Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 13

08.12.2020
15:25
Są długo wyczekiwane wieści!
 
Dzięki staraniom Władz Miasta i pracowników szczawieńskiego magistratu, Gmina pozyskała 4 550 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań:
 
1. „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju”. Przyznane dofinasowanie 4 000 000 zł. Realizacja założona na lata 2021-2022.
2. „Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój”. Przyznane wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 550 000 zł. Realizacja założona na 2021 rok.

02.12.2020
08:24

 

 
30.11.2020
13:34
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno - Zdrój jest laureatem XVII Konkursu ZRÓWNOWAŻOENGO ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2020. Nasza gmina zajeła 10 miejsce w Polsce spośród gmin miejskich o najwyższym poziomie rozwoju.
 
Tak zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem osiągniętych przez gminę sukcesów w realizacji długoterminowej wizji rozwoju miasta Szczawno – Zdrój. - Jestem niezmiernie dumny z osiągnięć naszego miasta. Dzisiejsze wyróżnienie i nominacja, to efekt wspólnych starań i ciężkiej pracy na rzecz miasta i jego Mieszkańców. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy, to nasze wspólne osiągnięcie z którego dziś powinniśmy się cieszyć - podkreśla burmistrz Szczawna - Zdroju Marek Fedoruk.
 
Niniejsze wyróżnienie, to kolejny sukces na koncie gminy po opublikowanych w lipcu tego roku wynikach Rankingu Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019, w którym Szczawno zajęło 15 miejsce w Polsce i 1 na Dolnym Śląsku.
 
Ranking obejmuje wszystkie polskie gminy, a opiera się na obiektywnych danych, dostarczanych przez wiarygodną i niezależną instytucję - Główny Urząd Statystyczny. Wyniki są wiarygodnym odbiciem rozwoju „małych ojczyzn” i pozwalają wyłonić liderów w podziale na gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
 
Organizatorami konkursu są: oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 
 

Wyniki rankingu

27.11.2020
12:21

Informujemy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju. Do Państwa wiadomości podajemy porządek obrad.

26.11.2020
09:18
Przypominamy, już wkrótce rozpocznie się akcja "Rupieć - wystawka" - grudzień 2020. Akcja dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczawno-Zdrój. Odpady wystawione po wyznaczonym terminie oraz pochodzące z firm nie będą odbierane. Wykaz ulic oraz terminy odbiorów poniżej.

7 - 8 grudnia 2020 odpady zostaną odebrane z ulic:

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego, Górna, Graniczna, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Krótka, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Osiedle Solicowo, Nizinna, Obrońców Westerplatte, Okólna, Pocztowa, Bolesława Prusa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Ratuszowa, Różana, Saperów, Melchiora Wańkowicza, Ułanów Nadwiślańskich, Stefana Żeromskiego.

Mieszkańcy ww. ulic proszeni są o wystawienie wymienionych odpadów 7 grudnia 2020r. przy własnych pojemnikach na odpady, w miejscu widocznym dla ich odbiorcy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia.

10-11 grudnia 2020r. odpady zostaną odebrane z ulic:

Bohaterów Warszawy, Bukowa, Fryderyka Chopina, Jesionowa, Klonowa, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa, Generała Józefa Łączyńskiego, Narciarska, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okrężna, Plac Wolności, Ignacego Potockiego, Równoległa, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Solicka, Topolowa, Wczasowa, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Zacisze.

Mieszkańcy ww. ulic proszeni są o wystawienie wymienionych odpadów 10 grudnia 2020r. przy własnych pojemnikach na odpady, w miejscu widocznym dla ich odbiorcy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia.

20.11.2020
08:01

Projektowanie budżetu gminy w czasie pandemi to dla samorządów nie lada wyzwanie. Burmistrz Marek Fedoruk tłumaczy jak pandemia wirusa COVID-19 negatywnie wpływa na gminny budżet.

Link do materiału video: https://fb.watch/1T9432rpSv/

Realizacja - Telewizja Dami Region

18.11.2020
10:59
Główny Urząd Statystyczny ogłasza
konkurs na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu.
Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
 

 

12.11.2020
12:36

Od 9 listopada br. została wprowadzona ważna zmiana dla osób, które spisują się samodzielnie przez Internet, tj. dokonują samospisu – został skrócony czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/skrocony-czas-na-wypelnienie-samospisu-od-pierwszego-logowania.

 

06.11.2020
14:54

Szanowni Mieszkańcy!

Od czerwca br. wysokość miesięcznie ponoszonej przez gminę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wyliczana jako iloczyn ilości ton odpadów odebranych od mieszkańców i ceny jednostkowej za poszczególne kategorie odpadów.

Rodzaj odpadu

Cena  (brutto)odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów

( zł/Mg)

 

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

 

780,00 zł

 

Opakowania z papieru i tektury

 

715,00 zł

 

Opakowania ze szkła

 

200,00 zł

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

750,00 zł

 

Opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe

 

1.000 zł

 

Odpady wielkogabarytowe

 

1.200 zł

 

Pozostałe frakcje odpadów zbierane w PSZOK

 

3.800 zł

Ceny brutto cen jednostkowych za 1 Mg ( tonę) poszczególnych rodzajów odpadów odbieranych i zagospodarowanych przez firmę

 

Oznacza to, że im więcej będziemy produkować odpadów, tym koszty systemu będą coraz wyższe. Wpłynie to również na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Każdy mieszkaniec gminy produkuje średnio około 400 kg odpadów rocznie.

Obecnie średni koszt ponoszony przez gminę Szczawno-Zdrój za wywóz i zagospodarowanie odpadów to 150.000 zł miesięcznie. Koszt ten przewyższa miesięczne wpłaty wnoszone przez mieszkańców gminy na ten cel. Z tego powodu może nastąpić konieczność podwyższenia stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy, które wnoszą 22.00 zł od osoby zamieszkałej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1454 ze zm.) oraz przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę ogółem (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020r., MP z 31.03.2020r., poz.330), stawka opłaty za 1 mieszkańca, może wynieść 36,38 zł.

Każdy mieszkaniec powinien, więc dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

Każdy z nas powinien również pamiętać o obowiązkowej segregacji odpadów oraz ograniczeniu wytwarzania odpadów „ BiO”.

Pamiętajmy, że należy:

- ograniczać ilość wytwarzanych odpadów,

- ograniczać zakup produktów w jednorazowych opakowaniach,

- dokonywać świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne,

- nie marnować żywności,

- kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

- kompostować odpady „ BIO”we własnym kompostowniku,

- zmniejszać objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po
sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem,

- nie zaśmiecać wszelkich miejsc pobytu w szczególności: lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl