Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

26.10.2018
10:42

Szczawno-Zdrój podsumowanie kadencji 2014-2018 cz.16/20.

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój jest projektem polegającym na dostawie 
i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój. Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy. 
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja i wdrożenie następujących modułów i e-usług z nimi związanych: 
1. System e-Urząd:
Zarządzanie Użytkownikami, 
Rejestracja, 
Podgląd Miejscowego Planu Zagospodarowania, 
Moduł informacji i zagrożeń, 
Partycypacja społeczna, 
Moduł obsługi Rady Miejskiej, 
Obsługa dokumentów, 
Płatności i zobowiązania, 
Ustalanie i naliczanie wybranych podatków, 
Zarządzanie budżetem, 
Kalendarz, 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 
2. System e-Turystyka:
Moduł rezerwacji i opłaty za korzystanie z obiektów, 
Moduł wycieczki. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Użytkownik zewnętrzny, korzystając z profilu zaufanego, będzie mógł zalogować się na indywidualne konto mieszkańca stworzone w ramach przedmiotowego zamówienia, sprawdzić poziom swoich należności w stosunku 
do urzędu i dokonać stosownych płatności lub załatwić inne sprawy drogą elektroniczną (w zakresie udostępnionych e-usług). Za pomocą dostępnej do pobrania aplikacji mobilnej, Użytkownik zewnętrzny będzie posiadał stały dostęp do aktualnych informacji na temat wydarzeń, imprez, atrakcji. W module e-Turystyka dotyczącym turystyki Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość przeglądu informacji o atrakcjach znajdujących się na wprowadzonych do modułu trasach, zarówno na stronie www jak i poprzez aplikację mobilną, kierującą zwiedzającego po trasie wycieczki (działająca za pomocą beacon bluetooth), rozbudowaną o możliwość otwarcia historii lub prezentacji zwiedzanego obiektu.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się 
w szczególności poprzez:
wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego wraz 
z jego dostawą, instalacją, konfiguracją i wdrożeniem 
w środowisku testowym i produkcyjnym, 
dostawę sprzętu komputerowego; 
uruchomienie e-usług; 
dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego, zainstalowanie i skonfigurowanie zwirtualizowanego środowiska systemowego zapewniającego: 
a) bezpieczeństwo danych systemu i środowiska systemowego,
b) szybkość wymiany wewnątrz systemu,
c) możliwość szybkiego uruchomienia systemu w przypadku awarii sprzętu serwerowego;
szkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"
Umowa o dofinansowanie Nr RPDS.02.01.04-02-0014/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 828 456,29 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 659 204,56 zł.

Okres realizacji: 2017-2018 - system "odpalamy" i udostępniamy mieszkańcom w listopadzie 2018 r.

 

powrót
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl