Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

17.09.2010

Zapytanie ofertowe

Szczawno-Zdrój, 14 września 2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/107/10
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Dostawa trzech zestawów komputerów stacjonarnych oraz jednego laptopa
wraz z oprogramowaniami
 
Projekt pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”
- Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.
 
Zamawiający:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886-25-72-767
REGON: 890718219
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Komputer stacjonarny (3 szt.):
-          Obudowa mini,
-          Procesor wielordzeniowy, pozwalający na osiągnięcie przez komputer minimum 118 punktów w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/fdrs/SYSmark2007web.html
-          System operacyjny Microsoft Windows 7 Professionl 32 bit wraz z opcją downgrade do systemu Windows XP,
-          Pamięć operacyjna minimum RAM 2 GB z możliwością rozbudowy do minimum 4 GB,
-          Twardy dysk o pojemności minimum 200 GB,
-          Nagrywarka CD/DVD o prędkości minimum x48/x4,
-          Karta sieciowa Gigabit Ethernet,
-          Możliwość dodania karty PCI-e 16x slot,
-          Minimum dwa porty USB w tym jeden łatwo dostępny w przedniej części obudowy.
-          Stacja dysków FDD 3,5’,
-          Klawiatura w kolorze obudowy,
-          Mysz optyczna,
-          Monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 19’ o rozdzielczości minimum 1024x768 bez uszkodzonych pikseli i subpixeli, monitor nie panoramiczny w kolorze obudowy,
-          listwa zasilająca przeciwprzepięciowa.
Oprogramowanie
-          Microsoft Office 2007 Standard.
  
Laptop (1 szt.):
Laptop mający służyć do dostępu do Internetu, eksploatacji aplikacji biurowych, prowadzenia prezentacji itp. powinien charakteryzować się następującymi cechami
i wyposażeniem:
-          Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający wydajność porównywalną z *** (3 gwiazdki) wg klasyfikacji Intela.
-          Oprogramowanie Genuine Windows,
-          Minimum 3GB RAM,
-          Twardy dysk minimum 350 GB / 5400 obr./min SATA,
-          Karta graficzna z pamięcią minimum 128MB RAM,
-          Matryca 15,3" XGA TFT,
-          Nagrywarka DVD-RW/CD-RW Dual Layer,
-          Czytnik kart pamięci,
-          złącze VGA,
-          Złącza USB min. 3,
-          Złącze HDMI,
-          Złącze ExpressCard,
-          Ethernet Gigabit,
-          WiFi w standardzie 802.11b/g/n,
-          Bluetooth,
-          Wbudowane głośniki stereo,
-          Wbudowany mikrofon,
-          Wbudowana kamera,
Torba ochronna do przenoszenia laptopa.
 
Oprogramowanie:
 
-          Microsoft Office 2007 Standard.
 
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: cena netto, podatek VAT i cena brutto.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
 
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 15.10.2010 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17.
 
Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – waga: 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny ofert: Dla kryterium cena – oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:
p = (X min. : X ofert.) x 10
gdzie:
p – oznacza liczbę punktów za kryterium,
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania.
 
            Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 30 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17 lub przesłać pocztą na w/w adres, faksem (tel. 074 843 56 13) lub e-mailem (promocja@szczawno-zdroj.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 849 39 19.
 
Sposób zapłaty:
Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 
 
 
 
 
 
 
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X