Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 20

16.01.2017
10:40

Z uwagi na aktualną sytuację epizootyczną w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce oraz stwierdzeniem pierwszego ogniska u drobiu na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim, Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju kieruje do hodowców drobiu na terenie miasta apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, a także ulotkę z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. O wszystkich niepokojących zdarzeniach z udziałem drobiu i ptaków wolno żyjących, prosimy bezzwłocznie informować tutejszy urząd.

 

Apel i ulotka do hodowców drobiu

 

13.01.2017
14:43

09.01.2017
13:26

Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację projektu e-usługi publiczne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Technologie informacyjno-komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Zadanie polegać będzie na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój.
Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy.
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja i wdrożenie następujących modułów 
i e-usług z nimi związanych:

09.01.2017
11:52

W związku z okresem zimowym i możliwością powstania zagrożeń w postaci występowania sopli oraz zalegającego śniegu na dachach, przypominamy właścicielom i zarządcom budynków na terenie Szczawna - Zdroju o obowiązku realizacji przepisu art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), to jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl