Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Inwestycje - Strona 2

13.05.2011
 W 2011 roku zaplanowano wiele inwestycji związanych z poprawą infrastruktury komunalnej obejmujących m.in. remonty dróg, chodników, wjazdy i podwórka, ale również ogrodzenia, place zabaw, oświetlenie drogowe i parkowe, kanalizację deszczową i inne.
 
Kontynuacja zadań rozpoczętych w ubiegłym roku:
 
  • budowa boisk sportowych wg programu Moje boisko-ORLIK 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną i boiskiem trawiastym do gry w piłkę nożną na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Szczawnie - Zdroju”,
  • prace konserwatorskie w Teatrze Zdrojowym,
  • remont ulic Kolejowej i Solickiej,
  • remont chodnika na ul. Kolejowej, pomiędzy ulicami Wańkowicza i Mickiewicza,
  •  przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego.
  • remont podwórek, wjazdów i dojść do nieruchomości na ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego,
  • remont ogrodzeń posesji komunalnych,
  • przebudowa i zagospodarowanie skweru znajdującego się w sąsiedztwie kortów tenisowych, w ramach zadania wykonano remont chodników, oświetlenie parkowe i rozstawione zostały nowe ławki i kosze, powstaną również nowe elementy aranżacji zieleni.
 
26.10.2010
 
W Szczawnie-Zdroju w 2010 roku prowadzonych było i jest wiele prac związanych z m.in. remontami dróg, chodników, podwórek, ogrodzeń, także oświetlenia drogowego i parkowego, placów zabaw, modernizacją urządzeń melioracyjnych czy kanalizacji deszczowej.
26.10.2010
W 2010 roku realizowane są dwie duże inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa. Pierwsza z nich to przebudowa Alei Spacerowej realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Gmina pozyskała na ten cel niespełna 1,5 mln co stanowi 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi oraz wykonaniem nowego oświetlenia ulicy.
04.09.2008
Burmistrz Szczawna - Zdroju poszukuje inwestora, który zagospodaruje część terenu Wzgórza Gedymina w Szczawnie Zdroju oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 678/2 obr.1, na cele rekreacyjne oraz poprowadzi działalność gospodarczą związaną z jego funkcjonowaniem.
17.03.2008
                            
 
  Dobiega końca realizacja dwóch inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 Pierwsze przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego w Szczawnie Zdroju” obejmowało wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie zatok postojowych, budowę ronda u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników na całej ich długości. Z uwagi na lokalizację ulic istotnym efektem jest przedłużenie istniejącego traktu spacerowego uzdrowiskowego miasta. 
Drugą inwestycją jest „Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w Szczawnie Zdroju”, która poza środkami unijnymi współfinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rewaloryzacja obejmowała wykonanie nawierzchni alejek parkowych, budowę oświetlenia parkowego, gospodarkę drzewostanem i zielenią oraz zakup elementów małej architektury, w tym zakup aeratora. 
« 1 2
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl