Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Inwestycje

12.10.2012

Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2012 r.

I.              Place zabaw:
1)      Przeprowadzono szczegółową kontrolę wszystkich urządzeń na placach zabaw. Stwierdzone uszkodzenia usunięto. Realizowano ogrodzenie placu na ul. Obrońców Westerplatte i ul. Równoległej;
2)       W rejonie istniejącego placu zabaw w Parku Szwedzkim zamontowano urządzenia  rekreacyjne siłowni zewnętrznej.
 
II.            Drogi gminne, melioracje, potoki, kanalizacja deszczowa
W ramach realizowanych prac wykonano m.in.:
1)     remont chodnika na ul. Słonecznej,
2)     częściowy remont dróg po okresie zimowym /m.in. Topolowa, Lipowa, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Słoneczna, Boh. Warszawy, Klonowa, Zacisze, Kasztanowa/,
3)     utwardzenie dojazdu do posesji Mickiewicza 46,
4)     ogrodzenie przy ul. Sienkiewicza 15 i ul. Ofiar Katynia 6.
5)     czyszczenie kolektora deszczowego w ul. Klonowej do ul. Ofiar Katynia.
6)     remont ogrodzenia na ul. Obrońców Westerplatte 2.
7)     remont nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Sienkiewicza - rondo.
8)     odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, zrealizowano uwagi pokontrolne Starosty Wałbrzyskiego,
9)     wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Równoległej, polegającą na przesunięciu przejścia dla pieszych w rejon ul. Kościuszki wraz z usunięciem barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
10) remont nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Topolową.
 
Trwają przygotowania do realizacji remontu ul. Krótkiej – dysponujemy pozwoleniem na budowę.
Przygotowana została dokumentacja techniczna na remont odcinka ul. Słonecznej pomiędzy                   ul. Klonową i ul. Kolejową – oczekujemy na pozwolenie na budowę.
Trwają również przygotowania do wykonania odcinków ulic Obrońców Westerplatte i Górnej – na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji technicznej.
 
III. Oświetlenie uliczne
Prowadzono czynności eksploatacyjne 1215 punktów oświetlenia drogowego. Wykonano modernizację oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej oraz ul. Słonecznej. Zakończono procedurę wyceny wartości urządzeń oświetlenia drogowego - ul. Łączyńskiego wraz z rondem i ul. Szczawieńskiej wraz z drogą D2 i D3  oraz ul. Ratuszowej, ul. Wojska Polskiego, al. Zdrojowej, ul. Ofiar Katynia, Pl. Wolności, ul. Lipowa, ul. Bukowa, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Topolowa, ul. Ogrodowa i Pl. Briey celem zbycia firmie TAURON.
 
 Potrzeby remontowo-inwestycyjne
 
1)     Kontynuacja remontu wjazdów i podwórek nieruchomości przy ul. Sienkiewicza i Słowackiego;
2)     Remont ul. Ogrodowej i Topolowej;
3)     Budowa odcinków ul. Obrońców Westerplatte i ul. Górnej;
4)     Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej wraz z remontem nawierzchni jezdni;
5)     Remont ulic: Skłodowskiej-Curie, Słonecznej, Słowiańskiej, 3 Maja i Zacisze;
6)     Remont oświetlenia drogowego następujących ulic:
a/ Górnej, Obrońców Westerplatte, Saperów, Różanej, Kwiatowej, Jesionowej oraz części ul. Prusa, Słonecznej i Lipowej – zasilane z sieci napowietrznej,
b/ Mickiewicza, Narciarskiej oraz części ul. Klonowej i Łączyńskiego.
7)     Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy i ul. Bocznej. Wymiana ogrodzenia w Parku Szwedzkim. Dobudowa ogrodzenia na ul. Słowackiego (od strony wspólnot). Doświetlenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Równoległej. 
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl