Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 17

21.08.2020
10:43

Podczas najbliższego weekendu mieszkańcy regionu wałbrzyskiego oraz kuracjusze Uzdrowiska Szczawno-Jedlina będą mogli uczestniczyć w dwóch (nieodpłatnych) koncertach z udziałem kontrabasu. Artyści przedstawią swój kunszt muzyczny w ramach wydarzenia edukacyjno-koncertowego pn.: „Lato z kontrabasem” w Szczawnie Zdroju, realizowanego w ramach Zadania Publicznego, dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego  oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Patronat Honorowy na wydarzeniem objął Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski oraz Burmistrz Szczawna Zdroju  Marek Fedoruk.

W sobotę, organizatorzy zapraszają na koncert Zespołu „The Cuban Latin Jazz”. Będzie to fuzja muzyki jazzowej, latynoskiej oraz klasycznej, w wykonaniu młodych, utalentowanych muzyków różnych narodowości, połączonych wspólnymi pasjami artystycznymi. Zaprezentują oni muzyczne rytmy Kuby, niesione dźwiękami kontrabasu przez lidera grupy - Rolanda Abreu z Hawany. Obecnie, w jego drugiej ojczyźnie jaką jest Polska, przenosi on dźwięczne korzenie kubańskie do jazzu, swojego ulubionego gatunku muzycznego. Szczera pasja wszystkich członków Zespołu „The Cuban Latin Jazz” i nieposkromiona energia latynoskiej, ognistej muzyki sprawia, że widzowie zakochują się w tradycyjnych kubańskich rytmach nie mogąc o nich zapomnieć.  22 sierpnia, o godz. 16:00, w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju Zespół zagra dla Państwa w składzie: Roland Abreu- kontrabas, Paweł Kukuła – pianino, Taras Bakovskyi - saksofon, Dominik Jaske - perkusja.

Niedzielny koncert odbędzie się w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju również o godz. 16:00, z udziałem Zespołu „The String Trio”. Powstał on z inicjatywy trzech przyjaciół – Kazimierza Michalika  (skrzypce), Jana Pasławskiego (wiolonczela) oraz Pawła Wołkowskiego (kontrabas), prezentujących muzykę kameralną w składzie pozwalającym na ukazanie pełnych możliwości wykonawczych instrumentów, na których grają. W swoim bardzo bogatym repertuarze posiadają najwybitniejsze dzieła muzyki klasycznej i rozrywkowej.  Aktywnie uczestniczą w życiu artystyczno-kulturowym realizując liczne koncerty i projekty. W programie niedzielnego koncertu Zespołu „The String Trio” publiczność usłyszy muzykę różnych epok, począwszy od Baroku po muzykę współczesną i filmową, pochodzącą niemal z całego świata, zróżnicowaną pod pod względem stylu i gatunku muzycznego.

Organizatorzy przypominają, że podczas koncertów, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia,  należy zachować środki ostrożności związane z pandemią COVID-19, takie jak: zachowanie dystansu oraz założenie maseczek.

21.08.2020
07:37

15.08.2020
09:33

11.08.2020
07:43

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin Komisji Rewizyjnej, w związku z czym chcielibyśmy przedstawić Państwu krótkie podsumowanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Radni, wchodzący w skład komisji rewizyjnej rozpatrują przedstawione przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. biorąc pod uwagę działalność burmistrza w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków w kontekście uchwały budżetowej. Wykonanie budżetu za 2019 rok zrealizowano zgodnie z założeniami, niemal w 100%.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), po analizie sprawozdania rocznego, wydał opinię POZYTYWNĄ nt. wykonania budżetu gminy za 2019 r.  Opinia jest pozytywna, bez uwag – bo inna być nie mogła w sytuacji, gdy wskaźniki mówią same za siebie.

Ponadto Szczawno – Zdrój znalazło się na pierwszych miejscach niezależnego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, co dowodzi że  Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jest gminą rozwijającą się dynamicznie, w której corocznie realizowane są inwestycje służące mieszkańcom i uzdrowisku.

Członkowie komisji, formułując wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Szczawna - Zdroju powinni opierać się jedynie o przesłanki merytoryczne (ocena wykonania budżetu) a nie polityczne, o czym przypomina ekspert RIO – Józefczyk.

Świetne wyniki finansowe to efekt dobrze prowadzonej polityki finansowej miasta i efektywnego wykonania zatwierdzonej przez Radę Miejską uchwały budżetowej, której organem wykonawczym jest Burmistrz Szczawna - Zdroju. Dzięki temu Gmina poradziła sobie w sytuacji kryzysowej związanej z  wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce, wspierając przy tym mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i kadrę medyczną.

 

 

 

 

08.08.2020
14:29

Tak wyglądały szczawieńskie obchody 200 rocznicy śmierci generała Łączyńskiego.


Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi – 200. rocznica śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego Na 200 rocznicę śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego zmarłego w Szczawnie-Zdroju (dawniej: Salzbrunn) 7 sierpnia 1820 roku przygotowany został przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju program wspólnie z Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój. Wczesnym popołudniem o godzinie 13.00 7 sierpnia 2020 roku delegacja Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z burmistrzem Markiem Fedorukiem, wiceburmistrzem Markiem Ćmikiewiczem oraz radnymi: Józefem Kaczanowskim, Adamem Jenningsem i Januszem Kozłowiczem, delegacja Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju z prezes Iwoną Czech, wiceprezesem majorem Jackiem Baranem oraz członkami zarządu: Bogumiłą Miciuk, Łucją Śmigielską, Stefanem Okoniewskim i Szczepanem Dębowskim, delegacja Zespołu Szkół, którą reprezentowali: dyrektor Jolanta Ozimek, wicedyrektor Iwona Czech oraz Szczepan Dębowski, delegacja IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z wicedyrektor Agnieszką Wyszowską oraz uczniami z klas mundurowych tej placówki złożyli kwiaty i znicze pod nagrobkiem generała na cmentarzu przy kościele pw. św. Anny w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko oddając cześć temu wielkiemu Polakowi oraz wspominając jego dzieje i zasługi.

O godzinie 19.00 odbyła się w kościele pw. WNMP w Szczawnie-Zdroju msza m.in. w intencji 200. rocznicy śmierci generała Łączyńskiego.

Na okoliczność 200. rocznicy śmieci Benedykta Józefa Łączyńskiego wydana została przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju i Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój okolicznościowa broszura przybliżająca historię pobytu Łączyńskiego na kuracji w Szczawnie-Zdroju. Broszura rozdawana była podczas składania kwiatów na grobie generała oraz po mszy w Szczawnie-Zdroju.

Odnowiony pomnik nagrobny generała Łączyńskiego został po kilkudziesięciu latach odsunięty od ściany, dzięki czemu widoczny jest czwarty bok nagrobka. Przy okazji chcielibyśmy zapoznać internautów z ciekawym pomnikiem nagrobnym w kształcie złamanej kolumny symbolizującej tragizm przerwanego życia. Na częściowo zatartej inskrypcji tejże kolumny można zrekonstruować, wspierając się zapisem umieszczonym w księdze umarłych, następujący tekst: "Tu spoczywają zwłoki śp. Grzegorza Zacharyaszewicza, Ces. Król. radcy apelacyjnego galicyjskiego w Górnym Salcbrunnie d. 22-go Czerwca 1844 zmarłego.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Szczawna - Zdroju oraz Pana Stefana Okoniewskiego.
Tekst autorstwa Pani Iwony Czech - Prezes Stowarzyszenia.

 


 
07.08.2020
07:53

Szanowni Państwo!
7 sierpnia 2020 r. obchodzimy 200. rocznicę śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego - bohatera narodowego, uczestnika kampanii napoleońskich, powstańca kościuszkowskiego, żołnierza legionów Jana Henryka Dąbrowskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari, odznaczonego 5 czerwca 1807 roku Krzyżem Kawalerskim a 11 maja 1813 Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej.

W związku z tą rocznicą delegacja Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju oraz delegacja reprezentująca Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój jak również delegacja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju złoży kwiaty i znicze na grobie Generała na cmentarzu przy kościele p.w. św. Anny w Wałbrzychu (Szczawienko).

Przed nagrobkiem spotkamy się o godzinie 13.00. Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju wraz z Uzdrowiskową Giną Miejską Szczawno-Zdrój wydała okolicznościową broszurę, w której przypomniana została historia pobytu Łączyńskiego na kuracji w Szczawnie-Zdroju (dawniej Salzbrunn). Broszurę będzie można otrzymać w dniu 7 sierpnia 2020 po mszy m.in. w intencji Benedykta Józefa Łączyńskiego, która odbędzie się w kościele p.w WNMP w Szczawnie-Zdroju o godzinie 19.00.

Ze względu na masywne obrażenia, jakich doznał Generał podczas licznych bitew, w których uczestniczył, jego osłabiony organizm nie obronił się, mimo wysiłków lekarza zdrojowego, twórcy uzdrowiska Salzbrunn - dra Samuela Augusta Zemplina. Generał Łączyński zmarł 7 sierpnia 1820 roku rankiem o godzinie 6.00. Pochowany został 8 sierpnia 1820 roku na cmentarzu w Dolnym Szczawnie (Nieder Salzbrunn - dziś: Szczawienko - dzielnica Wałbrzycha). Jego imieniem została nazwana ulica łącząca Szczawno i Szczawienko - ostatnia droga tego wielkiego Polaka i Bohatera.

Generał Benedykt Józef Łączyński wpisany jest na trwałe do rejestru wybitnych Polaków walczących o wolną Ojczyznę w okresie legionowym i związanych jednocześnie z mającą blisko osiemset lat historią dolnośląskiego miasta Szczawno-Zdrój.

Tekst został przygotowany przez Panią Iwonę Czech - Prezesa Towarzystwa Miłośników Szczawna - Zdroju.

Fot.: By Nieznany - Ernest Łuniński "Napoleon. Legiony i Księstwo Warszawskie", 1911, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34605122

 

30.07.2020
13:54

Pamiętajmy o nowych nawykach – dbaj o sobie i bliskich!
Z myślą o bezpieczeństwie uczestników nadchodzących wydarzeń Szczawno - Zdrój Ogródek orazVIII Międzynarodowy Wałbrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad: utrzymuj dystans społeczny 1,5 m między pieszymipamiętaj o zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni publicznej, często myj lub dezynfekuj ręce.

Epidemia trwa nadal i dlatego nie wszystkie ograniczenia zostały zniesione. https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-czesc-ograniczen-zwiazanych-z-covid-19-wiecej-osob-na-trybunach-targach-i-konferencjach

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl