Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

26.10.2018
12:16

Szczawno-Zdrój podsumowanie kadencji 2014-2018 cz.20/20

Rozpoczęcie budowy szkoły i przedszkola.

W roku 2019 Gmina rozpocznie budowę szkoły 
i przedszkola.
Została przygotowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono także analizy i symulacje finansowe, przez niezależnych doradców finansowych, określające możliwości finansowe Gminy i jej zdolność kredytową.
Według wykonanych ekspertyz finansowych Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój stać na przystąpienie do realizacji zadania i nie ma zagrożenia utracenia płynności finansowej oraz ryzyka niewypłacalności.
Analizy i symulacje finansowe zostały przeprowadzone 
w oparciu o przewidywany koszt realizacji inwestycji na poziomie 20,00 milionów zł i okres jej prowadzenia przez 
4 lata.
W celu odciążenia budżetu Gminy i przyśpieszenia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, prowadzone są intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

Lokalizacja budowy szkoły i przedszkola to Kompleks Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjny przy ulicy Słonecznej gdzie funkcjonują już hala sportowa i wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny, rozpoczęto tu także budowę krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”. 
Budynek szkolno-przedszkolny zaprojektowano jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku prowadzą 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej.
Budynek szkoły i przedszkola połączono łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.
Przedszkole umiejscowiono od strony wschodniej na kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra.
Szkoła rozmieszczona jest na 4 kondygnacjach – w przyziemiu, parterze, piętrze 1 i 2 oraz na 1 piętrze łącznika. Centralnym elementem spinającym cały układ funkcjonalny każdej kondygnacji w poziomie jest główny korytarz otwarty na kierunek południowy-wschód a północny-zachód łączący wszystkie zespoły. Zespoły będą przedzielone szklanymi drzwiami. Komunikacja pionowa odbywa się trzema klatkami schodowymi, pierwsza dla szkoły klas IV-VIII, druga do obsługi nauczania początkowego, trzecia z windą pomiędzy szkołą a przedszkolem.
W części środkowej dachu zaprojektowano taras zewnętrzny otwarty, dostępny z nadbudówki klatki K2, zabezpieczony szklanymi balustradami ze szkła bezpiecznego.
Stołówka szkolna mieści się w przyziemiu ma 3 odrębne wejścia. Biblioteka z czytelnią i księgozbiorem znajduje się na 1 piętrze, dodatkowa funkcja to świetlica dla dzieci. Zespół administracyjno-księgowy umieszczono na I piętrze. Pomieszczenia serwerowni umieszczono na każdej kondygnacji. Każdy zespół funkcjonalny posiada niezależne szatnie.
Przewidziano następujące pomieszczenia dodatkowe: radiowęzeł uczniowski, pokój rozmów z rodzicami, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, pomieszczenia konserwatorów i magazynowe.

Przedszkole – 6 sal każda na 25 dzieci plus zespoły sanitarne, sale do zajęć plastycznych i bawialnia.
Nauczanie początkowe – 6 sal lekcyjnych każda dla 25 uczniów plus zespoły sanitarne, dodatkowo 2 świetlice.
Klasy IV-VIII – 11 sal lekcyjnych każda dla 25 uczniów plus zespoły sanitarne, dodatkowo 2 świetlice.

powrót
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl