Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 131

29.11.2010
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
i Dyrektorzy szczawieńskich placówek oświatowych
z a p r a s z a j ą
DZIECI
na ZABAWĘ MIKOŁAJKOWĄ,
 
 
 
która odbędzie się 4 grudnia 2010 r. o godz. 10.00
w Domu Zdrojowym
(wejście od strony Cafe ASTOR).

 

W programie zabawa z Mikołajem, konkursy
i zabawy, słodycze i niespodzianka!
 

 

 

 

24.11.2010
L.p.
Nazwisko i Imiona
Liczba głosów oddanych na kandydata
% głosów
Wybrany
1
205
7.12%
Nie
2
1048
36.39%
Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3
475
16.49%
Nie
4
1152
40.00%
Uczestniczy w ponownym głosowaniu
23.11.2010
Rada Miejska Szczawna-Zdroju - wyniki wyborów
Nr listy
Numer na liście
Okręg wyborczy nr
Dane kandydata
Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona
Wiek
Liczba
% (w skali okręgu wyborczego)
19
1
1
Boguszewska Maria Ewa
64
60
37.04%
.
22
1
2
Warchał Wioletta Monika
33
49
38.58%
.
20
1
3
Stachowiak Jarosław Henryk
40
57
32.39%
.
19
1
4
Dembna Zofia
63
64
39.75%
.
19
1
5
Kaczanowski Józef
61
103
46.82%
.
23
1
6
Wójcik Urszula
54
62
39.24%
.
22
1
7
Bukowska-Mucha Ramona Dominika
30
85
43.59%
.
20
1
8
Glinkowska Jadwiga Renata
51
69
42.07%
.
23
1
9
Miedzielska Lidia Magdalena
52
81
42.19%
.
19
1
10
Borkusz Stanisław
77
102
48.57%
.
19
1
11
Wyrwaszewska Barbara Anna
57
67
26.17%
.
24
1
12
Pachota Małgorzata
51
58
30.05%
.
19
1
13
Tobis Stanisława
57
119
62.63%
.
20
1
14
Frankiewicz Grażyna Teresa
50
58
26.85%
.
22
1
15
Burdzy Sławomir
34
45
22.61%
.
 
 
17.11.2010

XXI Edycja Konkursu „Teraz Polska”

Szczawno-Zdrój na 38 miejscu wśród 100 najlepszych gmin miejskich  w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2010

Już po raz siódmy Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłosił Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.
Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking bazuje na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), a jego wynik odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych.
Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i oceny wszystkich 2479 polskich samorządów, w podziale na trzy grupy odzwierciedlające charakter administracyjny jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zestawienia jest ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich samorządów w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:
1.        Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
2.        Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
3.        Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
4.        Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
5.           Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
6.        Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano minus 1 punkt),
7.        Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 punkt),
8.        Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% przyznano 1 punkt),
9.        Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę przyznano 1 punkt),
10.     Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę przyznano minus 1 punkt),
11.     Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta przyznano 1 punkt),
12.      Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1  komputer przyznano 1 punkt),
13.      Udział radnych z wyższy wykształceniem ( za 1% przyznano 1 punkt),
14.      Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% przyznano 1 punkt),
15.      Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 punkt),
16.    Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 1 punkt).
05.11.2010
              Promocja Gminy poprzez organizację od wielu lat imprez kolarskich znalazła swoje odzwierciedlenie w fakcie, że Szczawno-Zdrój wpisane zostało w MIĘDZYNARODOWY KALENDARZ UCI MOUNTAIN BIKE 2011 jako organizator 4xFESTINA NIGHT RACE i znalazło się w gronie takich państw, jak m.in.: Austria, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Anglia, Belgia, Kolumbia, Rosja, Japonia, Brazylia, Kanada.
 
25.10.2010
                 Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/117/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD pn. „Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”
           
 
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej stanowiącej element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta PHU „BOGLER” z Wałbrzycha z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
25.10.2010
Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/116/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach Projektu RPO WD pn. „Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Szczawnie-Zdroju celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom”
           
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych stanowiących element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta API Studio Łukasz Apanel ze Świdnicy z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
25.10.2010
                 Szczawno-Zdrój, 25.10.2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/115/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych” 
       
Burmistrz Szczawna-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej stanowiącej element promocji i informacji dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została wybrana oferta PHU „BOGLER” z Wałbrzycha z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl