

Lp.

Temat zajęć

Data spotkania

Godz.

Nazwisko wykładowcy

1.

Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
Warsztat

1.12.2015

16.00

M. Balwierz

2.

Motywy świąteczne w muzyce.
Warsztat

2.12.2015

16.00

K. Swoboda

3.

Trzy rewolucje w sztuce.
Wykład

4.12.2015

16.00

E. Piotrowska

4.

Spotkanie w ramach Szczawieńskiego Klubu Śmiechu. Jak postępować, żeby być człowiekiem szczęśliwym?

7.12.2015

16.00

M. Mazurek

5.

Renesans we Włoszech i jego przedstawiciele.
Wykład

8.12.2015

16.00

G. Lelito -Dąbrowa

6.

Spotkanie w ramach Szczawieńskiego Klubu Śmiechu.

9.12.2015

16.00

H. Mandziak

7.

W jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Warsztat

11.12.2015

16.00

M. Balwierz

8.

Koncert muzyczny. Spotkanie z muzykiem Filharmonii Sudeckiej.

14.12.2015

16.00

A. Czajkowski

9.

Ćwiczenia tybetańskie - 18 ćwiczeń

  3.12.2015
  9.12.2015
10.12.2015
17.12.2015

16.00

Sala gimnastyczna
przy ul. Sienkiewicza 28
w Szczawnie -Zdroju

 

24.11.2015
13:17

Szanowni Mieszkańcy! 

Dużą rolę w akcji zima odgrywają sami mieszkańcy miasta. Do obowiązków właścicieli nieruchomości wzdłuż których biegnie chodnik, należy oczyszczenie ich ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. Często zdarza się, że mieszkańcy zgarniają śnieg z chodników przy swoich posesjach na jezdnię. Tworzą się zaspy. Zwężenia dróg pogarszają bezpieczeństwo ruchu. Usypujmy śnieg na chodniku wzdłuż krawężnika jezdni, tworząc pryzmy.  To uchroni też od sprzątania błota pośniegowego, które może znaleźć się na chodniku w wyniku pracy pługów, odśnieżających ulice. Gdy nie można zapobiec oblodzeniu chodnika, należy pamiętać o posypaniu takiego miejsca piaskiem. Największe problemy są z odśnieżaniem dróg w miejscach parkujących niewłaściwie pojazdów. Co roku parkujące na poboczach dróg samochody utrudniają odśnieżanie. Tymczasem im lepsza przejezdność dla pługa, tym lepiej oczyszczona droga. Do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy też niedopuszczanie do pojawienia się nawisów śnieżnych, sopli lodowych na rynnach, dachach, które powodują zagrożenie dla osób poruszających się wzdłuż budynków.

Dziękuję za życzliwą współpracę, Burmistrz Szczawna–Zdroju.

24.11.2015

23 listopada 2015r seniorzy ze Szczawna-Zdroju uczestniczyli w warsztatach pn. Jak opanować stres. Warsztaty prowadziła p. Milena Balwierz, socjoterapeutka. Stres jest reakcją naszego ciała i umysłu na zaistniałą w najbliższym otoczeniu sytuację. Jest również nieodłącznym elementem życia i warunkiem rozwoju człowieka oraz naturalnym mechanizmem obrony wobec zmieniających się warunków. Bardzo często w życiu człowieka  pojawiają się trudne sytuacje, które wywołują niepokój. Tych powodów jest wiele. U niektórych stres wywołany jest przez niepewne jutro, nadmiar lub nawet brak zajęć, chorobę, złe kontakty z rodziną lub ich brak. Powodem mogą być również zbyt wygórowane ambicje lub nierealne cele. Gdy napięcie jest zbyt duże lub gdy jest zbyt intensywne, cierpi na tym  zdrowie i dobre samopoczucie. Stres można pokonać na różne sposoby. Przede wszystkim trzeba identyfikować negatywne myśli i je kontrolować. Zastanowić się w jakim stopniu są one realne lub nierealne.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl