Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 19

07.08.2015
17:18
Komunikat 3/2015 o przekroczeniach ozonu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o przekroczeniu w dniu 07.08.2015 r. w Legnicy i Jeleniej Górze wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3). Przekroczenia zarejestrowano w godz. 11:00-12:00. Wartości stężeń kształtowały się w zakresie: w Legnicy  182-186 µg/m3 i w Jeleniej Górze – 183 µg/m3.
W związku z prognozowanymi na najbliższe dni upałami spodziewamy się, że przekroczenie może się powtórzyć w dniu dzisiejszym  i w dniach kolejnych.
Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia są odradzane.

 

07.08.2015
14:25

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 50 wydanego dnia 02.08.2015 o godz. 10:08

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/3

Obszar

województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 07.08.2015 do godz. 20:00 dnia 14.08.2015

Przebieg

W dniach od 07.08 do 08.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 35°C do 38°C, temperatura minimalna od 18°C do 22°C. W dniu 09.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 31°C do 33°C i temperaturę minimalną od 18°C do 22°C. W dniach od 10.08 do 14.08 temperatura maksymalna wyniesie od 33°C do 37°C, temperatura minimalna od 18°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk

Aleksandra Truchan

Godzina i data wydania

godz. 11:45 dnia 07.08.2015

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.dolnoslaskie od 12:00/07.08 do 20:00/14.08.2015 temp. maks. 07-08.08 35-38st, 09.08 31-33st, 10-14.08 33-37st. temp.min.18-22st

   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

06.08.2015
15:10

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej wymaga stworzenia dokumentacji, która w przyszłości pozwoli  zrealizować inwestycje podnoszące poziom świadczonych przewozów. Celem zadania jest poprawa  skomunikowania gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie infrastruktury przystankowej do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów komunikacji publicznej. Ponadto zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie,  będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów.

06.08.2015
09:47

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

ODNIESIENIE  -  dotyczy ostrzeżenia nr 50 wydanego o godz. 10:08 dnia 02-08-2015

ZJAWISKO/STOPIEŃ ZAGROŻENIA   -    Upał/3

OBSZAR  - woj. dolnośląskie

STAN OBSERWOWANY

W dniu 05.08 temperatury maksymalne na obszarze województwa wyniosły:

27°C w Zgorzelcu, 28°C w kotlinach górskich i 30°C W Legnicy i Wrocławiu.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ ZJAWISK

06.08. temperatura maksymalna wyniesie od 32°C do 34°C, a w końcu tygodnia od 34°C do 36°C.

UWAGI

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

DYŻURNY SYNOPTYK  -      Barbara Wrona

DATA I GODZINA WYDANIA KOMUNIKATU  - 06.08.2015 godz. 05:46

 

05.08.2015
14:25

05.08.2015
11:58

Na placu przed Biblioteką Miejską w Szczawnie- Zdroju pojawiły się stoliki z miejscami dla czytelników. -To rodzaj letniej czytelni, w której można się zapoznać z codzienną prasą i przeglądać tygodniki z bibliotecznej prenumeraty. Wiele osób zatrzymuje się tutaj, by czytać wypożyczone książki i to nierzadko wprost po swoim wyjściu z biblioteki.
Nowe miejsce - cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród kuracjuszy, którzy chętnie tu zasiadają w oczekiwaniu na kolejne zabiegi, by ciekawą lekturą wypełnić sobie czas. Ogółem w ustawianym codziennie namiocie i pod parasolami - do dyspozycji czytelników jest 12 miejsc. Pomyślano też o kąciku dla dzieci. Na regale pod chmurką zawsze coś interesującego dla siebie znajdą też osoby chcące kupić bardzo tanią książkę używaną - i sporo osób z tego korzysta. Całość jest czynna w godzinach pracy biblioteki od 10.00 do 18.00.
Letnia Biblioteka – to nasza propozycja na Dni Szczawna-Zdroju, którą postanowiliśmy utrzymać - ponieważ bardzo się spodobała naszym czytelnikom, zauważyliśmy też, że dzięki temu mamy ich dużo więcej - mówi dyrektor placówki Violetta Kasiborska. Nowy pomysł wysoko oceniają - zwłaszcza osoby przyjezdne, od których pracownicy biblioteki usłyszeli, że z letnią czytelnią  przygotowaną przed biblioteką miejską - spotykają się po raz pierwszy, choć znają już wiele uzdrowisk...

 

05.08.2015
11:46

W tym tygodniu towarzyszy nam wielka fala upałów. Przed Urzędem Miejskim w Szczawnie-Zdroju został ustawiony zraszacz wodny, z którego szczególnie chętnie korzystają dzieci, ale nie tylko one! To doskonały sposób na ochłodę w tak upalne dni.

04.08.2015
14:12

04.08.2015
11:46

W dniu 3 sierpnia 2015r. w Cafe Galerii  odbyło się  pierwsze spotkanie w ramach cyklu "Poznajmy się ". Seniorzy mogli poznać kulturę i tradycję Romów. Wykład wygłosiła pani Izabela Rakoczy  prezeska Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator". Prelegentka wystapiła w pięknym stroju romskim, co bardzo  uatrakcyjniło spotkanie. Polska od początku swojej państwowości była krajem wielokulturowym i wieloreligijnym. Zamieszkana była przez ludność o różnych korzeniach, łącząc w ten sposób elementy tradycji Wschodu i Zachodu. Romowie pochodzą z północno-zachodnich Indii. Pierwsze informacje o Romach, znajdujących się na terenach Polski, pochodzą z około XV wieku, a dokument, który świadczy o ich obecności w Polsce określany jest na rok 1401 i pochodzi z Krakowa. W czasie II wojny światowej zamordowano około 20 tysięcy polskich Romów, czyli śmierć poniosła około połowa populacji. Na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau był wydzielony podobóz cygański. Romowie byli uporczywie zmuszani do osiedlenia się i asymilacji. Pod przewodnictwem premiera J. Cyrankiewicza, Prezydium Rządu  w dniu 24 maja 1952 roku uchwaliło represyjna uchwałę   zmuszającą nieprzygotowaną cywilizacyjnie oraz kulturowo społeczność do natychmiastowej zmiany tradycyjnego sposobu bycia i do porzucenia języka.

03.08.2015
14:02

Na obiekcie Klubu Sportowego MKS w Szczawnie-Zdroju zakończył się I turnus półkolonii dla miejscowych dzieci. Organizatorem półkolonii był Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju. Wypoczywało tu 39 dzieci - pod okiem wychowawców. Dzieciom wypełniono czas ciekawymi zajęciami rekreacyjno-sportowych i wycieczkami do atrakcyjnych miejsc w naszym regionie. Burmistrz Marek Fedoruk uczestnikom zorganizowanego wypoczynku wręczył pamiątkowe medale i dyplomy, a najlepszym w testach sprawnościowych – nagrody rzeczowe. Na  zakończenie półkolonii, przygotowano poczęstunek z kiełbaskami z grilla i ciastem upieczonym przez rodziców. Następny – II turnus półkolonii dla szczawieńskich dzieci odbędzie się w terminie od 17 sierpnia do 28. Dzięki półkoloniom – nie ma czasu na nudę. Jesteśmy przekonani, że wypoczęci i bogatsi w wakacyjne wrażenia koloniści, z energią przystąpią do nauki w nowym roku szkolnym.

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl