Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 2

31.07.2017
08:04

W piątek pożegnaliśmy grupę dzieci, która przez ostatnie 2 tygodnie uczestniczyła w szczawieńskiej półkolonii. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry maluchy brały udział w zajęciach artystyczno-plastycznych, seansach bajkowo-filmowych, grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz wycieczkach po dolnośląskim regionie.

Start II turnusu - 16 sierpnia (do 29 sierpnia).

Informacje i zapisy: 533 474 105 / Urząd Miasta (2 piętro, pok. 28) - 74 849 39 28.

Cena: 370 zł (w tym śniadania i obiady).

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/gminaszczawnozdroj/

 

 

26.07.2017
11:57

Rozpoczęliśmy rewitalizację Wieży Anny w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego. Uznaliśmy, że imieniny Anny będą doskonałą okazją, by zorganizować briefing prasowy i do wspólnego wszczęcia inwestycji zaprosić lokalne media. W spotkaniu z nimi udział wzięli: burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, kierownik wydziału inicjatyw i rozwoju Andżelika Godyk-Kijewska oraz prezes Fundacji im. Księżnej Daisy von Pless Mateusz Mykytyszyn.

Rewitalizacja Wieży Anny polegać będzie na wykonaniu kompleksowych prac budowlanych obiektu, jak również tarasu przy obiekcie i prowadzącej do wieży kamiennej ścieżki, tj. szczegółowo:

- w dachu nowego wejścia na taras – dach wieży – systemowy wyłaz dachowy;

- doświetlenia wnętrza wieży nowymi  systemowymi świetlikami;

- nowych tynków renowacyjnych we wnętrzu wieży, powyżej parteru z zachowaniem kolorystyki historycznej;

- odtworzenia stolarki okiennej;

- nowych schodów żelbetonowych ze szklanymi balustradami i pochwytami

z aluminium;

- nowej posadzki podłogowej z izolacją przeciwwilgociową i posadzką żywiczną;

- obłożenia schodów powłoką żywiczną;

- wymiany drzwi wejściowych na stylizowane spójne ze stolarką okienną;

- renowacji krat okiennych;

- wymiany obróbek blacharskich;

- renowacji tynków zewnętrznych wraz z malaturą;

- renowacji opaski obiektu;

- w przestrzeniach między blankami zabezpieczeń z dwuwarstwowego szkła hartowanego ze szkła przeziernego na stalowych chwytakach;

- oczyszczenia i odtworzenia kolorystyki tarczy zegara;

- wymiany instalacji elektrycznej: instalacja oświetlenia wraz z instalacją gniazd z tablicą rozdzielczą;

- instalacji odgromowej obiektu;

- instalacji oświetlenia zewnętrznego wieży;

- uzupełnienia ubytków w kamiennym murze przy tarasie;

- remontu kamiennej posadzki tarasu, w razie konieczności uzupełnienie kamiennych płyt;

- remontu nawierzchni kamiennej i schodów na ścieżce prowadzącej do wieży i tarasu widokowego.

 

Koszt prac: 440.000,00 zł

Wykonawca: firma „STARCORP” z Wrocławia

Termin zakończenia robót: 16.10.2017 r.

 

Gmina we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania KWIAT LNU złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku konkursu otrzymała środki w wysokości 190 167,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 20 kwietnia br.

 

26.07.2017
08:12

Trwa plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska prowadzony pod patronatem Gazety Wrocławskiej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zostaliśmy zgłoszeni jako kandydaci o tytuł Miejscowości Roku Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego.

Mieszkańców, turystów i sympatyków prosimy o głosy!

Szczegóły: http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/wielkie-odkrywanie-dolnego-slaska-2017-miejscowosc-roku,12258766/

25.07.2017
08:40

Przed nami niesamowite widowisko!

Od 26 sierpnia do 3 września odbędzie się międzynarodowy turniej tenisa do lat 12stu dla młodych zawodników z całej Europy. Pierwszy taka impreza na Dolnym Śląsku, kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z kilkunastu krajów, początki wielkich, światowych karier – końcem wakacji w Szczawnie-Zdroju. Zapraszamy!

Filmik promocyjny

Szczegóły

21.07.2017
11:19

18 lipca w Dziennym Domu Senior Wigor w Szczawnie-Zdroju obchodziliśmy Dzień Życzliwości w kolorze blue. Ten dzień służy promowaniu idei pokoju poprzez okazywanie innym osobom przyjaznych emocji. Wystarczyło uśmiechać się, być uprzejmy dla innych osób oraz ubrać się w kolorze blue, aby wspaniale się bawić. Nienawiść, zawiść i negatywne emocje szkodzą dobrym relacjom i zdrowiu. Propagowanie życzliwości codziennie, a nie tylko od święta to jedna z ważniejszych idei, jaka jest rozpowszechniana w Dziennym Domu Senior Wigor w Szczawnie-Zdroju. Pozytywna energia, którą przekazujemy, wraca do nas z nawiązką. Okazywana serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko. Jest to również apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Zaczynamy od dnia, ale niech to będą tygodnie i miesiące życzliwości w różnych kolorach.

Pozdrawiamy

Seniorzy z Dziennego Domu Senior Wigor w Szczawnie-Zdroju

21.07.2017
08:41

Rozwój e-usług jest bardzo dynamiczny. Informatyzacja administracji publicznej jest więc konieczna. Jako gmina nie możemy, ale przede wszystkim nie chcemy odstawać od ogólnych trendów, dlatego w przyszłym roku zaproponujemy naszym mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom nowoczesne rozwiązania. Dzięki wsparciu funduszy europejskich udoskonalimy pracę urzędników, czego efektem będzie bardziej skuteczna i łatwiejsza współpraca z interesantem. Wskutek elektronizacji wypracujemy nowy model komunikacji na linii urząd – obywatel budując tym samym wzajemne zaufanie oraz synergię.

19 lipca burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk podpisał aneks do umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku. Zmiany w umowie dotyczą przedłużenia okresu realizacji zadania do 31 marca 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 791 970 zł, z czego 660 044,07 zł pokryje dofinansowanie.

Na zdjęciu: Bożena Dróżdż, dyrektor IPAW, Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju, Bogumiła Wojtczuk, skarbnik miasta

14.07.2017
07:45

Dnia 12.07.2017 r jak zwykle w środę w Cafe Galerii Ogród Sztuki  w Szczawnie Zdroju, spotkali się seniorzy z naszego miasta aby wysłuchać prelekcji na temat życia i twórczości Niccolo Paganiniego. Oprócz wykładu  uczestnicy mieli możliwość wysłuchania  najbardziej znanych utworów genialnego skrzypka w wykonaniu Davida Garretta.
Niccolo Paganini urodził się w Genui 27.10.1782 r. zmarł 27.05.1840 r. w Nicei. Był niezwykle cenionym w całej Europie skrzypkiem. Ponadto był wybitnym kompozytorem, stworzył m. in. 24 Kaprysy na skrzypce, koncerty skrzypcowe d-dur i h-moll oraz wariacje, które stanowią największe wyzwanie dla skrzypków. Niccolo oprócz skrzypiec mistrzowsko opanował także grę na gitarze. Stworzył kilkanaście kompozycji solowych  

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl