Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 136

17.11.2009
Przed nami „V Regionalny Turniej Przedsiębiorczości” 
W 15 gimnazjach powiatu wałbrzyskiego zakończyły się warsztaty przedsiębiorczości - pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej „Młody Przedsiębiorca – V edycja” i finansowanego przez Narodowy Bank Polski. W terminie od 19 października do 6 listopada 2009r. 20 osobowa grupa uczniów każdej ze szkół otrzymała podstawową wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kolejnym etapem będzie „V Regionalny Turniej Przedsiębiorczości”, w ramach którego 3 osobowe zespoły z każdej szkoły, opracują w formie biznes planu swoje pomysły na biznes (do 4 grudnia 2009r) oraz 11 grudnia br przystąpią do testu wiedzy o przedsiębiorczości. Finał Turnieju połączony z rozdaniem atrakcyjnych nagród dla 3 zwycięskich zespołów odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.
Patronat nad projektem ponownie objęli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha Piotr Kruczkowski. Sponsorami nagród są: Prezydent Miasta Wałbrzycha, Senator Roman Ludwiczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Gminy: Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój i Walim a także Centrum Kultury w Czarnym Borze i wiele wałbrzyskich firm w tym m.in. WAMAG S.A.
06.11.2009
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. informujących o współfinansowaniu inwestycji pn. "Budowa traktu spacerowego na szlaku Hochbergów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Szczawnie-Zdroju wraz z modernizacją małej infrastruktury przestrzeni publicznej"  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 została wybrana oferta PHU "BOGLER", ul. Niepodległości 154, 58-303 Wałbrzych, która jest ofertą z najniższą ceną spełniająca wymagania zamawiającego. 
06.11.2009

01.10.2009
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie i wydanie albumu o Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju została wybrana oferta Drukarni „Poldruk” s.c., ul. Wrocławska 93, 58-309 Wałbrzych, która jest ofertą spełniającą wymagania Zamawiającego.
25.09.2009

 REGIONALNE BIURO DORADZTWA I KARIERY
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 ul. Ofiar Oświęcimskich 17
50-069 Wrocław
tel. 071/341-71-44
e-mail: dik_wroclaw@wrzos.org.pl
 Doradca zawodowy
codziennie, w godz. 9.00-17.00
Pośrednik pracy
poniedziałek w godz.14.00 -18.00
środa w godz. 15.00 – 18.00
czwartek w godz.11.00 -13.00
Psycholog
pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 10.00 -17.00
 
WSZYSTKIE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE
Klientem biura może zostać osoba niepełnosprawna z każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawności oraz opiekun osoby niepełnosprawnej.
 
22.09.2009

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka i Obywatela "St. O.P. w Wałbrzychu realizuje program "Bezpłatna pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny"

Oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, w szczególności do tych, którzy żyją w ciężkiej sytuacji bytowej i finansowej, doświadczają negatywnych skutków bezrobacia, często czują się bezradne i bezsilne wobec sytuacji, z którymi spotykają się w życiu.

Więcej informacji na stronie www.obronapraw.ngo.org.pl

09.09.2009

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału w projekcie pod hasłem "Weź sprawy w swoje ręce…".

Każdy beneficjent będzie mógł skorzystać ze wsparcia psychologów, rehabilitantów, okulistów, protetyków słuchu, doradców zawodowych i prawnych oraz specjalistów do spraw sprzętu. Udział w projekcie jest bezpłatny, a spotkania odbywają się w okolicy miejsca zamieszkania osoby głuchoniewidomej. Część osób zostanie nieodpłatnie zaopatrzona w sprzęt rehabilitacyjny, wszyscy wezmą zaś udział w konkursie z cennymi nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.tpg.org.pl Zgłoszenia w naszym regionie przyjmuje Marta Kamer. Można się z nią skontaktować pod numerem tel./fax: 071 359 30 28 oraz adresem e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl 

Projekt realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  

09.09.2009
Kilkaset projektów otrzymało już wsparcie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zachęcamy dziennikarzy i fotoreporterów, także fotoreporterów-amatorów do uczestnictwa w konkursie, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu pt. „RPO w Twoich oczach”. Nadsyłajcie prace – teksty i zdjęcia – dotyczące realizacji dofinansowanych inwestycji. Lista projektów, regulamin konkursu oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:
 
Pula nagród pieniężnych wynosi 30 tys. zł, zaś laureatów wyłoni powołana przez marszałka komisja konkursowa.
 
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl