Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

26.10.2018
10:22

Szczawno-Zdrój podsumowanie kadencji 2014-2018 cz.15/20.

Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim przy ul. Aleja Spacerowa w Szczawnie-Zdroju.

Wykonano przystanki edukacyjno-ekologiczne w Parku Szwedzkim, prace obejmowały budowę elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni 
utwardzonych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano zagospodarowanie części parku o powierzchni 1020 m2 obejmujące stworzenie przystanków ścieżki ekologiczno- edukacyjnej wyposażonej w elementy małej architektury takie jak: siedziska, tablice informacyjne, elementy edukacyjne mające na celu podkreślenie 
ekologicznego aspektu otaczającej przyrody. Teren objęty opracowaniem dotyczył utworzenia 15 przystanków edukacyjno-ekologicznych w Parku Szwedzkim, który objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt przebudowy obejmował:
-budowę elementów małej architektury,
-zieleń, 
-nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego.
Zagospodarowanie terenu przeprowadzono poprzez wykonanie: 
1) tablic informacyjnych -typ I –17 szt., typ II 2 szt. –tablice informacyjne bez opisów,
2) przystanków –historia parku (tablice informacyjne), ptactwo wodne (tablice informacyjne), zmurszałe drzewo, drewniane cymbały, stacja zmysłów –nasadzenia roślinne, wir wodny, obrotowy kamień, łąka z gatunkami roślin 
miododajnych z 5 szt. uli, punkt widokowy (siedziska), pryzmat, leśny przystanek, ścieżka zmysłów, tablica złudzeń. 
3) siedzisk.

Ścieżka ma ok. 1,5 km, jest ogólnie dostępna 
i w naturalny sposób wpisuje się w mapę istniejących
już wcześniej atrakcji Parku Szwedzkiego. Wśród stacji tematycznych, oprócz pozycji pokazujących i opisujących walory przyrodnicze szczawieńskiego parku, umieszczono ciekawostki, które w prosty i bezpośredni sposób pokazują jak prawa fizyki wpływają na różne zjawiska występujące 
w naturze.

Całkowita wartość zadania 420.000,00 zł, środki pozyskane 182,155,00 zł.

powrót
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl