Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 16

20.03.2020
14:31

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Brody dziś o godz.12:00 doszło do spotkania z Burmistrzem Markiem Fedorukiem. Podczas spotkania poruszono problemy z jakimi zmagają się Mieszkańcy oraz Przedsiębiorcy naszego miasta. Zostały wypracowane niżej wymienione ustalenia:

1. Przedsiębiorcy z gastronomi zwolnieni będą z opłat za zajęcie pasa drogowego służącego ogródkom letnim za czas zatrzymania działalności.

2. Przedsiębiorcy mogą zwracać się do Burmistrza jako organu poboru podatków lokalnych o umorzenie , rozłożenie na raty lub zmianę terminu płatności za daniny lokalne.

3. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale od Gminy mogą zwrócić się do Burmistrza lub jednostki miejskiej władającej danym mieniem o zwolnienie z poboru czynszu

4. Będziemy wspólnie lobbowali także za pakietem rządowym lub wojewódzkim wprowadzającym działania pomocowe dla przedsiębiorców.

O kolejnych możliwych działaniach będziemy informowali na bieżąco!

 

 

 

18.03.2020
13:23

18.03.2020
13:12

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK I SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SZCZAWNO-ZDRÓJ

 

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2020r, informujemy, że w tym przypadku właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nie mają obowiązku składania nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
.

Każdy właściciel lub Zarządca nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Szczawno-Zdrój otrzyma od Burmistrza Szczawna-Zdroju zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w ostatniej złożonej deklaracji.

Nowa stawka opłaty obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020r. a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości podanej w ww. zawiadomieniu należy uiścić do 10 kwietnia br. na wskazany wcześniej indywidualny rachunek bankowy, który posiada każdy właściciel nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają na swojej nieruchomości kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, począwszy od dnia 01.04.2020r. zobowiązani są złożyć deklarację zmieniającą na nowym formularzu deklaracji.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie obowiązkowego zbierania odpadów na terenie gminy w sposób selektywny nastąpi od dnia 1 czerwca 2020r., a właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory gromadzili odpady w sposób zmieszany otrzymają pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Regulaminem utrzymania czystości i porządku.

 

                                                                                                                       /-/ Burmistrz Szczawna-Zdroju


 

17.03.2020
15:55

Informujemy, że w obecnej sytuacji firma Alba realizuje odbiór odpadów komunalnych w godzinach popołudniowych i na dzień dzisiejszy nie przewiduje opóźnień w ich odbiorze.

Jeżeli odpady nie zostaną odebrane, odbiór opóźnia się lub mają Państwo zastrzeżenia prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju Tel. 74/849-39-09.

Przypominamy, iż odpady BIO (w tym odpady zielone) odbierane są do końca marca dwa razy w miesiącu a od kwietnia w każdy poniedziałek.

Prosimy o przestrzeganie porządku wokół swoich posesji i przestrzeganie terminów harmonogramu.

Dziękujemy.

17.03.2020
10:41

UWAGA

MIESZKAŃCY SZCZAWNA - ZDROJU!!!

Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że istnieje możliwość bez wychodzenia z domu skorzystania z pomocy w zakresie dowozu leków, artykułów spożywczych oraz posiłków.

Pomoc będzie realizowana przez:

 1. Sklep „Groszek”

      ul. Kościuszki 13, Szczawno-Zdrój

     - dowóz do domu artykułów spożywczych,                               

       środków higieniczno-sanitarnych nr  tel. 797 170 104                                                                                                    

 1. „Caffe” Piotr Żywocki

       ul. Kościuszki 13, Szczawno-Zdrój

      - dowóz  do domu posiłków nr tel. 519 648 345

 1. Apteka „Pod Lwami”

       ul. Kościuszki 15, Szczawno-Zdrój

      -dowóz leków do domu nr tel. 74 843 68 48

      ul. Równoległa 3a, Szczawno-Zdrój

     -dowóz leków do domu.  nr tel.74 841 92 15

 

17.03.2020
09:25

16 marca Burmistrz Szczawna-Zdroju zwołał kolejne posiedzenie GZZK w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju.
W trakcie spotkania ustalono następujące kwestie:

 1. W związku z zarządzeniem zamknięcia lokali gastronomicznych obiady dla podopiecznych OPS będą wydawane na wynos lub z dowozem,
 2. Bank Żywności zostaje zamknięty do odwołania,
 3. Dyżurujący psycholog i terapeuty w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju będzie udzielał porad telefonicznie,
 4. Udzielana jest bieżąca pomoc zakupowa dla osób potrzebujących. Działania są podejmowane na bieżącą adekwatnie do zgłoszenia i potrzeb.
 5. Przy współpracy z pracownikiem ewidencji ludności ustalane zostają dane osób starszych powyżej 70 lat nie odjętych opieką ośrodka w celu sprawdzenia czy są objęci opieką rodziny i czy nie potrzebują pomocy z naszej strony.
 6. Na chwile obecną brak jest informacji o domowych kwarantannach na terenie naszego miasta.
 7. Straż Miejskie będzie na bieżąco monitorowała teren miasta a grupująca się młodzież na bieżąco pouczającą i odsyłana do domu.
 8. Na tablicach ogłoszeń i innych możliwych miejscach zostanie wywieszony apele dot. pomocy osobom starszym.
 9. Od piątku w budynkach komunalnych są dezynfekowane poręcze i klamki (7 budynkach komunalnych). W trzech budynkach przekazano środku do dezynfekcji mieszkańcom, aby w swoim zakresie odkażali te powierzchnie.

Apelujemy także do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Szczawna - Zdroju o zwrócenie się do pracowników firm sprzątających o wykonywanie prac porządkowych poszerzonych o dodatkowe czynności związane z dezynfekcją.

16.03.2020
16:35


Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.
Adres: Zacisze 3, 58-310 Szczawno-Zdrój
Telefon74 666 38 77

bardzo prosi o zapoznania się z trybem nadzwyczajnym pracy przychodni:


„W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne środki bezpieczeństwa dotyczące przyjęć pacjentów:

❗️Rejestracja pacjentów tylko telefoniczna

❗️Pacjentom udzielane będą TELEPORADY w godzinach pracy przychodni

❗️W sytuacji pilnej, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza, po czym będzie możliwa wizyta osobista w przychodni

❗️Nie należy zgłaszać się po recepty. Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie

❗️Wszystkie wizyty w stomatologii oraz zabiegi rehabilitacyjne zostają wstrzymane do odwołania

❗️Wizyty u specjalistów będą realizowane w formie TELEPORAD

❗️Rejestracja do specjalistów zostaje wstrzymana do odwołania

❗️Prosimy o zamawianie recept mailowo, jeśli to niemożliwe, to telefonicznie

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o stosowanie się do zaleceń.”

 

 

16.03.2020
15:15

Szanowni Państwo!
Wiemy, że czas epidemii i izolacji jest dla wszystkich trudny. Szczególnej troski potrzebują przede wszystkim osoby samotne i te które nie mogą liczyć na wsparcie w najbliższym otoczeniu.

Informujemy, że w takich chwilach jest możliwość rozmowy ze specjalistą
z Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Psychologicznego i Terapeutycznego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielane będą porady telefoniczne pod nr tel. 74 840 05 92 oraz 74 849 39 02
Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 – 18.00.

Zachęcamy do korzystania z takiej formy pomocy.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl