Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 2

08.03.2018
08:34
Jak w każdą środę spotkali się starsi bywalcy Cafe Galerii Ogród Sztuki, tym razem na znakomitym wykładzie pt. "Islandia-moje fascynacje". Wykład wraz z pokazem multimedialnym przeprowadził znany podróżnik i pasjonat Edmund Steckiewicz. Islandia to taki kraj, który rzadko mają okazję odwiedzać nasi seniorzy, dlatego wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników. Pod względem geologicznym Islandia jest najmłodszym obszarem kontynentu europejskiego. Charakterystyczną cechą tej wyspy jest posiadanie wielu, w tym czynnych wulkanów i liczne gorące żródła. Kraj ten w dużym stopniu wykorzystuje tanią energię geotermalną do ogrzewania mieszkań. W stolicy Islandii Reykjaviku mieszka około 2/5 ludności kraju, czyli 120 tysięcy osób. Widoki niesamowitych krajobrazów, czynnych gejzerów, wodospadów i lodowce wzbudziły duży zachwyt u słuchaczy. W sympatycznej atmosferze, przy gorącej kawie spotkanie zakończyło się późnym wieczorem.
 
Grażyna Lelito-Dąbrowa
 
 
02.03.2018
13:07

Przykre jest, że głosy w publicznej dyskusji nie mają oparcia w faktach i informacjach ogólnodostępnych. Działania nieświadome staramy się rozumieć i wyjaśniać. Gorzej, jeśli to świadome i celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd. 
Fakty są następujące:
Łącznie na realizację programu „Kawka” w latach 2015-2018 Gmina ze środków własnych przeznaczy kwotę ponad 762.000 zł przy budżecie zadania 1.905.000 zł.
Na realizację programu w 2018 roku Gmina zabezpieczyła w budżecie 420.000 zł. Na kwotę tę składają się: dotacja NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 252.000 zł (60%), pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 126.000 zł (30%) oraz wymagany udział Gminy w wysokości 42.000 zł (10%). 
Gmina zabezpieczyła środki, czyli pozyskała je ze źródeł zewnętrznych oraz dołożyła środki własne. 
Nie można pomijać faktu, że oprócz 10% kosztów zadania, jakie są pokrywane ze środków Gminy, kolejne 30% to pożyczka, którą Gmina będzie musiała spłacić wraz z odsetkami. To również zaangażowanie finansowe Gminy w poprawę stanu powietrza. 
Szacujemy, że w ramach programu wykonanych zostanie ok. 230 modernizacji systemów grzewczych, czyli o tyle będzie mniej dymiących kominów w mieście.

02.03.2018
10:05
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk informuje, że do dnia 1 marca br. do godz. 15.30 zgłoszonych zostało 58 wniosków dotyczących dofinansowania modernizacji systemów grzewczych w ramach programu „KAWKA”. Tym samym wyczerpany został limit zgłoszeń przewidzianych na 2018 rok. Aktualnie trwa weryfikacja wszystkich złożonych wniosków. Do czasu jej zakończenia kolejne wnioski zgłaszane od 2 marca br. będą umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku negatywnej weryfikacji któregokolwiek z wniosków znajdujących się na liście głównej, wolne miejsca będą uzupełniane z listy rezerwowej.

 

02.03.2018
08:10

To już III edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz trzeci będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

#Kultura, sport i turystyka

III edycja budżet to aż 1 milion złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu kultury, upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Do 15 marca będą trwać konsultacje społeczne, a po nich sprawdzone wnioski projektowe poddane zostaną głosowaniu.

Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca 2018 roku.

Harmonogram:

02.02 – 15.03 #Konsultacje społeczne

19.03 – 01.04 #Zgłaszanie wniosków

02.04 – 09.04 #Weryfikacja formalno-merytoryczna

09.04 – 22.04 #Głosowanie

23.04 – 30.04 #Rozstrzygnięcie i konsultacje z wnioskodawcami

30.04 – 15.06 #Konkurs

16.06.2018 – 31.12.2018 #Realizacja zadań

31.12.2018 – 31.03.2019 #Ewaluacja

Szczegóły: Aktywny Dolny Śląsk

Informacje: Rafał Pilch (Departament Marszałka) tel. 888 784 127

28.02.2018
07:56

Starosta Wałbrzyski ogłasza konkurs pn. „KULTYWOWANIE KULINARNYCH TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM – WIELKANOC 2018”. Celem konkursu jest m.in. kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kulinarnych, popularyzacja kultury polskiej i tradycji ludowej i pobudzenie aktywności społeczności lokalnej.

Udział w Konkursie może wziąć indywidualnie każdy mieszkaniec dowolnej gminy wchodzącej w skład Powiatu Wałbrzyskiego, jak również znajdujące się na terenie Powiatu Gospodarstwa Agroturystyczne. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 15 marca 2018 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów pieniężnych, zaś pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia również w formie bonów.

Zarządzenie Starosty Wałbrzyskiego, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Powiatu Wałbrzyskiego lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 punkt kancelaryjny pok. nr 21.

25.02.2018
17:23

23.02.2018
09:05
21 lutego odbyło się inauguracyjne spotkanie z okazji Dni Seniora 2018 w Szczawnie-Zdroju. W każdą środę miesiąca w Cafe Galeria Ogród Sztuki od godz. 16:00 odbywać się będą wykłady, warsztaty, pokazy multimedialne dla starszych mieszkańców naszego miasta. Projekt finansowany jest ze środków własnych Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój i Stowarzyszenia Ogród Sztuki.
Jak co roku Dni Seniora zainicjował Ryszard Ratajczak ciekawym wykładem na temat marzeń sennych. Zebrani licznie na spotkaniu seniorzy czynnie w nim uczestniczyli analizując wespół z prelegentem symboilikę własnych snów.
 
 
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl