Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Inwestycje

16.01.2015

Informacja na temat przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w latach 2013-2014 przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój


 Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój realizuje następujące przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu
Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju”
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany obejmuje przede wszystkim:
  • budowę pawilonu klubowo-socjalnego, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa,
  • wykonanie ścieżki fitness na podwyższeniu z desek tarasowych wyposażonej w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe (ławki),
  • urządzenie terenowych miejsc wypoczynkowych w postaci siedzisk wypoczynkowych (leżaki zewnętrzne zgrupowane w pary),
  • wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urozmaicone urządzenia zabawowe,
  • wyposażenie obiektu w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.,
  • wykonanie ciągów pieszych,
  • wykonanie infrastruktury technicznej, tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.
Zmodernizowana infrastruktura i nowoczesne obiekty i urządzenia będą ogólnodostępne, nieodpłatne i służyć będą rekreacji turystów, kuracjuszy, mieszkańców Gminy i okolic.
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.01.00-02-004/13-00 z dnia 23.09.2013 r. Całkowita wartość Projektu: 3 969 882,82 zł.
Kwota dofinansowania: 2 778 917,98 zł.
Okres realizacji: 2013-2014
 
 „Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju”
Celem rewitalizacji amfiteatru jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla organizowanych w Szczawnie-Zdroju imprez plenerowych. W zakresie niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano odbudowę wraz z przebudową muszli koncertowej, sceny z zadaszeniem oraz budynku sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami, w którym znajdą się garderoby, toalety oraz pomieszczenia magazynowo-techniczne. Przebudowana zostanie widownia terenowa, wykonana będzie nowa nawierzchnia Teatru Letniego oraz wybudowane będą ścieżki
i dojścia. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie i nagłośnienie sceniczne niezbędne do jego eksploatacji. Głównym założeniem jest odbudowa zniszczonego obiektu amfiteatru, przywrócenie jego pierwotnej funkcji oraz nadanie nowej współczesnej formy poprzez lekkie zadaszenie sceny, zastosowane materiały wykończeniowe i współczesne detale architektoniczne.
 
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.06.01.00-02-005/13-00 z dnia 23.09.2013 r. Całkowita wartość Projektu: 1 819 369,99 zł.
Kwota dofinansowania: 1 273 377,06 zł.
Okres realizacji: 2013-2014
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl