Menu szczawno-zdroj.pl
Senior Wigor

Aktualności - Strona 24

13.10.2016
14:45

13.10.2016
14:40

12 października 2016 r. seniorzy ze Szczawna-Zdroju uczestniczyli w warsztatach rozwojowych pn. Techniki prowadzące do radości życia. Spotkanie odbyło się w ramach zadania pn. Organizacja Dni Seniora 2016. Warsztaty przeprowadził F. Żurakowski. Podczas warsztatów seniorzy dowiedzieli się co trzeba zrobić, aby być człowiekiem wesołym, zadowolonym, aktywnym i pełnym pozytywnej energii. Jak odzyskać utraconą radość i energię, by żyć pełnią życia? Została również przeprowadzona analiza, która wyjaśniła dlaczego współczesny człowiek nie potrafi cieszyć się życiem. Seniorzy dowiedzieli się, że powrót do szczęśliwego życia następuje przez nadanie mu sensu, zmianę jego  

10.10.2016

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:

  • wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
  • dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości: 

10.10.2016
12:51

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla najmłodszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata).
Prawie 10 mln zł przeznaczono na wsparcie innowacyjności produktowej i/lub procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

Mikro firmy działające do 2 lat będą mogły zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:

  • wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
  • dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. zł

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych do 60%. 

10.10.2016
07:31

Dnia 6 października 2016 roku miała miejsce w sali balowej Zamku Topacz uroczystość rozdania Dolnośląskich Kluczy Sukcesu w ośmiu kategoriach, m.in. „Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa”. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła DKS wyłoniła trzy najlepsze organizacje pozarządowe Dolnego Śląska. Jedną z nich jest Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. Gratulacje i dyplom Nominata odebrała prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Iwona Czech.
Laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 2015/2016 zostało Towarzystwo Miłośników Wrocławia, świętujące w tym roku 60. lat swojego istnienia.

 

05.10.2016
15:15

Szanowni Państwo,

w związku z pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie od 5 do 16 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji ulega przedłużeniu do dnia 21 października 2016 r. 
 

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w  GPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 

05.10.2016
14:59

Burmistrz Szczawna-Zdroju i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju proszą o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne lub bezdomne.
W związku ze zbliżającą  się zimą są one narażone na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zwracają się o pomoc. Prosimy o wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich   służb     (POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999, POLICJA TEL. 997, STRAŻ MIEJSKA TEL. 606743008, 74 8438474, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 74 8493903, 74 8400592).

05.10.2016
07:30

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl