Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 135

04.02.2010
Ministerstwo Gospodarki uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/został zamieszczony film prezentujący sposób wypełniania elektronicznej wersji wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Film dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy, zawiera jednak także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej. Gorąco zachęcamy do zamieszczenia informacji o filmie na stronach internetowych organów ewidencyjnych. Można zamieścić link, ale też pobrać film i zamieścić go bezpośrednio na stronie. 
 
29.01.2010
                       
           W Szczawnie-Zdroju promowane i nagradzane są nie tylko osiągnięcia szkolne i wzorowe zachowania uczniów, lecz również wychowanie poprzez kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe. W roku 2009 wypłacono nagrody za wyniki sportowe w łącznej kwocie ponad 20.000 zł. Nagrody otrzymali zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego w Szczawnie-Zdroju w sekcji piłki nożnej: Kacper Niemczyk, Łukasz Wójcik, Rafał Stanuszek, Tomasz Lewandowski, Łukasz Kiczuła, Sławomir Truszczyński, Mariusz Borowiec – za awans z drużyną juniorów do półfinału Pucharu Polski szczebla okręgowego i awans do ligi okręgowej juniorów w sezonie 2008/2009.
            W sekcji tenisa ziemnego MKS w Szczawnie-Zdroju nagrodzeni zostali: Natalia Kaczmarczyk – za I miejsce DŚ do lat 8, II miejsce w Mistrzostwach DŚ do lat 10 i III miejsce Mistrzostw Okręgu w Mini Tenisie. Natalia Sławińska za I miejsce w ogólnopolskim Turnieju Tenisowym i III miejsce Turnieju MAsters Żory 2009;
29.01.2010
                      
            Pierwszy semestr nauki został podsumowany, teraz przed uczniami zasłużone ferie zimowe. Stypendia w szczawieńskich szkołach otrzymują uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji za poprzedni semestr z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen 4,75 i ocenę wzorową z zachowania. W Miejskiej Szkole Podstawowej kryteria te spełniło trzech uczniów – Kamila Korzuch z klasy VI b ze średnią ocen 5,1; Paulina Dębińska z kl. VIb ze średnią ocen 5,0 i Agnieszka Pielich ze średnią ocen 4,80. W Publicznym Gimnazjum najlepszą średnią ocen 4,93 i wzorową ocenę z zachowania zdobył Gracjan Broszczak z kl. III a. W roku szkolnym 2009/2010 stypendia zostały ustalone na poziomie za I miejsce – 250 zł, II miejsce – 150 zł i III miejsce – 100 zł miesięcznie. Uczniom, którzy uzyskali najlepszą średnią ocen władze miasta gratulują, życząc osiągnięć i sukcesów w dalszej edukacji.
 
29.01.2010
                       
            Wzorem ubiegłego roku w dniach 23-26 grudnia 2009 r. odbył się konkurs na świąteczne iluminacje szczawieńskich nieruchomości. Władze miasta i Proboszcz Parafii PW. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju zachęcają w ten sposób mieszkańców do ozdabiania posesji i wyrażania radości z tych rodzinnych, radosnych i najpiękniejszych Świąt w roku. Pomysłów jak każdego roku było wiele, nagrodzone zostały najpiękniej zdaniem Komisji przystrojone posesje. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Koncertu Noworocznego w dniu 26 stycznia br. w Teatrze Zdrojowym. Pierwszą nagrodę w wysokości 1.500 zł i Mszę Świętą Nowennę otrzymali właściciele posesji z ul. Jaśminowej 8 i 10, którzy w 2008 roku zajęli II miejsce. Właściciele każdego roku wzbogacają istniejący wystrój świąteczny, dostarczając niezapomnianych wrażeń estetycznych. Drugą nagrodę w wysokości 1.000 zł i obraz religijny zdobyli właściciele posesji na Osiedlu Solicowo 11, którzy byli zwycięzcami konkursu w 2008 roku a trzecią w wysokości 500 zł i obraz religijny właścicielka posesji z ul. Jarzębinowej 14. Wyróżnienia i nagrody w wysokości po 200 zł otrzymali mieszkańcy z ul. Saperów 14, Ratuszowej 5/3, Jesionowej 2/2, Lipowej 13/1 oraz Bohaterów Warszawy 9/1 i 9/2. Laureatom konkursu osobiście gratulował Burmistrz Szczawna-Zdroju i Proboszcz szczawieńskiej Parafii, otrzymali oni również imienne listy gratulacyjne. Wszystkim mieszkańcom którzy dołożyli starań i zaangażowali się w inicjatywę przystrojenia posesji, władze miasta serdecznie dziękują i zapraszają do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Dzięki wspólnym działaniom Szczawno-Zdrój w okresie świątecznym wyglądało wyjątkowo pięknie.
29.01.2010
BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 58/4 o pow. 0,1500 ha objętej księgą wieczystą nr 35466/7
 
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem:  
„Bp”– jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zabudowa mieszkaniowa istniejąca i projektowana.
Na nieruchomości ustanowiona zostanie służebność w celu przeprowadzenia bieżącej konserwacji  i remontu przebiegającej napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia.
 
 Cena wywoławcza nieruchomości:   165.000,- zł  + podatek VAT 22%
Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2010 roku o godz.10 00,
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 33.000,- zł (trzydzieści trzy tysiące złotych/na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska w Szczawnie-Zdroju - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.
 
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 15 marca  2010 roku.
 
Uwagi dodatkowe:
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
- wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
- wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
- koszty transakcji ponosi strona kupująca,
- termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,
- cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,
- nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 05.01.2010 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 074 849-39-37
Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
11.01.2010
                        Szczawno-Zdrój w okresie świątecznym przywitało mieszkańców, przyjezdnych oraz przejeżdżających przez miasto życzeniami noworocznymi.
                        Zamontowane w ubiegłym roku billboardy na budynkach przy ul. Solickiej 19 i Chopina 17 posłużyły do przekazania mieszkańcom Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha życzeń pomyślności w 2010 r.  Kolorowe tablice pojawiły się na wjeździe do Szczawna od strony Białego Kamienia oraz od strony Piaskowej Góry i Podzamcza. Piękna kolorowa choinka symbolizująca radość z przeżywania świąt Bożego Narodzenia na lazurowym tle nieba wraz ze słonecznymi życzeniami to niezwykle miły i efektowny gest władz samorządowych.
21.12.2009
18.12.2009
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 110 cm wys. x 140 cm szer. informujących o współfinansowaniu inwestycji pn. "Budowa traktu spacerowego na szlaku Hochbergów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Szczawnie-Zdroju wraz z modernizacją małej infrastruktury przestrzeni publicznej"  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 została wybrana oferta PHU "BOGLER", ul. Niepodległości 154, 58-303 Wałbrzych, która jest ofertą z najniższą ceną spełniająca wymagania zamawiającego. 
02.12.2009
Zakończyła się już realizacja warsztatów przedsiębiorczości w 15 gimnazjach powiatu wałbrzyskiego. Do 4 grudnia br. czekamy na projekty biznes planów Młodych Przedsiębiorców. 11 grudnia br. w PWSZ w Wałbrzychu odbędzie się już V Regionalny Turniej Przedsiębiorczości. Na zdjęciu laureaci i uczestnicy Turnieju w 2003r, który odbył się w Jedlinie Zdrój.
Takiego budżetu nagród jeszcze nie było. Na dzień 27 listopada br mamy już budżet na blisko 10.000 zł. Młodzi przedsiębiorcy nie spodziewają się tak atrakcyjnych nagród. Z pewnością będą mile zaskoczeni. Już dziś należy złożyć serdeczne podziękowania dla fundatorów, którymi są:- Prezydent Miasta Wałbrzycha - Piotr Kruczkowski, Senator RP – Roman Ludwiczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Starosta Wałbrzyski - Augustyn Skrętkowicz, Burmistrz Szczawna Zdroju - Tadeusz Wlaźlak, Wójt Czarnego Boru - Andrzej Chmielewski, Burmistrz Mieroszowa - Andrzej Laszkiewicz, Burmistrz Boguszowa Gorc – Waldemar Kujawa, Burmistrz Jedliny Zdrój – Leszek Orpel, Nadleśniczy Wałbrzyski – Gabriel Grobelny, Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze – Igor Hoffman, Wójt Walimia – Adam Hausman. Nagrodę specjalną dla najbardziej pomysłowego biznes planu ufunduje Zarząd Fundacji Edukacji Europejskiej.
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl