Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności - Strona 13

31.03.2017
09:58

30.03.2017
12:15

Burmistrz Szczawna-Zdroju oraz wójt Starych Bogaczowic zapraszają na  I Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się:                                                                                                                            

* dnia 8 kwietnia 2017 r. (sobota), od godz. 10:00 do godz. 18:00 na terenie Pałacu Struga,

* dnia 9 kwietnia 2017 r. (niedziela), od godz. 13:00 do godz. 18:00 w Hali Spacerowej  w Parku Zdrojowym. 

W Jarmarku zaprezentują swoje wyroby wystawcy z naszego regionu m.in. producenci wędlin, ciast i pieczywa, nabiału, porcelany, słodyczy, miodów i wyrobów rękodzieła artystycznego. Można będzie degustować potrawy wielkanocne z WOJSKOWEJ KUCHNI POLOWEJ,  a dla dzieci będzie przygotowane stoisko do malowania jaj wielkanocnych - najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystko to będzie odbywało się przy muzyce.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o zgłoszenie, z podaniem powierzchni wystawniczej.                                      

Wszyscy wystawcy zwolnieni są z opłat.

Kontakt:

Szczawno - Zdrój –  januszkozlowicz@gazeta.pl tel. 533 474 105

Stare Bogaczowice –  tel. 535 696 896

                                                                                                             Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                    Organizatorzy

30.03.2017
07:35

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju

ogłasza coroczny, tradycyjny


Konkurs na Najpiękniejszą i Najsmaczniejszą B
abę Wielkanocną

W konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę według domowego przepisu.

Baby należy przynosić do 
Domu Zdrojowego w dniu 6 kwietnia 2017 roku w godzinach od

16.30 do 17.00 Wręczenie nagród odbędzie się 
po rozstrzygnięciu konkursu tego samego

dnia podczas Spotkania Wielkanocnego (Dom Zdrojowy godzina 
17.00) .

28.03.2017
11:32

Dnia 17 marca 2017 roku Gmina Szczawno-Zdrój zawarła z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Technologie informacyjno-komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Całkowita wartość zadania wynosi 791 970 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 660 044 zł ze środków europejskich. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji do końca 2017 roku.
Zadanie polegać będzie na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój.
Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy.
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja 

28.03.2017
09:19

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzieci z Punktu Opieki Dziennej przy Klubie Abstynenta „NOWE ŻYCIE” przywitały pierwszy dzień wiosny kolorową wizytą w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju. Dzieci przyjęła Pani Wiceburmistrz Urszula Burek, było krótkie przedstawienie, własnoręcznie wykonane kwiaty i plakat „pani wiosny”. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane słodyczami.

 

Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl