Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Aktualności

02.08.2017
19:37

Sprostowanie odnoszące się do informacji zamieszczanych przez Stowarzyszenie Kocham Szczawno-Zdrój

W związku z informacjami  dotyczącymi pozyskania ponad miliona złotych na prace termomodernizacyjne w ośmiu szczawieńskich wspólnotach mieszkaniowych, które pojawiły się na łamach mediów przesyłamy sprostowanie.

 

19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4099/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)–Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

 

Wśród wybranych znalazły się dwa szczawieńskie projekty:

1. Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Całkowita wartość projektu: 762 964,02 zł, wartość dofinansowania: 628 000,53 zł

Wnioskodawca: Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju

Całkowita wartość projektu: 1 096 111,56 zł, wartość dofinansowania: 774 022,91 zł

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równoległej 16 w Szczawnie-Zdroju

 

Przygotowania rozpoczęto w 2016 r. po ogłoszeniu przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej programu, a następnie przekazaniu informacji nt. możliwości, jakie daje mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych – w tym celu zorganizowane zostały konsultacje społeczne.

Na wniosek ośmiu wspólnot mieszkaniowych połączonych umową partnerską, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jako zarządca i współwłaściciel  tych nieruchomości, przygotowała odpowiednie dokumenty umożliwiające ich ocenę. Złożony przez Gminę Szczawno-Zdrój wniosek został wybrany do dofinansowania. Podmiotem opracowującym dokumentację aplikacyjną był Human Partner Sp. z o.o. z Wrocławia.

Obecnie trwa procedura przygotowywania dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umów o dofinansowania obu projektów.

W związku z informacjami  dotyczącymi pozyskania ponad miliona złotych na prace termomodernizacyjne w ośmiu szczawieńskich wspólnotach mieszkaniowych, które pojawiły się na łamach mediów przesyłamy sprostowanie.

 

19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4099/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)–Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

 

Wśród wybranych znalazły się dwa szczawieńskie projekty:

1. Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Całkowita wartość projektu: 762 964,02 zł, wartość dofinansowania: 628 000,53 zł

Wnioskodawca: Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju

Całkowita wartość projektu: 1 096 111,56 zł, wartość dofinansowania: 774 022,91 zł

Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równoległej 16 w Szczawnie-Zdroju

 

Przygotowania rozpoczęto w 2016 r. po ogłoszeniu przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej programu, a następnie przekazaniu informacji nt. możliwości, jakie daje mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych – w tym celu zorganizowane zostały konsultacje społeczne.

Na wniosek ośmiu wspólnot mieszkaniowych połączonych umową partnerską, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój jako zarządca i współwłaściciel  tych nieruchomości, przygotowała odpowiednie dokumenty umożliwiające ich ocenę. Złożony przez Gminę Szczawno-Zdrój wniosek został wybrany do dofinansowania. Podmiotem opracowującym dokumentację aplikacyjną był Human Partner Sp. z o.o. z Wrocławia.

Obecnie trwa procedura przygotowywania dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umów o dofinansowania obu projektów.

powrót
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl