Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 14

30.03.2017
07:35

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju

ogłasza coroczny, tradycyjny


Konkurs na Najpiękniejszą i Najsmaczniejszą B
abę Wielkanocną

W konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę według domowego przepisu.

Baby należy przynosić do 
Domu Zdrojowego w dniu 6 kwietnia 2017 roku w godzinach od

16.30 do 17.00 Wręczenie nagród odbędzie się 
po rozstrzygnięciu konkursu tego samego

dnia podczas Spotkania Wielkanocnego (Dom Zdrojowy godzina 
17.00) .

28.03.2017
11:32

Dnia 17 marca 2017 roku Gmina Szczawno-Zdrój zawarła z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Technologie informacyjno-komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Całkowita wartość zadania wynosi 791 970 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 660 044 zł ze środków europejskich. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji do końca 2017 roku.
Zadanie polegać będzie na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój.
Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy.
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja 

28.03.2017
09:19

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzieci z Punktu Opieki Dziennej przy Klubie Abstynenta „NOWE ŻYCIE” przywitały pierwszy dzień wiosny kolorową wizytą w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju. Dzieci przyjęła Pani Wiceburmistrz Urszula Burek, było krótkie przedstawienie, własnoręcznie wykonane kwiaty i plakat „pani wiosny”. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane słodyczami.

 

24.03.2017
14:06

We wtorek, 21 marca, z krótką wizytą odwiedził nasze miasto kardynał Dominik Jaroslav Duka, prymas Czech, metropolita Pragi. Jego Eminencja został przywitany przed kościołem przez bpa Adama Bałabucha, burmistrza Marka Fedoruka, ks. proboszcza Jarosława Żmudę, infułata ks. seniora Józefa Strugarka i prezesa zarządu Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Pawła Skrzywanka. Po modlitwie w kościele ksiądz kardynał wpisał się do kroniki parafialnej. Następnie przeszedł do Teatru Zdrojowego, po drodze zwiedzał uzdrowiskową część miasta, wstępując do Pijani Wód, gdzie skosztował naszych wód mineralnych, a także do sali widowiskowej, którą obejrzał z wielkim zainteresowaniem.  W kolejnym punkcie programu pobytu spotkał się w Sali Kameralnej teatru z mieszkańcami i kuracjuszami naszego miasta. Tematem spotkania było wydanie książkowe wywiadu z ks. kardynałem przeprowadzonego przez obecnego na spotkaniu dominikanina o. Tomasza Dostatniego pt. „Tradycja jest wyzwaniem”, które się 

24.03.2017
12:45

W środę 15 marca w Białej Sali nastąpiło uroczyste wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju nadanych przez Radę Miejską – Tadeuszowi Wlaźlakowi i Zygmuntowi Zdrojewiczowi. Dzień wcześniej z powodu niemożliwości uczestniczenia, ze względu na stan zdrowia, tytuł Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju wręczył - w domu - Panu Idziemu Gagatkowi – burmistrz miasta Marek Fedoruk.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Ramona Bukowska-Mucha, radni, zaproszeni goście. 
W laudacjach dołączonych do uchwał nadających tytuły, które podjęła Rada Miejska czytamy: m.in. Pan Tadeusz Wlaźlak to były nauczyciel, dyrektor 

 

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl