Menu szczawno-zdroj.pl
Senior Wigor

Aktualności - Strona 22

07.11.2016
09:20

Wystawa pamiątek górniczych

otwarcie wystawy  5 grudnia 2016

Sala kameralna Teatru Zdrojowego, godz.17.00

Zaproszenie - więcej informacji

04.11.2016
20:17

Gminny Projekt Rewitalizacji na lata 2016 -2025 - PROJEKT

Zapraszamy do zgłaszania uwag, propozycji, opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: 

https://gpr-konsultacje-szczawno-zdroj.webankieta.pl/

Przekazane propozycje, opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. do godz. 15:30.

Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją znajdującą pod każdym polem formularza. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk Odłóż na później - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.

31.10.2016
08:42

W środowe południe 26 października 2016 roku miała miejsce w Szczawnie-Zdroju kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Sadzone podczas akcji żonkile są znakiem solidarności z pacjentami hospicjum. Na skwerze przy ulicy Kościuszki 20 obecni byli mieszkańcy miasta, przedstawiciele Ratusza z Burmistrzem Markiem Fedorukiem i Wiceburmistrz Urszulą Burek, stawiła się młodzież szkolna szczawieńskich placówek: Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Zespołu Szkół i najbardziej wdzięczni uczestnicy – przedszkolaki ze szczawieńskiego Przedszkola Miejskiego i wałbrzyskiego Niepublicznego Przedszkola „U Mikołaja”. Dzień wcześniej pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przygotowali skwer, na którym sadzono cebulki żonkili. Z ustawionego w centralnym miejscu nagłośnienia płynęła łagodna muzyka. Punktualnie o godzinie 12.00 prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju Iwona Czech, będąca wraz z Zarządem 

28.10.2016
13:08

Burmistrz Szczawna-Zdroju działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 (GPR). Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji1 uwag, opinii i propozycji dotyczących przedłożonego projektu GPR.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04 listopada 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15:30.

28.10.2016
08:36

Chcemy zwrócić uwagę turystów na Trójgarb Burmistrz Marek Fedoruk, w środę 26 października, uczestniczył w podpisaniu porozumienia dotyczącego przygotowania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego „Wokół Trójgarbu”. Tego zadania podjęły się trzy sąsiadujące ze sobą gminy powiatu wałbrzyskiego obejmujące obszar Masywu Trójgarbu oraz Nadleśnictwo „Wałbrzych”. Porozumienie zostało podpisane w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnym Borze przez: wójta tej gminy Adama Góreckiego, burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka, wójta Starych Bogaczowic Mirosława Lecha oraz nadleśniczego Nadleśnictwa „Wałbrzych” Gabriela Grobelnego. Po przygotowaniu koncepcji gminy wspólnie będą się ubiegać o pozyskanie środków na realizację tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Masyw Trójgarbu należy do obszarów bardzo bogatych w walory przyrodnicze 

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl