Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 13

10.04.2020
12:26

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na organizację emisji obligacji. Poniżej szczegóły i uchwała RM dotycząca obligacji.

Uchwała RM dotycząca obligacji

09.04.2020
08:35

XX sesja Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju - Kadencja 2018 - 2023.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym od godz. 11.00 przeprowadzana będzie sesja zdalna (on-line) Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju. Na dzisiejszej sesji omawiane będą m.in. dwa projekty uchwał przekazane do szybkiego procedowania, dotyczące zastosowania ulg dla przedsiębiorców z terenu Szczawna – Zdroju w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju.
---------------
Transmisję na żywo mogą Państwo zobaczyć klikając w poniższe linki:
Transmisja i zapis na żywo - https://www.e.szczawno-zdroj.pl/erada/…
Program sesji na żywo łącznie z głosowaniem - https://www.youtube.com/channel/UC372PfenFu3D3eNFdHEkoUg

08.04.2020
10:43

Informujemy, że z uwagi na okres Świąteczny zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

  • odpady komunalne zmieszane  oraz ulegające biodegradacji (zielone) przeznaczone do wywozu w dniu 13.04.2020r. (poniedziałek)- zostaną odebrane we wtorek 14.04.2020r.,
  • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 14.04.2020r. (wtorek) zostaną odebrane w środę 15.04.2020r.
  • metale i tworzywa sztuczne przeznaczone do odbioru  16.04.2020r. (czwartek)  będą odebrane zgodnie z harmonogramem.
  • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 17.04.2020r ( piątek) zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.
07.04.2020
10:49

Szanowni Państwo,

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie.
 

Z okazji Waszego Święta wszystkim pracownikom służby zdrowia pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Kierujemy słowa podziękowania za waszą codzienną heroiczną pracę w obliczu takiego zagrożenia jakim jest pandemia koronawirusa.
Serdecznie dziękujemy za cały trud i serce jakie na co dzień wkładacie w niesienie pomocy innym oraz profesjonalne podejście i zaangażowanie w misję wspierania i ratowania zdrowia swych pacjentów.
 

Życzymy aby w tym szczególnie trudnym okresie nie zabrakło Wam hartu ducha, środków ochrony osobistej, leków i niezbędnego sprzętu oraz zrozumienia innych na Wasze potrzeby i problemy.
 

To również ważny dzień dla każdego z nas. Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego z szacunku do samych siebie oraz do służb, które teraz zmagają się z opanowaniem pandemii - zadbajmy o swoje bezpieczeństwo zdrowotne i #ZostańwDomu
Dziękuję!
Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk
-----------------
Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został w roku 1948. Co roku obchodzony jest pod innym hasłem, a celem akcji w tym dniu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i problemy związane ze zdrowiem społeczeństw na świecie.
To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia.
Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

07.04.2020
10:44

Szanowni Państwo,

Szczawno Zdrój od kilku lat wspiera rozwój szybkiego Internetu współpracując z operatorami m.in. z Orange Polska.

Wspólnie z przedstawicielami Operatora  robimy wszystko  aby światłowód jak najszybciej  rozwijał  się w Szczawnie – Zdroju, a mieszkańcy mogli korzystać z superszybkiego Internetu.  Jest to efekt szerokiej współpracy, wielu spotkań i uzgodnień z burmistrzem  Markiem  Fedorukiem , jego zastępcą Markiem Ćmikiewiczem. W prace zaangażowany był także Łukasz Kurjata, poprzedni zastępca burmistrza.

Potwierdzeniem dobrej współpracy podczas budowy sieci światłowodowej jest uczestnictwo w programie  „Gmina otwarta na inwestycje”  zorganizowanym przez Orange pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej  i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To dowód na to, że dzięki dobrej współpracy samorządu i Operatora,  mieszkańcy  i firmy z miasta i gminy  Szczawno – Zdroju  będą mogli szerzej korzystać z cyfrowych technologii i wykorzystywać je do pracy, nauki czy rozrywki.

Podstawowym zadaniem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej. Jego celem jest eliminacja barier inwestycyjnych, a w konsekwencji przyspieszenie cyfrowego rozwoju Polski i umożliwienie lokalnej społeczności korzystanie z dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki programowi mieszkańcy  i lokalne firmy zyskują dostęp do  najnowocześniejszych rozwiązań zwiększających konkurencyjność i umożliwiających rozwój polskiego społeczeństwa.

Jednym z pierwszych zadań było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych  w naszej miejscowości – do sieci światłowodowej podłączono Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie

Placówka ta może już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do Internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje jej rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W ramach programu Gmina współpracuje z Operatorem w następującym  zakresie:

- wspieramy proces tworzenia obszarów inwestycyjnych wskazując  zainteresowanie mieszkańców szybkim Internetem,

- Staramy się również wskazywać miejsca gdzie prowadzona jest  modernizacja infrastruktury drogowej tak by przy okazji remontów umożliwić budowę sieci, a  mieszkańcom skorzystanie z technologii światłowodowej.

- pomagamy w wizjach terenowych,

- współpracujemy  przy wydawaniu decyzji administracyjnych aby budowa sieci przebiegła sprawnie,

- pomagamy w rozwiązaniu lokalnie pojawiających się problemów

Inwestycje realizowane są sukcesywnie, w całym mieście.

Do sieci szerokopasmowej zostały już podłączone wytypowane gospodarstwa domowe przy ulicach :

  •  ulicy Mickiewicza
  •  ulicy Sienkiewicza,
  •  ulic Okrężnej i Równoległej

Obecnie trwają prace przy ulicy Kwiatowej i Bohaterów Warszawy, a także ul. Wita Stwosza

Informacje o kolejnych lokalizacjach będą przekazywane sukcesywnie po zakończeniu prac.

Przy czym pamiętać należy, że ostatecznie o tym, czy na dany obszar miasta dotrze  światłowód, decyduje efektywność biznesowa inwestycji. Dlatego Urząd miasta wspiera rozwój sieci internetowej i szuka alternatywnych rozwiązań. Przykładem może być wykorzystywanie współpracy dwóch  podmiotów gospodarczych -  Orange  i Tauron -  która umożliwi montaż instalacji światłowodowej na słupach energetycznych).

(FOTO) https://gminaotwartanainwestycje.pl/

06.04.2020
08:28

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie kiedy zdrowie i życie ludzkie nabrało szczególnej wagi i znaczenia, życzymy Państwu przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w spokoju i refleksji. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa, ale i siłę człowieka, to dobry moment aby się zatrzymać i zastanowić nad najważniejszymi w życiu wartościami.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przekazujemy Wszystkim Mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz Osobom, Instytucjom i Przedsiębiorcom współpracującym z gminą  najserdeczniejsze życzenia spokoju, pogody ducha, radości z chwil przeżytych w gronie najbliższych, a przede wszystkim zdrowia oraz siły do pokonania trudności.

Życzymy Państwu przeżycia radości z Wielkiego Święta Odrodzenia Życia i nadziei na lepsze jutro, która pozwoli Nam z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Szczawna - Zdroju

oraz

Radni Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju

 

 

 

03.04.2020
16:47

02.04.2020
13:08

Kolejne pozytywne informacje!
Na potrzeby Straży Miejskiej tut. Urząd zakupił nowy samochód marki Opel ComboLife.
To bardzo dobra wiadomość zważywszy na to, że od 2 kwietnia - zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego - straże miejskie i gminne mają ściślej współpracować z Policją. Współpracujące organy będą się zajmować przede wszystkim kwestiami dotyczącymi stanu epidemii.
Nowy wóz został przekazany w dniu dzisiejszym i zastąpi stary samochód, który Straż Miejska użytkowała od 2008 roku a koszty jego eksploatacji przekraczały koszt zakupu nowego pojazdu. Pojazd spełnia wszystkie standardy, łącznie z wyposażeniem w kabinę dla osób zatrzymanych.
Gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby!

02.04.2020
10:33

Gmina z sukcesem zakończyła i rozliczyła dwa duże projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Cieszy nie tylko fakt ograniczenia niskiej emisji na terenie uzdrowiskowego miasta, ale i estetyka i nowy wygląd budynków.

Projekty przeszły pozytywnie kontrole, w tym udzielonych zamówień oraz kontrole na miejscu realizacji wszystkich przeprowadzonych termomodernizacji. Dzięki realizacji projektów łącznie 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeszło kompleksowe prace termomodernizacyjne.

Jeden z projektów dotyczył budynków komunalnych – przy ul. Słowackiego 23 i 29, Sienkiewicza 40 i Baczyńskiego 14, który otrzymał dofinasowanie w wysokości 580 tys. zł.

Natomiast drugi stanowił partnerstwo 8 Wspólnot Mieszkaniowych: przy ul. Równoległej 11, 12 i 16,  ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, u. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15. Po wypłaceniu dotacji Lider projektu – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równoległej 16 przekazał środki pozostałym Wspólnotom, dzięki czemu mogły one w całości czy chociaż w części spłacić zaciągnięte kredyty.

Istotnym jest jednak fakt, że na etapie aplikowania o środki obowiązywały dużo niższe ceny robót budowlanych, zatem projekt opiewał na niewiele ponad milion złotych, a wnioskowane dofinansowanie na 770 tys. zł. W związku z sytuacją w ostatnich latach na rynku usług budowlanych ceny materiałów i robocizny ogromnie wzrosły. Zatem Gmina jako Zarządca Wspólnot zwracała się kilkukrotnie do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z prośbą o zwiększenie przyznanej dotacji. Ostatecznie projekt wyniósł 1 970 tys. zł, a udzielone dofinansowanie wzrosło do kwoty 1 200 tys. zł.

01.04.2020
10:32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój utylizacja prowadzona jest cyklicznie od 2018 r. zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2018 - 2032"

Przypominamy mieszkańcom obowiązujące zasady.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest do 30 kwietnia br. Gmina na podstawie zgłoszeń przygotowuje możliwość utylizacji ww. wyrobów i jednocześnie może wnioskowania do NFOŚ o zwrot kosztów finansowych poniesionych na te działania.

Szczegóły na stronie - https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/azbest/w_125,informacje?fbclid=IwAR1guFHG09OJs8TZsRqepQ92kE2dg5fy0noHFwZokZgmyiZj-ihFP-a1wM8.

Zarządzenie i wniosek do porania

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl